สะตอม สารพิษกำจัดหนู หนูตายแห้ง ไม่มีกลิ่น ขายราคาถูก

Product Description

สะตอม (STORM) สารกำจัดหนู จากประเทศเยอรมัน โดย BASF

กำจัดหนูได้อย่าง รวดเร็ว  ง่าย ปลอดภัย

 • สะตอม มีประสิทธิภาพสูง โดยสารออกฤทธิ์ โฟลคูมาเฟน (Flocoumafen) จากการที่หนูกินเพียงครั้งเดียว
 • หนูจะตายแห้ง กลิ่นของหนูตาย จะลดลง เมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นๆ
 • เหยื่อมีรสชาติดีและอัดเป็นก้อนคงรูปได้ทนทาน เคลือบแว๊กซ์ กันน้ำ สามารถใช้กับพื้นที่ภายนอกได้ดี เช่นนาข้าว สวนปาล์ม ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ เป็นต้น
 • รวดเร็ว ง่าย ปลอดภัยในการใช้งาน
 • คุ้มค่าสูงสุด เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

สะตอม ยาเบื่อหนู

ยาเบื่อหนู สะตอม (STORM) รายละเอียด

* การใช้เหยื่อพิษกำจัดหนู ยาเบื่อหนู ควรใช้โดยผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดหนู เท่านั้น และปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการใช้ ในฉลาก เพื่อความปลอดภัย ของผู้ใช้

เหยื่อพิษหนู สะตอม Storm

ขนาดบรรจุ: น้ำหนักสุทธิ  10 กิโลกรัม

ชื่อสารออกฤทธิ์: โฟลคูมาเฟน flocoumafen 0.005% w/w

ประโยชน์: สะตอม (STORM) เป็นเหยื่อพิษสำเร็จรูป ใช้ในการกำจัดหนูในบ้านเรือน โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โรงงาน โกดังเก็บของ เป็นที่นิยมใช้ในการกำจัดหนูสำหรับสวนปาล์ม ไร่นาข้าว มีลักษณะเด่น คือเป็นเม็ดสีฟ้า รูปร่างวงรี ผสมธัญพืช และอาหารที่หนูชอบกิน จึงเป็น สารกำจัดหนูชนิดหนึ่ง ที่แพร่หลาย เป็นที่นิยมไปทั่วโลก

วิธีใช้: วางเหยื่อ สะตอม (STORM) 3-5 ก้อนต่อจุด ลงในภาชนะรองรับ แล้ววางไว้ตรงที่มีหนูชุกชุม หรือตามทางเดินของหนู ควรวางเหยื่อแต่ละจุดห่างกัน 5 เมตร หลังจาก หลังจากหนูกินเหยื่อสะตันแล้ว จะตายภายใน 2-7 วัน ขึ้นอยู่กับชนิด และขนาดของหนู ควรตรวจเช็คเหยื่อสะตอมที่วางไว้ทุก 3-4 วัน ถ้าเหยื่อสะตอมถูกหนูกินหมด ให้เติมเหยื่อสะตอมใหม่ โดยทำติดต่อกันประมาณ 8 สัปดาห์ แล้วเว้นประมาณ 8 สัปดาห์ จึงเริ่มวางเหยื่อ สะตอม (STORM) ใหม่

จุดที่วางเหยื่อกำจัดหนู จะต้องให้อยู่ห่างไกล จากสัตว์เลี้ยงและเด็ก ควรใช้ร่วมกับ กล่องใส่เหยื่อหนู หรือภาชนะที่เหมาะสม มีฝาปิด วางกล่องเหยื่อ สะตอม (STORM) ชิดผนัง หากพบเหยื่อออกมานอกจุดที่วางไว้ ให้เก็บกลับไปไว้ในกล่องหรือภาชนะที่ใส่

วิธีเก็บรักษา: เก็บ สะตอม สารพิษกำจัดหนู ในที่แห้งและเย็น อย่าให้ถูกแสงแดด และควรมีฉลากติดอยู่ ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ ความร้อน

