💥💥โปรธอร์ 200 SC ปลวกตายยกรัง ของแท้ Made in USA มี อย.

น้ำยากำจัดปลวก โปรธอร์ 200 SC ปลวกตายยกรัง PROTHOR Made in USA มี อย. ใช้ป้องกันและกำจัดปลวก ขนาด 250 ml. น้ำยาฉีดปลวก กำจัดปลวกยกรัง Termite Chemical

สารออกฤทธิ์: อิมิดาโคลพริด (IMIDACLOPRID)

View More

Product Description

น้ำยากำจัดปลวก โปรธอร์ 200 SC ปลวกตายยกรัง

💥💥โปรธอร์ 200 SC น้ำยากำจัดปลวก สูตรปลวกตายยกรัง PROTHOR Made in USA มี อย. ใช้ป้องกันและกำจัดปลวก ขนาด 250 ml. น้ำยาฉีดปลวก กำจัดปลวกยกรัง Termite Chemical

โปรธอร์ Termiticide โล่ห์ปกป้องบ้านคุณจากปลวก จากอเมริกา

วัตถุประสงค์: สารเคมีป้องกัน และ กำจัดปลวก

ขนาดบรรจุ: 250 มิลลิลิตร / ขวด

เลขที่ขึ้นทะเบียน อย. วอส 314/2553

น้ำยากำจัดปลวก โปรธอร์ 200 SC ปลวกตายยกรัง Prothor

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : โปรธอร์ (PROTHOR)

ชื่อการค้า: โปรธอร์ 200 เอสซี เทอร์มิทิไซด์ (PROTHOR 200 SC TERMITICIDE)

ชื่อสามัญสารออกฤทธิ์: อิมิดาโคลพริด (IMIDACLOPRID)

กลุ่มสารเคมี: คลอโรนิโคลตินิล (CHLORONICOTINYL)

เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์: 20% W/V

สูตร: สารแขวนลอยชนิดละลายน้ำ (Suspension Concentrate)

LD50: 2,250 mg/kg (คำนวณจากค่า LD50 Technical grade มาตรฐานของ WHO

ระยะเวลาปกป้องและอัตราการผสมโปรธอร์
ระยะเวลา อัตราการผสม
1. 3 ปี 250 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร
2. 5 ปี 250 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 100 ลิตร

ระยะเวลาปกป้องและอัตราการผสม

– ระยะอยู่ได้ 3 ปี -5 ปี น้ำยา 250 มิลลิลิตร ต่อน้ำเปล่า 100 ลิตร

– LD50 สำหรับการป้องกันกำจัดปลวก 3 ปี = 1,800,000 mg / kg (จากการคำนวณ)

– LD50 สำหรับการป้องกันกำจัดปลวก 5 ปี = 900,000 mg / kg (จากการคำนวณ)

– เทราดพื้นดิน น้ำยาผสมแล้วอัตรา 5 ลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

– อัดลงใต้ดิน น้ำยาผสมแล้วอัตรา 5 ลิตร ต่อความยาวร่อง 1 เมตร

Prothor Termiticide

โปรธอร์ มืออาชีพสำหรับปกป้องบ้าน

แนวป้องกันปลวกโปรธอร์  เมื่อใช้โปรธอร์ตามความเข้มข้นที่แนะนำ ปลวกจะไม่สามารถตรวจจับ โปรธอร์ ได้ โดยจะทำอุโมงค์ทางเดินเข้ามาในแนวป้องกัน  เนื่องจากปลวกไม่สามารถตรวจจับโปรธอร์ที่ฉีดพ่นลงดินได้ พวกมันจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และเมื่อปลวกทำอุโมงค์ทางเดินเข้ามาในแนวดินที่มีการใช้โปรธอร์ พวกมันจะตายจากการสัมผัสกับโปรธอร์

การส่งต่อเหมือนไวรัสของโปรธอร์  เมื่อปลวกทำอุโมงค์ทางเดินอย่างไม่รู้ตัวเข้ามาในแนวดินที่มีการใช้โปรธอร์ พวกมันจะสะสมโปรธอร์ไว้ภายนอกของร่างกาย  โปรธอร์จะไม่ฆ่าพวกมันในทันที  ดังนั้นเมื่อปลวกสัมผัสกับดินที่ใช้โปรธอร์ การทำให้เป็นพิษช้าๆของโปรธอร์จะทำให้ปลวกมีช่วงเวลาหลังจากที่สัมผัสโปรธอร์แล้วไปส่งต่อโปรธอร์เหมือนเชื้อไวรัสให้กับประชากรตัวอื่นๆในรังที่ไม่ได้สัมผัสโปรธอร์

เพราะปลวกเป็นแมลงสังคมมีพฤติกรรมทำความสะอาดให้กันและกัน ปลวกที่ได้รับโปรธอร์จะกลายเป็นพาหะส่งต่อโปรธอร์ให้ตัวอื่นก่อนที่พวกมันจะตาย  การแพร่เชื้อโปรธอร์จากตัวสู่ตัวซึ่งปลวกไม่สามารถตรวจจับได้และหลีกเลี่ยงได้ เราเรียกว่าการส่งต่อเหมือนไวรัสของโปรธอร์ และยังไม่จบแค่นั้น….

