ขาย เทมีการ์ด 1% เอสจี ทรายกำจัดลูกน้ำยุง

Product Description

เทมีการ์ด 1% เอสจี

เทมีการ์ด 1% เอสจี

(สารเคมีกำจัดแมลงต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกำจัดแมลงเท่านั้น)

ทรายเคลือบสารเคมี สำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย

ประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย สามารถป้องกัน โรคไข้เลือดออก

เทมีการ์ด 1% เอสจี   เทมีการ์ด 1% เอสจี

 

ข้อมูลทั่วไป
– บรรจุภาชนะถังพลาสติกมีหูหิ้วสีขาวและถังกระดาษ การบรรจุมี 2 แบบ คือ แบบบรรจุซองขนาดซองละ 50 กรัม จำนวน 500 ซองต่อถัง (ถังกระดาษ) และแบบไม่บรรจุซอง บรรจุถังละ 25 กิโลกรัม(ถังกระดาษและแบบถังพลาสติก)
– ผลิตภัณฑ์เป็นทราย (Silica Sand) เคลือบสารเทมีฟอส (Temephos) ชนิดเข้มข้น เม็ดทรายที่ผ่านกระบวนการเคลือบแล้วมีความแห้งไม่เกาะเป็นก้อน ค่าสารออกฤทธิ์มีค่าเท่ากับ 1%
– เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้กำจัดลูกน้ำยุงชนิด แกรนูล
– ชื่อและอัตราส่วนสารออกฤทธิ์ Temephos 1% w/w
– ทะเบียน อย.เลขที่ วอส. 95/2554
– เทมีการ์ดผ่านการทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) แล้วว่าเป็นสารเคมีที่มีความปลอดภัยสูงและใช้ในน้ำได้ สามารถอยู่ได้นาน 4 เดือน โดยไม่มีการเติมน้ำ
– ผลิตโดยบริษัทที่ได้มาตรฐาน ISO
– ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีอัตราการตายของลูกน้ำยุงลายเมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง เท่ากับ 100%

ประโยชน์ ใช้กำจัดลูกน้ำยุงลายนาน 3 เดือน

วิธีใช้

 1. ใส่ในภาชนะที่ใส่น้ำใช้ในอัตราส่วน 1 กรัม (1/5 ช้อนชา) ต่อน้ำ 10 ลิตร
 2. ใส่ในขาตู้กันมด แจกัน ใช้ในอัตรา 1/10 ช้อนชา

วิธีเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง

คำเตือน

 1. ห้ามรับประทาน
 2. ใช้เทมีการ์ด 1% เอสจี ตามอัตราส่วนที่กำหนดในวิธีใช้อย่างเคร่งครัด
 3. ห้ามโรยเทมีการ์ด 1% เอสจี นี้ในแหล่งน้ำที่เป็นน้ำดื่ม น้ำใช้ในบ่อเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ
 4. ระวังอย่าให้สัตว์เลี้ยงเลี้ยงเลียน้ำที่มี เทมีการ์ด 1% เอสจี
 5. ระวังอย่าให้ถูกผิวหนังโดยตรง เพราะอาจทำให้ระคายเคือง
 6. หลังการใช้ทุกครั้ง ต้องล้างมือให้สะอาด ด้วยน้ำและสบู่
 7. ภาชนะบรรจุเทมีการ์ด 1% เอสจี เมื่อใช้หมดแล้วให้ทิ้งหรือทำลาย ห้ามนำไปเผา จะเกิดอันตราย
 8. ห้ามทิ้ง เทมีการ์ด 1% เอสจี หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณ

การแก้พิษเบี้องต้น

1.หากเทมีการ์ด 1% เอสจี ถูกผิวหนัง ต้องล้างด้วยน้ำและสบู่ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที

 1. หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากจนอาการระคายเคืองทุเลาลง หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
 2. หากกลืนกิน เทมีการ์ด 1% เอสจี ทำให้อาเจียน โดยดื่มน้ำ 2 แก้ว แล้วทำการล้วงคอและให้รับประทานถ่านแอคติเวทเต็ทแล้วรีบนำส่งแพทย์พร้อม ภาชนะบรรจุฉลากหรือใบแทรกของ เทมีการ์ด 1% เอสจี

หมายเหตุ สารเคมีกำจัดแมลงต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกำจัดแมลงเท่านั้น

สนใจติดต่อสั่งซื้อ เทมีการ์ด 1% เอสจี (TEMEGUARD 1% SG)

 • สั่งซื้อทาง อีเมลล์ โดยส่งรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ เทมีการ์ด 1% เอสจี มายัง E-mail : thaipestchemical@gmail.com
 • โทรสอบถามได้โดยตรงกับทาง คุณหลิน เบอร์โทร 081 899 4987
 • ในกรณีที่สั่งซื้อเป็นจำนวนมาก มีส่วนลดพิเศษ ให้ค่ะ

 

ทรายกำจัดลูกน้ำ เทมีการ์ด 1% เอสจี

ทรายอะเบทเคลือบสารทีมีฟอส 1% ยี่ห้อ “เทมีการ์ด 1% เอสจี”

ผลิตภัณฑ์สารเคมีกำจัดแมลง “เทมีการ์ด 1% เอสจี” สารออกฤทธิ์ คือ temephos (กลุ่มเคมี organophosphate) มีค่าความเป็นพิษ (LD50) เท่ากับ 8600 mg/kg.