อาการเกิดพิษ: สะตอม กำจัดหนู เป็นสาร anticoagulant ผู้ได้รับพิษอาจมีเลือดไหลออกทาง จมูก เหงือก ผิวหนังที่เป็นแผล หรือมีเลือดปนในปัสสาวะและอุจจาระ บริเวณผิวหนัง หรือริมฝีปากที่สัมผัสถูกสะตอม อาจมีรอยสีฟ้าติดอยู่ ซึ่งจะสังเกตุเห็นได้ อาการเกิดพิษอาจเกิดขึ้นหลังจากได้รับสะตัน แล้วหลายชั่วโมง หรืออาจนานถึง 5-6 วัน ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สีน้ำเงินย้อมซึ่งละลายน้ำได้ ดังนั้นถ้าเหยื่อพิษถูกผิวหนังหรือกินเข้าไปให้สังเกตุสีที่ติดเปื้อนผิว หนัง หรือบริเวณปาก

การแก้พิษเบื้องต้น:
1. หากสูดดม ให้รีบนำผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
2. หากสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมาก ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออก และรีบชำระร่างกายด้วยสบู่และน้ำให้สะอาด
3.. หากกลืนโดยผู้ป่วยยังมีสติรู้ตัว รีบทำให้อาเจียนโดยดื่มน้ำสะอาด 2แก้ว แล้วทำการล้วงคอ (หากคนไข้หมดสติ ห้ามให้สิ่งของใดๆทางปาก) แล้วให้รีบนำส่งแพทย์ทันที พร้อมกับภาชนะบรรจุของสะตอม
4. หากเข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำมากๆ

คำแนะนำสำหรับแพทย์:
1. ถ้าผู้ป่วยได้รับ สะตอม (STORM) ทางปาก ไม่เกิน 4 ชั่วโมง ให้ล้างท้อง
2. ยาแก้พิษคือ ไวตามิน K1(Phytomenadione) อัตรา 10 มิลลิกรัม โดยการกินวันละ 4 ครั้ง สำหรับอาการไม่รุนแรง หรือ 20 มิลลิกรัม สำหรับเด็ก และ 40 มิลลิกรัม สำหรับผู้ใหญ่ โดยการฉีดเข้าเส้นเลือดในกรณีที่รุนแรง
3. ตรวจวีด Prothrombin Time เป็นระยะๆ จนกระทั่งอยู่ในระดับปรกติ และอาการตกเลือดสิ้นสุดลง

คำเตือน:

1. ห้ามรับประทาน
2. ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม
3. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง
4. ต้องสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง หน้ากาก เพื่อป้องกันไม่ให้ สะตอมสัมผัสถูกร่างกาย ในขณะปฎิบัติงาน
5. ห้ามดื่มน้ำ รับประทานอาหาร หรือสูบบุหรี่ ขณะใช้สะตอม
6. ภาชนะบรรจุ เมื่อใช้หมดแล้ว ให้ล้างด้วยน้ำ 3 ครั้ง ก่อนทำลาย แล้วฝังดิน หรือรวมทิ้งไว้ให้ปลอดภัย
7. ห้ามเทน้ำล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ลงในแม่น้ำ ลำคลอง และท่อระบายน้ำสาธารณะ
8. ต้องอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า ซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาดหลังจากปฎิบัติงานเสร็จแล้ว

* การใช้เหยื่อพิษกำจัดหนู ยาเบื่อหนู ควรใช้โดยผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดหนู เท่านั้น และปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการใช้ เพื่อความปลอดภัย ของผู้ใช้

สะตอม ราคา

สะตอม (STORM) ดีกว่ายาเบื่อหนู ยี่ห้ออื่นๆ อย่างไร

 

เป็นสารกำจัดหนู ประสิทธิภาพสูงแม้กินเพียงครั้งเดียวสะตอม สารกำจัดหนู

สะตอม® เป็นสารพิษกำจัดหนูชนิด anticoagulant รุ่นที่สองที่มีประสิทธิภาพมากในการกำจัดหนูทุกชนิด รวมทั้งสายพันธุ์ที่สามารถต้านยาเบื่อหนูทั่วไปได้

แค่ใช้ในปริมาณน้อยก็เห็นผล และสามารถฆ่าหนูที่กินเหยื่อเพียงครั้งเดียวได้ภายในเวลา 3 ถึง 5 วัน หลังจากที่กินเหยื่อ  ในขณะที่ยาเบื่อหนูชนิดอื่นๆ อาจจต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งสัปดาห์

