ขายเคมีกำจัดปลวก นอร์ตัน อิมิดาโคลพริด 10%

Product Description

นอร์ตัน อิมิดาโคลพริด 10%

 

 norton ขายน้ำยากำจัดปลวกนอร์ตัน (NORTON) ราคาถูก

    ชื่อทางการค้า      นอร์ตัน (NORTON)
    กลุ่มสารเคมี        อิมิดาโคลพิด ( Imidacloprid 10% W/V SL)
    ชนิดหรือรูปแบบ  สูตร SL (Soluble liquid หรือ Soluble concentrate)
    ประโยชน์            กำจัดและป้องกันปลวก ให้ผลในการควบคุมได้ผลถึง 100 %
    ลักษณะปรากฎ   ของเหลวใสสีเหลืองอ่อน
    ขนาดบรรจุ         ขวดล่ะ 1 ลิต
                                                             เลขที่ อย.            วอส. 644/2553

 

คุณสมบัติเด่น สารเคมีกำจัดปลวก นอร์ตัน Imidacloprid 10% W/V SL


1. ไม่มีกลิ่นฉุนรบกวนผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้
2. สามารถออกฤทธิ์ป้องกันปลวกได้นาน
3. กำจัดปลวกได้หมด ตายยกรัง และให้ผลควบคุม 100%
4. เป็นสารไม่ขับไล่ปลวก (non-repellant)จึงทำให้ปลวกได้รับสารเคมีโดยไม่รู้ตัว
5. ใช้ในปริมาณที่น้อย เพียง 0.05%
6. สามารถส่งผลที่ได้รับจากสารไปยังปลวกตัวอื่น ๆ ได้ (ตายต่อเนื่อง)
7. มีประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกสูง แม้ว่าจะได้รับสารปริมาณเพียงเล็กน้อย
8. กำจัดปลวกได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

(สารเคมีกำจัดปลวกต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกำจัดแมลงเท่านั้น)

ประโยชน์

ใช้ป้องกันและกำจัดปลวก มดแมลงที่อาศัยอยู่ในดิน

 

ความสามารถในการแพร่กระจายในดินของ นอร์ตัน Imidacloprid 10% w/v SL

นอร์ตันสามารถแพร่กระจายได้ไกลในดิน ครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างกว้างขวาง เมื่อมีการหยุดการแพร่ของนอร์ตัน อนุภาคของดินจะถูกเคลือบด้วย นอร์ตัน และ จะทำให้เกิด “อาณาเขตกำจัดปลวก” (Treated zone)

 

วิธีการใช้ สารกำจัดปลวก นอร์ตัน อิมิดาโคลพิด 10% (Imidacloprid 10%)

ควรใช้โดยผู้ชำนาญงานในการกำจัดปลวกเท่านั้น ต้องสวมถุงมือ หน้ากาก และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม หลังผสมแล้ว เขย่าภาชนะบรรจุก่อนใช้ ผสม นอร์ตัน อิมิดาโคลพิด 10% กับน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 200 (นอร์ตัน อิมิดาโคลพิด 10% ผสมน้ำ 200 ลิตร) คนให้เข้ากันดีก่อนนำไปใช้ และใช้ นอร์ตัน อิมิดาโคลพิด 10% ที่ผสมน้ำแล้วให้หมดทุกครั้ง ไม่ควรนำไปเก็บเพื่อใ้ครั้งต่อไป

 

สำหรับการกำจัดปลวก : ใช้ฉีดพ่น หรืออัดลงดินในอัตราส่วนผสมดังนี้

อัตราการผสม : ผสมนอร์ตัน อิมิดาโคลพิด 10% 1 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร

 

1. ก่อนการปลูกสร้าง

หลังจากปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ใช้ นอร์ตัน อิมิดาโคลพิด 10% เท ราดหรือพ่นลงบนดินบริเวณที่ จะเทคอนกรีตให้ทั่ว โดยใช้เครื่องพ่นแรงดันมาตรฐาน 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว กับหัวพ่นชนิดให้ละอองแบบหยาบ ในอัตรา 5 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร ควรเทคอนกรีตให้เสร็จภายในวันเดียว ถ้าไม่สามารถเทพื้นคอนกรีตให้เสร็จในวันนั้นได้ ให้ใช้แผ่นพลาสติกโพลีเอสเอททีลีนปูคลุมพื้นที่ดังกล่าว เพื่อป้องกันฝนและแสงแดด หลังจากนั้นให้อัดสารเคมี นอร์ตัน อิมิดาโคลพิด 10% รอบแนวคอนกรีตโดย

1.1 ใช้ท่ออัดสารเคมีกำจัดปลวก (Rodding) โดยใช้ นอร์ตัน อิมิดาโคลพิด 10% ที่ผสมแล้วอัดเข้าไปในดิน ในอัตรา 5 ลิตร ต่อความยาว 1 เมตร ลึก 30 เซนติเมตร อัดสารเคมีกำจัดปลวก นอร์ตัน อิมิดาโคลพิด 10% ห่างกันแต่ล่ะจุด 20 เซนติเมตร หรือ

1.2 ขุดร่องกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร เอาดินที่ขุดจากร่องมาคลุกกับ นอร์ตัน อิมิดาโคลพิด 10% ที่ผสมแล้ว 5 ลิตร ต่อความยาว 1 เมตร ให้ทั่ว หรืออาจใช้ค่อยๆ นำดินใส่กลับไปในร่อง แล้วเทราดดินนั้นให้ทั่วด้วย นอร์ตัน อิมิดาโคลพิด 10% ด้วยอัตราส่วนข้างต้น