ปลวกมีพฤติกรรมกินกันเอง เมื่อปลวกตัวหนึ่งตาย ตัวอื่นในรังจะรีบกินมันอย่างรวดเร็ว ดังนั้นตัวอื่นในรังซึ่งไม่รู้ว่ามีโปรธอร์อยู่ที่ซากของเพื่อนที่กำลังกินอยู่ก็จะตายต่อเนื่องเป็นจำนวนมากจากผลของโปรธอร์ อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อปลวกจำนวนเล็กน้อยของรังมาสัมผัสโปรธอร์แล้วกลายเป็นฝันร้ายของปลวกจำนวนมากของรังนั้น

โล่ห์ป้องกันปลวกโปรธอร์ สารออกฤทธิ์ของโปรธอร์มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวในการจับกับเม็ดดิน นักเคมีเรียกคุณสมบัติพิเศษนี้ว่า Hysteretic Binding  หมายถึง โปรธอร์จะจับกับเม็ดดินอย่างช้าๆ แต่เมื่อมันจับกับเม็ดดินจะจับแน่นมาก ซึ่งทำให้โปรธอร์กระจายลงดินได้ดีขึ้น และท้ายที่สุดเมื่อหยุดเคลื่อนที่มันจะจับกับเม็ดดินรอบๆนั้นแน่นมาก ทำให้มั่นใจว่าแนวป้องกันปลวกโปรธอร์ของท่านจะคงอยู่ในบริเวณนั้นเป็นเวลานาน เพื่อฆ่าปลวกต่อไป  ผลของ Hysteretic Binding เป็นสิ่งสำคัญเพราะทำให้มั่นใจว่าโล่ห์ป้องกันปลวกที่สร้างขึ้นรอบๆบ้านของท่านสมบูรณ์และต่อเนื่องเท่าที่เป็นไปได้

คุณสมบัติที่ดีของ โปรธอร์

1. เป็นสารกลุ่มคลอโรนิโคตินิลที่มีความปลอดภัยสูง ปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยง, ไม่เป็นพิษต่อพืช

2. ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง, จมูก หรือตา

3. ไม่มีกลิ่น

4. ไม่เป็นสารไล่ปลวก

5. มีการส่งต่อสารเหมือนไวรัสทำให้ฆ่าปลวกได้จำนวนมาก

6. คงฤทธิ์อยู่ได้ยาวนาน ป้องกันปลวกได้นาน 3-5 ปี

7. ประสิทธิภาพสูง

โปรธอร์ Ensystex

PROTHOR 200 SC TERMITICIDE

IMIDACLOPRID 20% W/V SC

Prothor Termite Defence Zone. When applied to soil at recommended concentrations, Prothor is undetectable by termites as they tunnel through it. Since termites can’t detect Prothor treated soil, they can’t avoid it. And, when termites do tunnel in soil treated with Prothor, they are killed by their contact with Prothor.

Prothor Viral Effect. When termites unknowingly tunnel through Prothor treated soil, they accumulate Prothor on the outside of their bodies. Prothor does not immediately kill termites exposed to it. So when a termite is exposed to Prothor treated soil, the delayed toxicity of Prothor allows for a period of time after exposure to Prothor during which a Prothor contaminated termite can interact with non-exposed termite nestmates.

Because termites habitually clean or groom each other as part of their social behaviour, termites that clean termites recently exposed to Prothor are themselves secondarily exposed to Prothor and killed. This transmission of Prothor from termite to termite which cannot be detected or avoided by termites is referred to as the Prothor Viral Effect™. And it doesn’t stop there…

Termites are cannibals and when a termite dies their nestmates quickly eat them. Because the cannibal nestmates are unaware of the presence of Prothor on the dead nestmate they are eating, the nestmates are killed, thereby multiplying the effects of Prothor. What began as the exposure of a small number of colony members to Prothor becomes a nightmare for many members of the colony.

Prothor Defence Shield. The active ingredient in Prothor has some very special and unique soil binding properties. Chemists call these special properties Hysteretic Binding. This unique chemistry means that Prothor is relatively slow to bind to soil particles, but once it does bind, it grips very tightly. This means better dispersion of the Prothor through the soil when it is applied. But when Prothor finally stops moving, it grips the soil particles around it tightly to ensure that your Prothor Termite Defence Zone remains in place for a long time; to keep on killing termites. This Hysteretic Binding effect is important because it ensures that the Prothor Termite Defence Shield created around your home is as complete and continuous as possible.

โปรธอร์ น้ำยากำจัดปลวก

สนใจสั่งซื้อ โปรธอร์ น้ำยากำจัดปลวก ราคาพิเศษ

ได้ที่  LAZADA ==> ขายน้ำยากำจัดปลวกโปรธอร์

           Shopee ==> ขายน้ำยากำจัดปลวกโปรธอร์

ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก – คอมแพ็ค ฟิโปรนิล 5% SC