ขาย น้ำยากำจัดมด ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี (Cyberguard 25 EC)

Product Description

ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี (Cyperguard 25 EC)

ขายน้ำยากำจัดมด แมลงสาบ ยุง ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี

ชื่อทางการค้า ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี (Cyperguard 25 EC)
กลุ่มสารเคมี ไซเพอร์เมทริน 25% W/V EC (Cypermethrin 25% W/V EC )
ชนิดหรือรูปแบบ สำหรับฉีดพ่นกำจัด ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด
ประโยชน์ ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด
ลักษณะปรากฎ เป็นของเหลวใส สีเหลืองเล็กน้อย กลิ่นเบาบางกว่าไซเพอร์เมทรินทั่วไป
ขนาดบรรจุ ขวดละ 1 ลิตร
เลขที่ อย. วอส. 222/2553

 

หมายเหตุ สารเคมีกำจัดแมลงต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกำจัดแมลงเท่านั้น


สนใจติดต่อสั่งซื้อ ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี ไบโอ

• สั่งซื้อทาง อีเมลล์ โดยส่งความต้องการของท่าน เกี่ยวกับ ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี ไบโอมายัง E-mail : thaipestchemical@gmail.com
• โทรสอบถามได้โดยตรงกับทาง คุณหลิน เบอร์โทร 081 899 4987
• ในกรณีที่สั่งซื้อเป็นจำนวนมาก มีส่วนลดพิเศษ ให้ค่ะ

 

วิธีใช้ ไซเพอร์การ์ด 25 EC

ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง

1. ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว สำหรับแมลงบิน ใช้ ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี  อัตรา 1 ส่วน แล้วเติมน้ำให้ได้ 200 ส่วน แล้วนำส่วนผสมนี้ ไปฉีดพ่นในอัตรา 25 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นพื้นผิวตามแหล่งเกาะพักของแมลงบิน

2. สำหรับแมลงคลาน ใช้ ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี อัตรา 1 ส่วน แล้วเติมน้ำให้ได้ 200 ส่วน แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ในห้องครัวและโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

วิธีเก็บรักษา เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

คำเตือน

1. ห้ามรับประทาน
2. ระวังอย่าให้ ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี ไบโอ เข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
3. ขณะใช้ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องและสัตว์เลี้ยงออกจากบริเวณนั้น และห้ามเข้าไปจนกว่า ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี ไบโอ จะแห้งสนิท
4. ขณะราดหรือพ่น ต้องอยู่เหนือลมเสมอ และต้องระวังมิให้ ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี ไบโอ นองหรือไหลออกนอกบริเวณที่ต้องการ
5. ต้องล้างมือและหน้าให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ ก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำหรือสูบบุหรี่
6. เมื่อเสร็จจากการใช้ ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี ไบโอ แล้ว ควรรีบล้างหน้า ล้างมือ อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าและซักชุด ที่สวมทำงานให้สะอาด
7. ภาชนะบรรจุเมื่อใช้หมดแล้ว ห้ามนำกลับมาใช้อีก ให้ทำลาย
8. ห้ามนำภาชนะบรรจุที่ใช้ผสม ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี ไบโอไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
9. ห้ามล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์เครื่องพ่น หรือทิ้ง ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี ไบโอ ลงในแม่น้ำ คูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

หมายเหตุ สารเคมีกำจัดแมลงต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกำจัดแมลงเท่านั้น

วิธีแก้พิษเบื้องต้น
1. หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
2. หากสูดดมให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี ไบโอ
3. หากเข้าตาให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์
4. หากกลืนกิน ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี ไบโอ ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลากหรือใบแทรกของไซเพอร์การ์ด 25 อีซี ไบโอ