ขาย เดลการ์ด 100 เดลต้าเมทริน 1%

Product Description

เดลการ์ด 100 เดลต้าเมทริน 1% อีซี

เดลการ์ด 100ขายน้ำยาป้องกันและกำจัดยุง เดลการ์ด 100

ชื่อทางการค้า      เดลการ์ด 100 (Delguard 100)
กลุ่มสารเคมี         เดลต้าเมทริน 1% W/V EC (Deltamethrin 1% W/V EC )
ชนิดหรือรูปแบบ   สำหรับฉีดพ่นกำจัดยุง หรือแมลงบิน
ประโยชน์              ใช้ป้องกันและกำจัดยุง และแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่
ลักษณะปรากฎ     เป็นของเหลวใส สีเหลืองเล็กน้อย
ขนาดบรรจุ            ขวดละ 1 ลิตร
เลขที่ อย.              วอส. 328/2554

หมายเหตุ สารเคมีกำจัดแมลงต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกำจัดแมลงเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงเดลการ์ด 100

สูตรเข้มข้น ใช้ได้ทั้งแบบสำหรับฉีดพ่นแบบหมอกควัน (Fogging) และแบบระบบละอองฝอยละเอียด (ULV)  เพื่อกำจัดยุงและแมลงบินทั่วไป เช่นยุงลาย ยุงก้นปล่อง และยุงรำคาญ ที่เป็นพาหะนำโรคร้ายมาสู่คุณ

 

วิธีใช้ เดลการ์ด 100   

ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง 

1. สำหรับการกำจัดยุง โดยวิธีพ่นแบบหมอกควัน     (Fogging)    ผสม เดลการ์ด 100 อัตรา 1 มิลลิลิตร เติมน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันก๊าดให้ได้ 100 มิลลิลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ในห้องครัว และ โรงเรือนอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

2. สำหรับการกำจัดยุง โดยวิธีพ่นแบบ ULV ผสม เดลการ์ด 100 อัตรา 1 มิลลิลิตร แล้วเติมน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันก๊าด ให้ได้ 20 มิลลิลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ในห้องครัว และ โรงเรือนอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

เดลการ์ด 100 เดลการ์ด 100

สนใจติดต่อสั่งซื้อ เดลการ์ด 100

• สั่งซื้อทาง อีเมลล์ โดยส่งรายละเอียดความต้องการ เกี่ยวกับ เดลการ์ด 100 มายัง E-mail : thaipestchemical@gmail.com
• โทรสอบถามได้โดยตรงกับทาง คุณหลิน เบอร์โทร 081 899 4987
• ในกรณีที่สั่งซื้อเป็นจำนวนมาก มีส่วนลดพิเศษ ให้ค่ะ

คำเตือน

1. ห้ามรับประทาน
2. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูกหรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
3. เมื่อเสร็จจากการพ่น เดลการ์ด 100 แล้ว ควรรีบล้างหน้า ล้างมือ อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าและซักชุด ที่สวมทำงานให้สะอาด ก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ สูบบุหรี่
4. ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย
5. ขณะทำการฉีดพ่น เดลการ์ด 100 ในอาคารให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่นออกจากบริเวณที่ฉีดพ่น เดลการ์ด 100 และไม่เข้าไปในบริเวณนั้นจนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท
6. ภาชนะบรรจุ เดลการ์ด 100 เมื่อใช้หมดแล้ว ห้ามนำกลับมาใช้อีก ให้ทำลาย ห้ามนำไปบบรรจุสิ่งอื่นใด และห้ามนำไปเผาไฟจะเกิดอันตราย
7. ห้ามทิ้ง เดลการ์ด 100 หรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ หรือเครื่องพ่นลงในแม่น้ำคูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

วิธีแก้พิษเบื้องต้น
1. หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
2. หากสูดดมให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ เดลการ์ด 100
3. หากเข้าตาให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์
4. หากกลืนกิน เดลการ์ด 100 ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลากหรือใบแทรกของเดลการ์ด 100