มีรสชาติที่หนูชอบและคงทน

สะตอม® เป็นการผสมผสานระหว่างระหว่างคุณสมบัติต้านน้ำของขี้ผึ้งและเมล็ดพืชบด ซึ่งเป็นที่โปรดปรานของหนู ทำให้หนูเลือกเหยื่อล่อนี้ ถึงแม้ว่าจะมีแหล่งอาหารอื่นๆ อยู่ในบริเวณนั้นก็ตาม และถึงแม้จะมีประสิทธิภาพในการกำจัดสูง  แต่แน่ใจได้เลยว่า หนูจะไม่รู้ว่ามีการใช้สารกำจัดอยู่

สะตอม ออกฤทธิ์ เร็ว ง่าย และปลอดภัยในการใช้สะตอม เปรียบเทียบ

สะตอม® ถูกค้นคว้าวิจัยมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายและได้ผลเร็ว ในการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพของ สะตอม® กับยาฆ่าหนูชนิดอื่นๆ ในสภาวการณ์เดียวกันซึ่งใกล้เคียงกับแหล่ง

ที่อยู่ของหนูมากที่สุด พบว่า สะตอม® สามารถกำจัดหนูได้สมบูรณ์แบบโดยใช้เวลาน้อยที่สุด

ช่วยลดต้นทุนและคุ้มค่ามากที่สุด

สะตอม® นอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว การใช้สะตอม®  ยังทุ่นแรงได้อีกมาก เพราะ

สามารถกำจัดหนูได้อย่างรวดเร็ว  โดยไม่ต้องคอยวางเหยื่อบ่อยๆ  ซึ่งเป็นการช่วยลดมลพิษ

จากสารตกค้าง และหนูจะไม่รู้สึกตัวว่ามีการวางยาอยู่

10 เหตุผลที่ต้องกำจัดหนูอย่างจริงจัง

 1. หนูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ก่อความเสียหายในโลกนี้ พวกมันกัดกินหรือก่อให้เกิดการปนเปื้อนจากขน มูล และฉี่ของพวกมันต่อผลิตผลการเกษตรทั่วโลกถึงร้อยละ 20
 2. หนูภายในฟาร์มแต่ละตัวปล่อยมูลราว 15,000 ก้อน และฉี่หนู 6 ลิตรและปล่อยขนหลุดร่วงกว่า 300,000 เส้นต่อปีในผลผลิตการเกษตรที่เก็บไว้
 3. หนูภายในบ้านแต่ละตัวปล่อยมูลหนูราว 30,000 ก้อนและฉี่หนู 1 ลิตรในแต่ละปี
 4. รวมทั้งทำให้เกิดโอกาสทำให้ถึงตายได้ โรคฉี่หนูและโรคที่รู้จักกันดีคือกาฬโรคแพร่กระจายสู่มนุษย์โดยหนู เป็นพาหะที่ทำความเสียหายอย่างกว้างขวางต่อมนุษย์และเป็นพาหะเชื้อโรคต่างๆต่อสัตว์รวมถึงโรคแท้งติดต่อและโรคอุจจาระร่วง
 5. การกัดแทะตามพฤติกรรมของหนูภายในฟาร์มและหนูภายในบ้านทำความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่ออาคารบ้านเรือน สายไฟและเครื่องจักร การเกิดอัคคีภัยในฟาร์มทั้งหมดเกิดจากการทำความเสียหายจากหนูถึงร้อยละ 25
 6. การเพิ่มความปลอดภัยของอาหารและการรับรองมาตรฐานของฟาร์ม เน้นย้ำถึงความสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อจากหนูภายในฟาร์มและหนูภายในบ้านในบริเวณที่เก็บผลผลิตการเกษตร
 7. หนูภายในฟาร์มและหนูบ้านนั้นเป็นสัตว์ที่มีอัตราการสืบพันธุ์ที่รวดเร็ว พวกมันจะโตเต็มวัยพร้อมผสมพันธุ์ในระยะเวลาประมาณ 10 สัปดาห์ ตัวเมียแต่ละตัวสามารถออกลูกได้ 6-8 คอก และสามารถออกลูกได้ถึง 80 ตัวต่อปี
 8. อัตราการสืบพันธุ์นี้หมายความว่าอัตราการอยู่รอดเพียงแค่ที่ 20 % จะทำให้ประชากรหนูกลุ่มนี้สามารถจัดตั้งอาณาจักรของพวกมันได้ภายในเวลา 1 เดือน
 9. หนูในฟาร์มและหนูบ้านนั้นสามารถปับตัวให้เข้ากับสภาพต่างๆได้อย่างรวดเร็ว และพวกมันยังเป็นที่ทราบกันดีว่าสามารถพัฒนาทางด้านสรีรวิทยาและพฤติกรรมให้สามารถต้านทานต่อพิษทุกประเภทซึ่งรวมถึงสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดชนิดความรุนแรงต่ำ
 10. หนูในฟาร์มและหนูบ้านล้วนมีความอดทนและมีสติปัญญาที่ดี และในความเป็นจริงนั้นพวกมันสามารถที่จะอยู่รอดได้จากภัยจากคลื่นทะเล พายุเฮอริเคน และแม้กระทั่งระเบิดปรมาณู