 

2. สำหรับอาคารที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เจาะรูที่พื้นอาคาร และพื้นคอนกรีตโดยรอบ ให้ห่างกันจุดละประมาณ 20-30 เซนติเมตร แล้วอัด นอร์ตัน อิมิดาโคลพิด 10% ตามอัตราส่วนผสมข้างต้น โดยใช้เครื่องพ่นที่มีแรงดันมาตรฐานประมาณ 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ลงไปใต้พื้นคอนกรีตนอกอาคาร ให้ใช้ท่ออัดสารเคมี หรือขุดร่อง เช่นเดียวกับวิธีในข้อ 1

สำหรับบริเวณรอบๆ อาคาร สนามหญ้า ที่พบปลวก มด หรือแมลงใต้ดิน ใช้ นอร์ตัน อิมิดาโคลพิด 10% ตามส่วนผสมข้างต้นเทราด หรือฉีดพ่น บริเวณ และสถานที่ที่พบเห็นปลวก หรือแมลง อื่นๆ จนทั่ว

สำหรับเสาไม้หรือวัตถุที่เป็นไม้ฝังอยู่ในดิน พ่น นอร์ตัน อิมิดาโคลพิด 10% ตามอัตราส่วนผสมข้างต้น ลงในดินรอบเสาไม้ ในอัตรา 5 ลิตร ต่อความลึก 30 เซนติเมตร สำหรับเสาไม้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 15 เซนติเมตร ใช้ในอัตรา 10 ลิตร ต่อความลึก 30 เซนติเมตร

* สารเคมีที่ผสมแล้วควรใช้ให้หมด ไม่ควรเก็บไว้เพื่อใช้ครั้งต่อไป

 

ลักษณะการออกฤทธิ์ของนอร์ตัน Imidacloprid 10% w/v

การออกฤทธิ์ของ นอร์ตัน ในทางเคมี

– มีผลทำให้ปลวกหยุดกินอาหารทันที
– พฤติกรรมของการดำรงชีวิตเปลี่ยนแปลงไป จนไม่สามารถกลับรังได้
– ปลวกจะหยุดทำความสะอาดร่างกาย
– ปลวกจะตายด้วยฤทธิ์ของสารเคมี นอร์ตัน

การออกฤทธิ์ของนอร์ตัน โดยการสนับสนุนจากธรรมชาติ

– ปลวกจะติดเชื้อราที่มีอยู่ในดิน และตายในที่สุด
– จะเกิดการแพร่กระจายของเชื้อรา ทำให้เกิดโรคติดต่อจากปลวกสู่ปลวก
– สุดท้ายปลวกจะตายต่อเนื่องยกรัง

(สารเคมีกำจัดปลวกต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกำจัดแมลงเท่านั้น)

คำเตือน

1. ห้ามรับประทาน
2. ระวังอย่าให้ นอร์ตัน อิมิดาโคลพริด 10% SL เข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
3. ขณะใช้ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องและสัตว์เลี้ยงออกจากบริเวณนั้น และห้ามเข้าไปจนกว่า นอร์ตัน อิมิดาโคลพริด 10% SL จะแห้งสนิท
4. ขณะราดหรือพ่น ต้องอยู่เหนือลมเสมอ และต้องระวังมิให้ นอร์ตัน อิมิดาโคลพริด 10% SL นองหรือไหลออกนอกบริเวณที่ต้องการ
5. ต้องล้างมือและหน้าให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ ก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำหรือสูบบุหรี่
6. เมื่อเสร็จจากการใช้ นอร์ตัน อิมิดาโคลพริด 10% SL แล้ว ควรรีบล้างหน้า ล้างมือ อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าและซักชุด ที่สวมทำงานให้สะอาด
7. ภาชนะบรรจุเมื่อใช้หมดแล้ว ห้ามนำกลับมาใช้อีก ให้ทำลาย
8. ห้ามนำภาชนะบรรจุที่ใช้ผสม นอร์ตัน อิมิดาโคลพริด 10% SL ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
9. ห้ามล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์เครื่องพ่น หรือทิ้ง นอร์ตัน อิมิดาโคลพริด 10% SL ลงในแม่น้ำ คูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ
วิธีแก้พิษเบื้องต้น
1. หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
2. หากสูดดมให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ นอร์ตัน อิมิดาโคลพริด 10% SL
3. หากเข้าตาให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์
4. หากกลืนกิน นอร์ตัน อิมิดาโคลพริด 10% SL ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลากหรือใบแทรกของนอร์ตัน

นอร์ตัน อิมิดาโคลพริด 10% นอร์ตัน อิมิดาโคลพริด 10%

สนใจติดต่อสั่งซื้อ นอร์ตัน อิมิดาโคลพริด 10% SL
• สั่งซื้อทาง อีเมลล์ โดยส่งรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ นอร์ตัน อิมิดาโคลพริด 10% SL มายัง E-mail : thaipestchemical@gmail.com
• โทรสอบถามได้โดยตรงกับทาง คุณหลิน เบอร์โทร 081 899 4987
• ในกรณีที่สั่งซื้อเป็นจำนวนมาก มีส่วนลดพิเศษ ให้ค่ะ

(สารเคมีกำจัดปลวกต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกำจัดแมลงเท่านั้น)