ขายน้ำยา คอมแพ็ค ฟิโปรนิล 5% SC ยากำจัดปลวก

คอมแพ็ค

ป้องกันและกำจัดปลวก

View More

Product Description

ขายน้ำยา คอมแพ็ค ฟิโปรนิล 5% SC

คอมแพ็ค ฟิโปรนิล 5% SC น้ำยากำจัดปลวก

   ขายน้ำยากำจัดปลวก คอมแพ็ค ฟิโปรนิล 5% SC ราคาถูก

     ชื่อทางการค้า      คอมแพ็ค (COMPACT)
     กลุ่มสารเคมี        ฟิโปรนิล 5% w/v SC (Fipronil 5% w/v SC)
    ชนิดหรือรูปแบบ   สูตร SC (Suspension concentrate)
    ประโยชน์             กำจัดและป้องกันปลวก ให้ผลในการควบคุมได้ผลถึง 100 %
    ลักษณะปรากฎ    ของเหลวใสสีเหลืองอ่อน
    ขนาดบรรจุ          ขวดละ 1 ลิต
    เลขที่ อย.            วอส. 1330/2554

คอมแพ็ค ฟิโปรนิล 5% SC น้ำยากำจัดปลวก

 (สารเคมีต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกำจัดแมลงเท่านั้น)

คุณสมบัติเด่นเฉพาะของคอมแพ็ค ฟิโปรนิล 5% SC


1. สามารถควบคุมปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ (100% control, No exceptions)
2.เป็นสารที่มีการออกฤทธิ์ในลักษณะปกป้องโครงสร้าง และควบคุมกำจัดปลวกได้แบบตายยกรัง (Structural protection & Colony manage)
3.สามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันกำจัดปลวกได้ยาวนาน (Long residual control)
4.ฆ่าปลวกแบบไม่ไล่ปลวก (Non-repellent activity)
5.ออกฤทธิ์กับปลวกโดยทางสัมผัส และระบบทางเดินอาหาร (Contact & Ingestion activity)
6.สามารถกำจัดปลวกได้ด้วยปริมาณสารออกฤทธิ์ในความเข้มข้นที่ต่ำมาก (Effective at ultra-low dose rate)
7.สามารถส่งต่อสารออกฤทธิ์จากปลวกตัวที่ได้รับไปให้ปลวกตัวอื่น ๆ ได้ (Transfer between termites)
8.ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment friendly)

ลักษณะการออกฤทธิ์ของคอมแพ็ค กำจัดปลวก

คอมแพ็ค เป็นสารเคมีป้องกันและกำจัดปลวกที่มีฟิโพรนิล เป็นสารสำคัญ ซึ่งสารตัวนี้จะมีความสามารถในการป้องกันและกำจัดปลวกในระดับความเข้มข้น ของอัตราการใช้ซึ่งมีการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน โดยในระดับความเข้มข้นต่ำ จะทำให้ปลวกได้รับสารโดยไม่รู้ตัวแล้วนำกลับไปแพร่ที่รัง ส่งผลให้ปลวก ที่อยู่ในรังตายไปด้วย และในระดับความเข้มข้นสูงเปรียบเสมือนการสร้างแนวป้องกันปลวกที่จะทำให้ปลวกตายไปทันที

วิธีการใช้ คอมแพ็ค ฟิโปรนิล 5% SC  (COMPACT Fipronil 5% SC)

ควรใช้โดยผู้ชำนาญงานในการกำจัดปลวกเท่านั้น ต้องสวมถุงมือ หน้ากาก และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม หลังผสมแล้ว คนให้เข้ากันดีก่อนนำไปใช้

สำหรับการกำจัดปลวก : ใช้ฉีดพ่น หรืออัดลงดินในอัตราส่วนผสมดังนี้

อัตราการผสม : คอมแพ็ค ฟิโปรนิล 5% SC 1 ลิตร ต่อน้ำ 100 ลิตร

 

1. ก่อนการปลูกสร้าง

หลังจากปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ใช้ คอมแพ็ค ฟิโปรนิล 5% SC เทราดหรือพ่นลงบนดินบริเวณที่ จะเทคอนกรีตให้ทั่ว โดยใช้เครื่องพ่นแรงดันมาตรฐาน 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว กับหัวพ่นชนิดให้ละอองแบบหยาบ ในอัตรา 5 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร ควรเทคอนกรีตให้เสร็จภายในวันเดียว ถ้าไม่สามารถเทพื้นคอนกรีตให้เสร็จในวันนั้นได้ ให้ใช้แผ่นพลาสติกโพลีเอสเอททีลีนปูคลุมพื้นที่ดังกล่าว เพื่อป้องกันฝนและแสงแดด หลังจากนั้นให้อัดสารเคมี คอมแพ็ค ฟิโปรนิล 5% SCรอบแนวคอนกรีตโดย

1.1 ใช้ท่ออัดสารเคมีกำจัดปลวก (Rodding) โดยใช้ คอมแพ็ค ฟิโปรนิล 5% SC ที่ผสมแล้วอัดเข้าไปในดิน ในอัตรา 5 ลิตร ต่อความยาว 1 เมตร ลึก 30 เซนติเมตร อัดสารเคมีกำจัดปลวก คอมแพ็ค ฟิโปรนิล 5% SC ห่างกันแต่ล่ะจุด 20 เซนติเมตร หรือ