การควบคุม และกำจัดหนูในฟาร์มปศุสัตว์ นาข้าว สวนปาล์ม

 

สะตอม (Storm) แก้ไขปัญหาเรื่องหนูภายในฟาร์มปศุสัตว์ สวนปาล์ม ไร่นาข้าวและ หนูภายในบ้านได้อย่างรวดเร็วที่สุดและคุ้มค่าใช้จ่ายที่สุด ภายใต้คำแนะนำในการใช้ ยาเบื่อหนู สะตอม (Storm) นี้ คุณจะสามารถกำจัดหนูได้ตั้งแต่ 3-5 วันแรก และสามารถควบคุมการระบาดได้ภายใน 21วัน

การเข้าใจในพฤติกรรมของหนูภายในฟาร์มปศุสัตว์ สวนปาล์ม ไร่นาข้าว

 

หนูเป็นสัตว์ที่เอาตัวรอดได้อย่างยอดเยี่ยม ฉลาดและปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้ดี สามารถว่ายน้ำ ปีนกำแพงและกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง เป็นสัตว์สังคม ชอบอยู่รวมตัวกันตามโพรงหรือรูเล็กๆกลางแจ้ง

เนื่องจากหนูภายในฟาร์มปศุสัตว์ สวนปาล์ม ไร่นาข้าว มีสัญชาติญาณของการอยู่รอด มันจะระมัดระวังที่สุดต่อสิ่งที่ไม่คุ้นเคย นั่นหมายความว่ามันอาจจะกิน

อาหารใหม่ที่มันพบในปริมาณเล็กน้อยจนกระทั่งแน่ใจว่าอาหารนั้นปลอดภัย  หนูภายในฟาร์มปศุสัตว์ สวนปาล์ม นาข้าว เป็นสัตว์ที่ทำอะไรซ้ำๆเดิม ๆ มัน

จะหากินในที่ไม่กี่แห่งที่มันคุ้นเคยและใช้เส้นทางที่ปกคลุมมิดชิดถาวรออกจากโพรงไปยังแหล่งหากิน  สิ่งสำคัญในการ ควบคุมหนูภายในฟาร์มปศุสัตว์ สวนปาล์ม ไร่นาข้าวอย่างได้ผลที่สุด คือการกำหนดจุดวางเหยื่อตามทางเดินของหนูและใช้เหยื่อที่ดูน่าดึงดูดเพื่อให้หนู ภายในฟาร์มปศุสัตว์ สวนปาล์ม ไร่นาข้าวปราศจากความลังเลตั้งแต่ต้นที่จะเข้ามากินเหยื่อ

