เกี่ยวกับเรา (About Us)

Thai Pest Chemical (TPC) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจำหน่ายสารเคมีกำจัดแมลง และอุปกรณ์ ที่ครอบคลุมสัตว์รบกวนทุกประเภท สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการกำจัดแมลงด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นสัตว์รบกวนประเภท ปลวก มด หนู แมลงสาบ มด จิ้งจก และนก ทางเราซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกำจัดแมลงกว่า 20 ปี สามารถให้ข้อมูลทางด้านสารเคมี อุปกรณ์การกำจัดแมลง ที่ผลิตโดยโรงงานที่มีชื่อเสียง ทั้งจากไทยและต่างประเทศ เพื่อที่ท่านสามารถนำไปใช้ได้อย่างมืออาชีพ ในราคาถูก

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกำจัดแมลงภายในบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โรงแรม ที่พัก โรงสีข้าว แมลงในโรงเก็บ สามารถโทรเข้ามาปรึกษาเราได้เพื่อที่ทางเรา จะได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ท่าน โดยที่ร้านสามารถ จำหน่ายให้ทั้งแบบปลีกและค้าส่ง

เราสามารถทำกำจัดแมลงได้ด้วยตัวเองหรือไม่

โดยทั่วไป ทางลูกค้าสามารถทำการกำจัดแมลงได้ด้วยตัวเอง โดยหากเรียนรู้ วิธีการการใช้ และปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลาก อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยไม่ละเลยเรื่องการป้องกันความปลอดภัยต่อตนเอง และสิ่งแวดล้อม ท่านก็สามารถใช้สารเคมีกำจัดแมลง ได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

ท่านสามารถประหยัดค่าทำบริการในด้านกำจัดแมลงได้ถึง 70% หากท่านปฏิบัติงานด้วยตัวท่านเอง นอกจากเรื่องเงินที่ท่านจะประหยัดได้มากขึ้นแล้ว ยังไม่ต้องหงุดหงิด หรือเสียเวลามานั่งรอ บริษัทกำจัดแมลงที่เข้ามาให้บริการที่บ้านท่านอีกด้วย

ทางร้านได้เปิดร้านใน Platform Lazada & Shopee โดยใช้ชื่อร้านว่า H2H SHOP HOME & HEALTH เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทางลูกค้า

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดสินค้าได้ที่ 081-899-4987

Email: thaipestchemical@gmail.com

About Our Company

Thai Pest Chemical (TPC) website is dedicated to providing DIY users with the information you need to do your own pest control. We provide information on termite control, insect control instructions, rodent identification, rodent control measures, bird control, cockroaches control, professional equipment, and information about professional strength insecticides and herbicides

Can’t find the answer to your pest control question? We employee expertly trained pest control technicians to advise you.

We are your best source for professional / commercial grade pest control supplies, approved for both residential and commercial pest control. We ship from Bangkok to all Thailand country, Cambodia, Laos & Myanmar for fast delivery.

Can I do my own pest control?

Most people are capable of following a pest management strategy. We provide access to educational resources to help you select, purchase, and use any item in our product line. We carry insect baits, professional insecticides/pesticides, traps, herbicides, and many other helpful professional items.

By using recommended professional products instead of a commercial extermination service, you can get rid of pests or rodents at a cost savings of up to 70%.

Our 20+ years of professional experience is available to our customers. We want you to have the correct product and application instructions using our conservative approach toward pest control. We typically recommend pest control chemicals that get the job done using the least amount of product.

Todays professionals use Integrated Pest Management techniques which include traps and exclusion methods to control pests. Baits are also highly effective for controlling your target insect or rodent.

To order our products, use our Online Store or call our toll free number +66 81 899 4987

Email: thaipestchemical@gmail.com