1.2 ขุดร่องกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร แล้วฉีดพ่น คอมแพ็ค ฟิโปรนิล 5% SC ที่ผสมแล้ว 5 ลิตร ต่อความยาว 1 เมตร ควรฉีดพ่น คอมแพ็ค ฟิโปรนิล 5% SC ลงบนดินที่ขุดขึ้นมาก่อนนำกลบลงในร่องตามเดิมเพื่อสร้างแนวป้องกันปลวก

 

2. สำหรับอาคารที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เจาะรูที่พื้นอาคาร และพื้นคอนกรีตโดยรอบ ให้ห่างกันจุดละประมาณ 20-30 เซนติเมตร แล้วอัด คอมแพ็ค ฟิโปรนิล 5% SC ตามอัตราส่วนผสมข้างต้น โดยใช้เครื่องพ่นที่มีแรงดันมาตรฐานประมาณ 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ลงไปใต้พื้นคอนกรีตนอกอาคาร ให้ใช้ท่ออัดสารเคมี หรือขุดร่อง เช่นเดียวกับวิธีในข้อ 1

สำหรับบริเวณรอบๆ อาคาร สนามหญ้า ที่พบปลวก มด หรือแมลงใต้ดิน ใช้ คอมแพ็ค ฟิโปรนิล 5% SC ตามส่วนผสมข้างต้นเทราด หรือฉีดพ่น บริเวณ และสถานที่ที่พบเห็นปลวก หรือแมลง อื่นๆ จนทั่ว

สำหรับเสาไม้หรือวัตถุที่เป็นไม้ฝังอยู่ในดิน อัด คอมแพ็ค ฟิโปรนิล 5% SC ตามอัตราส่วนผสมข้างต้น ลงในดินรอบเสาไม้ ในอัตรา 5 ลิตร ต่อความลึก 30 เซนติเมตร

* สารเคมีที่ผสมแล้วควรใช้ให้หมด ไม่ควรเก็บไว้เพื่อใช้ครั้งต่อไป

 

คอมแพ็ค กำจัดปลวก

ลักษณะการออกฤทธิ์ของสารเคมีกำจัดปลวก คอมแพ็ค 5% SC

คอมแพ็ค ฟิโปรนิล 5% SC เป็นสารเคมีป้องกันและกำจัดปลวกที่มีฟิโพรนิล เป็นสารสำคัญ ซึ่งสารตัวนี้จะมีความสามารถในการป้องกันและกำจัดปลวกในระดับความเข้มข้น ของอัตราการใช้ซึ่งมีการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน โดยในระดับความเข้มข้นต่ำ จะทำให้ปลวกได้รับสารโดยไม่รู้ตัวแล้วนำกลับไปแพร่ที่รัง ส่งผลให้ปลวก ที่อยู่ในรังตายไปด้วย และในระดับความเข้มข้นสูงเปรียบเสมือนการสร้างแนวป้องกันปลวกที่จะทำให้ปลวก ตายไปทันที

วิธีเก็บรักษา

เก็บในที่มิดชิด  ให้ห่างจากเด็ก  อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟหรือความร้อน

(สารเคมีกำจัดปลวกต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกำจัดแมลงเท่านั้น)

คำเตือน

1. ห้ามรับประทาน

2. ระวังอย่าให้ คอมแพ็ค เข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า

3. ขณะใช้ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องและสัตว์เลี้ยงออกจากบริเวณนั้น และห้ามเข้าไปจนกว่า คอมแพ็ค ฟิโปรนิล 5% SC จะแห้งสนิท

4. ขณะราดหรือพ่น ต้องอยู่เหนือลมเสมอ และต้องระวังมิให้ คอมแพ็ค ฟิโปรนิล 5% SC นองหรือไหลออกนอกบริเวณที่ต้องการ

5. ต้องล้างมือและหน้าให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ ก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำหรือสูบบุหรี่

6. เมื่อเสร็จจากการใช้ คอมแพ็ค ฟิโปรนิล 5% SC แล้ว ควรรีบล้างหน้า ล้างมือ อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าและซักชุด ที่สวมทำงานให้สะอาด

7. ภาชนะบรรจุเมื่อใช้หมดแล้ว ห้ามนำกลับมาใช้อีก ให้ทำลาย

8. ห้ามนำภาชนะบรรจุที่ใช้ผสม คอมแพ็ค ฟิโปรนิล 5% SC ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

9. ห้ามล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์เครื่องพ่น หรือทิ้ง คอมแพ็ค ฟิโปรนิล 5% SC ลงในแม่น้ำ คูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1. หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที

2. หากสูดดมให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ คอมแพ็ค ฟิโปรนิล 5% SC

3. หากเข้าตาให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์

4. หากกลืนกิน คอมแพ็ค ฟิโปรนิล 5% SC ห้ามทำให้อาเจียน ห้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลากหรือใบแทรกของคอมแพ็ค

สนใจติดต่อสั่งซื้อ คอมแพ็ค ฟิโปรนิล 5% SC

  • สั่งซื้อทาง อีเมลล์ โดยส่งรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ คอมแพ็ค ฟิโปรนิล 5% SC มายัง E-mail : thaipestchemical@gmail.com
  • โทรสอบถามได้โดยตรงกับทาง คุณหลิน เบอร์โทร 081 899 4987
  • ในกรณีที่สั่งซื้อเป็นจำนวนมาก มีส่วนลดพิเศษ ให้ค่ะ

(สารเคมีกำจัดปลวกต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกำจัดแมลงเท่านั้น)