การเข้าใจในพฤติกรรมของหนูภายในบ้านเรือน ที่พักอาศัย

หนูภายในบ้านมักอาศัยอยู่ภายในบ้านในกลุ่มครอบครัวใหญ่  พวกมันมีนิสัยอยากรู้อยากเห็นอย่างเห็นได้ชัดมากกว่าหนูภายใน ฟาร์มปศุสัตว์ สวนปาล์ม ไร่นาข้าว ชอบสำรวจสิ่งของใหม่ๆอย่างกระตือรือร้นมากกว่าที่จะหลีกเลี่ยง  หนูภายในบ้านมักออกหากินตอนกลางคืนเช่นเดียวกับ หนูภายในฟาร์มปศุสัตว์ สวนปาล์ม ไร่นาข้าว

อย่างไรก็ตาม พวกมันออกหากินเอาแน่เอานอนไม่ได้และเป็นครั้งคราว  เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไปยังแหล่งอาหารต่างๆ กว่า 20 แห่งหรือมากกว่าและกินอาหารแต่ละชนิดในปริมาณน้อย   สิ่งสำคัญในการควบคุมหนูภายในบ้านอย่างได้ผลที่สุด คือการวาง จุดวางเหยื่อจำนวนมากๆ ตามบริเวณจุดที่หนูภายในบ้านออกหากินและใช้เหยื่อที่น่าดึงดูดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้แน่ใจว่าหนู จะเข้ามากินเหยื่อ

การสังเกตร่องรอยของหนูรบกวน

เนื่องจากหนูภายในฟาร์มปศุสัตว์ สวนปาล์ม ไร่นาข้าวและหนูภายในบ้านมักซ่อนตัวไม่ให้เห็น การสังเกตร่องรอยความเคลื่อนไหวของพวกมันเป็นสิ่งจำเป็น หากต้องการหาจุดวางเหยื่อเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรวางตามทางเดินปกติของหนูระหว่างโพรงภายนอกบ้านกับ บริเวณหากินภายในบ้านที่ง่ายแก่การสังเกตตามที่รกชัฏและตามแนวผนังกำแพงที่หนูภายในฟาร์มปศุสัตว์ สวนปาล์ม ไร่นาข้าวรู้สึกว่าปลอดภัยที่สุด

มูลหนูภายในฟาร์มปศุสัตว์ สวนปาล์ม ไร่นาข้าวมีความยาวราว 16 ม.ม. มีลักษณะคล้ายแคปซูลปนโคลนและฝุ่นและจับเป็นคราบรอยเปื้อนคล้ายน้ำมันยาว ไปตามแนวกำแพง สิ่งต่างๆเหล่านื้คือร่องรอยของการบุกรุกและการพบรูและรอบกัดแทะตามจุดต่างๆ ที่เข้าสู่ตัวอาคาร มูลหนูภายในบ้านเล็กกว่ามีลักษณะกลมยาวราว  3-6 ม.ม. รวมทั้งพบในบริเวณที่มีเศษผงและร่องรอยของการกัดแทะซึ่งส่วน ใหญ่จะเป็นกระสอบ พลาสติก กล่องลูกฟูกและวัสดุที่ใช้ทำฉนวน

โปรแกรมของ สะตอม (Storm) สารกำจัดหนู

 

ใช้ สะตอม (Storm)   เพียงสี่ครั้งในปริมาณเหยื่ออันจำกัด ในระยะเวลาโปรแกรม 21 วันก็จะสามารถควบคุมหนูได้สำเร็จ โดยการวางเหยื่อครั้งแรก หนูภายในฟาร์มปศุสัตว์ สวนปาล์ม ไร่นาข้าวหรือหนูภายในบ้าน จะตายภายใน 3-5 วัน

การใช้ครั้งต่อไปในวันที่ 3 และวันที่ 7 จะมุ่งเป้าไปที่หนูแต่ละตัวที่ก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้เข้ามากินเหยื่อ และการใช้ครั้งสุดท้ายในวันที่ 14 จะกำจัดหนูทั้งหมดที่ยังหลงเหลืออยู่ หลังจาก 21 วันผ่านไป จะสามารถควบคุมหนูได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้นำซากหนูที่ตายไปทิ้ง