หมายเหตุ สารเคมีกำจัดแมลงต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกำจัดแมลงเท่านั้น

วิธีการกำจัดยุงลายในบ้านแบบธรรมชาติ

 

เดลการ์ด 100

กำจัด ยุงลายดื้อ  ที่บ้าน  ได้ง่าย ๆ….ทันที

            มีแมลงในบริเวณครัวเรือน  ที่สร้างปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนในชีวิตประจำวันอยู่หลายชนิด  ทั้ง  ก่อโรคระบบทางเดินอาหาร  เช่น  มด แมลงวัน  แมลงสาบ  บางชนิดนำโรคระบาดทำให้เจ็บป่วยและตายเป็นประจำทุกปีตามฤดูกาล  โดยเฉพาะในปีนี้ระหว่างเดือน  พฤษภาคม  ถึง  สิงหาคม  นั้น  เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝนเราจะพบความชุกชุมของยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก  และโรคชิคุนกุนยา  ค่อนข้างสูง และดูเหมือนว่า  การระบาดของโรคมีแนวโน้มจะรุนแรงเพิ่มขึ้น ๆ  ทุกปี
การควบคุมลดความชุกชุมของยุงลายเพื่อยับยั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออกและ ไข้ปวดข้อยุงลายนั้น  นอกเหนือจากส่วนราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะเร่งรัดในการดำเนินการ ตามแผนควบคุมโรค  โดยระดมฉีดพ่นสารเคมีกำจัดลูกน้ำและยุงลายเป็นประจำอยู่แล้วก็ตาม  แต่ก็ประสบปัญหาไม่สามารถยับยั้งการระบาดของโรคได้ทันกาล  หลายปีที่ผ่านมาพบว่า  ยุงลายมีแนวโน้มดื้อต่อสารเคมีกำจัดเพิ่มขึ้นในหลายเขตพื้นที่  ซึ่งเป็นที่วิตกกันว่าการควบคุมยุงลายในอนาคตข้างหน้านั้น  อาจจำเป็นต้องสิ้นเปลืองและเสี่ยงภัยจากการใช้สารเคมีเพิ่มขึ้น ๆ  เป็นทวีคูณ
อย่างไรก็ตาม  เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า  ยุงลายที่เป็นต้นเหตุและเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก/ชิคุนกุนยามาระบาดทั่ว เมืองเป็นประจำทุกปีอยู่นี้  เป็นยุงชนิดที่ชอบอาศัยอยู่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุด  เพราะทั้ง  แหล่งเพาะพันธุ์  และแหล่งหลบซ่อนเกาะพัก  ของยุงลายนั้น  ล้วนอยู่ตามบริเวณบ้านที่พักอาศัยของประชาชนนั่นเอง  หากแต่ละครัวเรือนสามารถกำจัด  ตัวยุงลายและตัวลูกน้ำ  ได้ด้วยวิธีการง่าย ๆ  ในทันทีได้แล้ว  ก็เชื่อว่าความรุนแรงของโรคระบาดจะถูกยับยั้งจำกัดวงได้ในระยะเวลาอันสั้น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ได้พัฒนาการใช้สารลดแรงตึงผิวกลุ่มสารซักล้างที่ชาวบ้านมีใช้ประจำทุกครัว เรือนและกาลักน้ำและนำมาใช้กำจัดลูกน้ำและยุงลายขึ้นโดยเฉพาะ  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครัวเรือนได้นำ วัสดุ/สารในครัวเรือน  ที่มีในชีวิตประจำวันนี้มาใช้กำจัด ลด จำนวนยุงลายในครัวเรือนตนเองได้ในทันทีที่ถูกรบกวนอย่าง สะดวก  ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงต่อไป

สารลดแรงตึงผิว  (กลุ่มสารซักล้าง)