ระโยชน์ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก ยุงรำคาญ ยุงก้นป่อง ทรายอะเบทออกฤทธิ์ ภายใน 1 ชั่วโมง และคงฤทธิ์อยูได้นานกว่า 3 เดือน มีอินทรีย์วัตถุตกค้าง/ปนเปื้อนอยู่น้อย กระทรวงสาธารณสุขได้นำมาใช้ในการกำจัดลูก น้ำของยุงลายตามบ้านเรือนของประชาชน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ สารออกฤทธิ์ของทรายอะเบทคือ temephos ซึ่งสารทีมีฟอส จะออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาทการหายใจของลูกน้ำยุงชนิดต่างๆ รวมทั้ง สามารถกำจัดตัวอ่อน ของแมลงต่างๆ เช่น ริ้นน้ำจืด ริ้นน้ำเค็ม ริ้นดำ แมลงหวี่ขาว เป็นต้น เทมีการ์ด 1% เอสจี ยังปลอดภัยต่อคน ปลา และสัตว์ทุกชนิด ยกเว้นปลาทอง อาจเกิดอันตรายได้

วิธีใช้ คือ นำเทมีการ์ด 1% เอสจี ใส่ในน้ำ 1 ลิตร หรือ 10 กรัม ในน้ำ 100 ลิตร หรือทรายอะเบท 20 กรัมในน้ำ200 ลิตร (ตุ่มมังกร) สามารถใส่เทมีการ์ด 1% เอสจีได้  และสามารถใช้ในท่อระบายน้ำ น้ำตามท้องร่อง ต่างๆ

ข้อดี ของการใช้ เทมีการ์ด 1% เอสจี ได้แก่
1. เมื่อใส่ เทมีการ์ด 1% เอสจีในภาชนะที่มีน้ำขัง เทมีการ์ด 1% เอสจี จะออกฤทธิ์ภายใน 1 ชั่วโมง และจะป้องกันไม่ให้เกิดลูกน้ำได้นานประมาณ 3 เดือน (ขึ้นอยู่กับวิธีการใชน้ำด้วย)
2. เทมีการ์ด 1% เอสจี เป็นสารเคมีที่มีอันตรายน้อย (LD50 8600 mg/kg.) ถ้าใส่ เทมีการ์ด 1% เอสจีตามอัตราส่วนที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ จะไม่เกิดอันตรายทั้งคนและสัตว์เลี้ยง

เทมีการ์ด 1% เอสจี ( Temeguard 1% SG) เป็นทรายเคลือบสารทีมีฟอส (Temephose ) ความเข้มข้น 1 % สารทีมีฟอสเป็นสารเคมีกลุ่ม ออแกนโนฟอสเฟส(Organno Phosphate) ซึ่งมีฤทธิ์ทางระบบประสาทการหายใจของลูกน้ำยุง ชนิดต่างๆ

มีขนาด 25 กก./ถัง ขนาด 20 กรัม/ซอง ขนาด 50 กรัม/ซอง และ ขนาด 100 กรัม/ซอง

ก่อนใช้ เทมีการ์ด 1% เอสจี ควรศึกษารายระเอียดและอ่านคำแนะนำ วิธีการใช้ในฉลาก และปฏิบัติโดยเคร่งครัด

เทมีการ์ด 1% เอสจี

หมายเหตุ สารเคมีกำจัดแมลงต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกำจัดแมลงเท่านั้น

เทมีการ์ด 1% เอสจี, Temeguard 1% SG,Temeguard, Temeguard 1% SG, Temeguard 1%, ขาย temeguard 1% SG,ขาย เทมีการ์ด 1% เอสจี, เทมีการ์ด 1% เอสจี,
ทรายกำจัดลูกน้ำ, ยากำจัดลูกน้ำยุงลาย, สารเคมีกำจัดลูกน้ำ, ซื้อเทมีการ์ด 1% เอสจี, เทมีการ์ด 1% SG, เทมีฟอส, เทเมฟอส, เทมีฟอส 1%, เทมีฟอส 1% เอสจี, ขายเทมีฟอส, สารกำจัดลูกน้ำ