การวางแผนการใช้ยาเบื่อหนู สะตอม

ก่อนหน้าการใช้เหยื่อพิษหนู สะตอม (Storm)   ควรมีการดำเนินการอย่างเหมาะสมในการทำแบบแปลนคร่าวๆของอาคารที่ถูกหนูบุกรุก โดยออกแบบแปลนของฟาร์มปศุสัตว์ สวนปาล์ม ไร่นาข้าว แบบคร่าวๆ โดยเน้นความสนใจเฉพาะในบริเวณที่เป็นรังของพวกมัน แหล่งน้ำดื่ม ทางเดินของหนูและบริเวณที่หาอาหาร  วิธีนี้จะช่วยให้จุดวางเหยื่อกระทำได้อย่างหวังผลในบริเวณที่หนูภายในฟาร์มปศุสัตว์ สวนปาล์ม ไร่นาข้าวและหนูภายในบ้านมีการเคลื่อนไหวมากที่สุด

จุดวางเหยื่อหนูภายในฟาร์มปศุสัตว์ สวนปาล์ม ไร่นาข้าวควรวางในตามแนวกำแพงที่เป็นทางเดินของหนูซึ่งเป็นบริเวณที่หนูเข้ามาชุกชุมที่สุดซึ่งอาจจะวางจุดวางเหยื่อห่างจากกันเพียงห้าเมตรในขณะที่การวางจุดวางเหยื่อห่างจากกัน 10 เมตรอาจเพียงพอในที่ซึ่งไม่ค่อยมีหนูภายในฟาร์มปศุสัตว์ สวนปาล์ม ไร่นาข้าวอาศัยอยู่

ขอแนะนำว่า จุดวางเหยื่อหนูภายในบ้านควรวางให้ถี่ขึ้นในการควบคุมหนูภายในบ้านโดยการวางเหยื่อในแต่ละจุดให้ห่างกันทุกๆ 2 เมตรหรือน้อยกว่านั้นภายในบริเวณที่มีหนูเคลื่อนไหวชุกชุม

จุดวางเหยื่อ สารกำจัดหนูสะตอม ควรทำหมายเลขและตำแหน่งลงบนแบบแปลนเพื่อเป็นการเตือนให้ทราบถึงตำแหน่งของแต่ละจุดเพื่อการวางเหยื่อซ้ำและการย้ายเอาเหยื่อออกในครั้งสุดท้าย  สิ่งนี้จะช่วยให้จุดวางเหยื่อแต่ละจุดได้รับการเฝ้าติดตาม เพื่อการปรับปรุงบริเวณจุดวางเหยื่อหากจำเป็นและการบันทึกการใช้ผลิตภัณฑ์จะเป็นข้อมูลสำคัญในการวัดประสิทธิภาพต้นทุนหรือเพื่อจุดประสงค์ของการรับประกันคุณภาพของฟาร์มปศุสัตว์ สวนปาล์ม ไร่นาข้าว

ปลอดภัยไว้ก่อน

ขั้นตอนการใช้เพื่อความปลอดภัย ในการใช้เหยื่อพิษหนู

เพื่อให้มั่นใจว่า สะตอม (Storm)       ปลอดภัยต่อผู้ใช้และมีประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน และได้มีการเติมสารที่ให้มีรสขมลงไปในผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดรสที่ไม่น่าทานสำหรับมนุษย์และสัตว์อื่นๆที่ไม่ใช่เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตข้อควรระมัดระวังต่อไปนี้

 • อย่าสูบบุหรี่ รับประทานหรือดื่มในขณะทำการวางเหยื่อ
 • ล้างมือเสมอและให้ผิวหนังสัมผัสกับอากาศหลังการวางเหยื่อ
 • ไม่ใช้ในสถานที่สามารถทำให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารหรือน้ำ
 • เก็บในที่ๆปลอดภัยและห่างจากมือเด็ก
 • เก็บเหยื่อให้พ้นจากสัตว์ที่ไม่อยู่ในการกำจัดโดยเฉพาะสุนัข

หากสงสัยว่าได้รับสารพิษโดยบังเอิญ วิตามินเค 1 พิสูจน์ว่าสามารถใช้เป็นยาแก้พิษ  ควรรีบนำส่งแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางเพื่อรักษาตามอาการต่อไป

สนใจสั่งซื้อ สะตอม ราคาพิเศษ ได้ที่

โทรศัพท์ 0818994987

email: thaipestchemical@gmail.com

 

สามารถสั่งซื้อสะตอม ได้ทั้งปลีกและส่ง