ผลิตภัณฑ์ประจำครัวเรือนในชีวิตประจำวันที่รู้จักกันแพร่หลายที่สุดประเภท หนึ่ง (มากกว่าย่าฉีดยุง) ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดและชำระล้างสิ่งสกปรกภายในครัวเรือนต่าง ๆ เช่น  น้ำยาล้างจาน  แชมพู  สบู่เหลว  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสารองค์ประกอบหลักเป็นสารลดแรงตึงผิวซึ่งประกอบด้วย โมเลกุล  2  ขั้วสำคัญ  คือ  ส่วนที่เป็น hydrophilic (polar segment) และ ส่วนที่เป็น hydrophobic (nonpolar segment) ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีคุณสมบัติในการจับเปียก และ ทำให้คราบไขมัน สกปรก หลุดออกจากพื้นผิววัสดุได้โดยง่าย  และถ้าเปรียบยุง แมลง เป็นวัสดุขนาดเล็กๆ หากฉีดพ่นสารละลายนี้ไปถูกตัวแมลงแล้ว แมลงจะถูกจับเปียกและตายทันที หรือ บางตัวที่พยายามจะเดินหนี สารละลายที่เปียกทั้งตัวอยู่ โดยเฉพาะที่รูหายใจ (spiracle) ตามส่วนท้อง จะถูกดูดเข้าไปสู่ระบบหายใจ  ซึ่งจะทำให้เยื่อเมือกในระบบท่อหายใจถูกสลายรวมกับสารละลาย ทำให้ระบบการหายใจสูญเสียสภาพการควบคุมการดูดซับอากาศและความชื้นที่ใช้ใน การหายใจได้  ซึ่งจะทำให้แมลงขาดอากาศและตายในที่สุด

 

การเตรียมและใช้สารลดแรงตึงผิว (สารซักล้าง)  กำจัดยุงด้วยกระบอกฉีดน้ำพรมผ้า

 

1. การฉีดพ่นกำจัดยุงลาย
1.1 การฉีดพ่นกำจัดยุงลายที่เกาะพักบริเวณแหล่งน้ำ  หรือ  บริเวณที่ชื้น  เช่น   ในห้องน้ำ หรือตามผนังภายในภาชนะ/วัสดุ  ที่เก็บขังน้ำต่าง ๆ
การเตรียม เจือจางน้ำยาล้างจานกับน้ำเปล่าในอัตราส่วนผสมน้ำยาล้างจาน  1  ช้อนชาผสมกับน้ำ  1  ลิตร
การใช้      ฉีดพ่นต่อเนื่องไปที่กลุ่มยุง (direct  spray)  ที่เกาะพักตามมุมผนังในห้องน้ำหรือภาชนะ/วัสดุที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายจะเห็นว่า  ยุงตกจมน้ำตายทันที
1.2  การฉีดพ่นกำจัดยุงลายที่พบเห็นเกาะพักเป็นกลุ่มตามซอกมุมบ้านหรือบริเวณกอง ผ้า  ผ้าห้อยแขวนหรือบริเวณที่เก็บหมอนมุ้งใกล้ที่นอนหรือ  ห้องนั่งเล่น
การเตรียม เจือจางน้ำยาล้างจานกับน้ำเปล่าในอัตราส่วนผสมน้ำยาล้างจาน 1 ส่วนผสมกับน้ำ 4  ส่วน   สำหรับเริ่มทดลองใช้ครั้งแรกและหลังจากใช้ได้คล่องดีแล้วสามารถเจือจางลง ได้ถึง  20  เท่าเมื่อใช้กับอุปกรณ์ฉีดพ่นขนาดใหญ่ขึ้น  หรือใช้ฉีดซ้ำ ๆ  ไปที่กลุ่มแมลงก็หวังผลกำจัดได้เช่นกัน
การใช้      ฉีดพ่นต่อเนื่องไปที่กลุ่มยุง (direct  spray)  ที่พบเห็นเกาะเป็นกลุ่มตามบริเวณต่าง ๆ  ดังกล่าว

2. การกำจัดตัวโม่งและลูกน้ำยุงลาย
2.1  การกำจัดตัวโม่งและลูกน้ำยุงลายในภาชนะ/วัสดุ  ขังน้ำขนาดเล็กเช่น จานรองกระถางต้นไม้  ยางรถยนต์  จานรองขาตู้กับข้าวและวัสดุเหลือใช้ที่ขังน้ำฝนรอบ ๆ  บ้าน  เป็นต้น
การเตรียม ใช้ผงซักฟอกทั่วไปโรยลงใน แหล่งเพาะพันธุ์ต่าง ๆ  โดยตรงในอัตราส่วน  ผงซักฟอก  1  ช้อนโต๊ะ  ต่อปริมาณความจุของน้ำในแหล่งเพาะพันธุ์ปริมาณ   2  ลิตร
การใช้      โรยผงซักฟอกลงในภาชนะ/วัสดุแหล่งเพาะพันธุ์ ขนาดเล็กต่าง ๆ โดยตรงจะเห็นว่า  ผงซักฟอกจะแพร่กระจายปกคลุมทั่วผิวน้ำ  เมื่อลูกน้ำและตัวโม่งของยุงลาย  ซึ่งจำเป็นต้องขึ้นมาหายใจ  จะดูดซับเอาสารเข้าสู่ระบบหายใจทำให้ระคายเคืองต่อระบบ และค่อย ๆ  ตายในที่สุด
2.2 กาลักน้ำเพื่อดูดกำจัดลูกน้ำและตัวโม่งออกจากภาชนะ (whirlpool and siphon  method)
การเตรียม ใช้สายยาวประมาณ   2   เท่า  ของความสูงภาชนะและกรอกน้ำให้เต็มตลอดสายยาง
การใช้      ใช้มือหมุนกวนน้ำในภาชนะประมาณ  2-3  รอบ  จะเห็นว่าลูกน้ำตัวโม่ง  ตะกอนสกปรกที่กระจัดการะจายอยู่ในภาชนะจะถูกแรงหมุนเหวี่ยงของน้ำ  กวาดไล่มารวมอยู่ที่กึ่งกลางของพื้นภาชนะ                     จากนั้นจึงใช้สายยางที่เตรียมไว้ดูดเอาลูกน้ำ  ตัวโม่งและตะกอนกำจัดทิ้งไปพร้อม  ๆ   กัน  ตุ่มสะอาดปลอดลูกน้ำยุงลายใน 5  นาที

3. การโฉบจับยุงลาย (swoop  plate)

การเตรียม           บีบน้ำยาล้างจานเล็กน้อยพอให้ทั่วพื้นจานพลาสติกขนาดพอเหมาะสำหรับมือจับโฉบ
การใช้                ใช้โฉบจับยุงที่บินมารบกวนใกล้ ๆ  ตัว  ซึ่งเป็นเทคนิคเดียวกับการใช้ไม้แบดช๊อตยุงแต่วิธีนี้ยุงจะถูกจับตายอยบนจาน

จะเห็นได้ว่า  การกำจัดยุงลายบริเวณรอบ ๆ  บ้านของท่านเองนั้นไม่มีอะไรยุ่งยากอย่างที่คิดเพราะมีวิธีการต่าง ๆ  ให้เลือกใช้อย่างครบวงจรตามความพอใจ  และสะดวกใช้ของแต่ละครัวเรือนดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้ต่าง ๆ  เหล่านี้  หากชุมชน/ครัวเรือนได้ตระหนักถึงมหันตภัยของโรคไข้เลือดออกตามที่ทราบกันโดย ทั่วไปแล้วนั้นและเลือกนำเอาวิธีการต่าง ๆ  ไปใช้อย่างสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันแล้ว  เชื่อว่าจะช่วยลดความชุกชุมของยุงลายบริเวณบ้านท่านลงและลดความเสี่ยงจากการ ถูกยุงลายกัด  และติดเชื้อโรคไข้เลือดออกได้อย่างยั่งยืนต่อไป  นอกจากนี้ท่านยังสามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ  นี้ไปประยุกต์ใช้กำจัดแมลงชนิดอื่น ๆ  ในบริเวณครัวเรือนของท่านได้เกือบทุกชนิดอีกด้วย

                                                          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์