ถุงดับกลิ่น EarthCare ถุงดับกลิ่นหนูตาย กลิ่นฉี่หนู กลิ่นควันบุหรี่ กลิ่นสัตว์เลี้ยง กลิ่นขยะ

Product Description

Earthcare Odor Remover Bag
Earthcare Odor Remover Bag – ถุงดับกลิ่น หนูตาย ฉี่หนู กลิ่นควันบุหรี่ กลิ่นสัตว์เลี้ยง

ถุงดับกลิ่น EarthCare Odor Remover Bag กลิ่นหนูตาย กลิ่นฉี่หนู กลิ่นควันบุหรี่ กลิ่นสัตว์เลี้ยง ภายในบ้าน

คุณสมบัติการดูดกลิ่นคล้ายฟองน้ำ

– 1 ถุง สามารถครอบคลุมได้ถึง 100 ตารางฟุต
– ภายใน 24 ชั่วโมง กลิ่นจะลดลง หรือหายไป
– ใช้ได้นานถึง 3 เดือน หลังจากเปิดถุง
– ปลอดภัยต่อเด็ก และสัตว์เลี้ยง
– สามารถกำจัดกลิ่นเหม็นต่างๆ เหล่านี้
กลิ่นซากสัตว์ (โดยไม่จำเป็นต้องเอาซากสัตว์ออก)
กลิ่นรา กลิ่นอับชื้น
กลิ่นฉี่หนู กลิ่นฉี่แมว กลิ่นฉี่สุนัข
กลิ่นขยะ กลิ่นจากถังขยะ
กลิ่นอาหารเน่าเสีย
  กำจัดกลิ่นบุหรี่ในห้องพัก กลิ่นบุหรี่ในคอนโด
  กำจัดกลิ่นหนูเน่าตาย ภายในบ้านหรือบนฝ้าเพดาน ดับกลิ่นหนูในรถ
  กำจัดกลิ่นขยะรบกวน
  กำจัดกลิ่นเหม็นอับภายในรถ

ถุงดูดกลิ่น Earth Care Odor Remover bags ผลิตภัณฑ์จาก USA ลดปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ ใช้งานง่าย ประสิทธิภาพดีเยี่ยม มีปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงสูง นอกจากนี้ถุงดูดกลิ่น Earth Care Odor Remover bags ผลิตจากส่วนประกอบจากธรรมชาติที่มีความปลอดภัย 100% สามารถอยู่ได้นานถึง 3-4 เดือน

วืดีโอวิธีการใช้ Earthcare Odor Remover Bag ในการกำจัดกลิ่นหนูตาย ซากสัตว์อื่นๆ

วิธีการใช้ ถุงดูดกลิ่น Earth Care Odor Remover Bags

 • แขวน Earth care odor remover bags ภายในห้องที่พบกลิ่นไม่พึงประสงค์ โดย 1 ถุง จะครอบคลุมพื้นที่ 9 ตารางเมตร และภายใน  24 ชั่วโมง สามารถลดกลิ่นได้ถึง 98%
 • สามารถใช้งานได้นาน 3-4 เดือน
 • ไม่ผสมสารเคมี ผลิตจากส่วนประกอบที่มาจากธรรมชาติ 100%
 • ไม่จำเป็นต้องสวมชุด หรืออุปกรณ์ป้องกัน
 • ลดต้นทุนในการใช้วิธีการกำจัดกลิ่นในรูปแบบอื่น ๆ

กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ !! ได้ทุกชนิด

 • กำจัดกลิ่นจากแหล่งทิ้งขยะ/กองขยะ
 • กำจัดกลิ่นอับชื้นจากเชื้อรา
 • กำจัดกลิ่นอับในรถยนต์/ตู้คอนเทนเนอร์/ห้องพักนักกีฬา
 • กำจัดกลิ่นยูเรีย หรือกลิ่นปัสสวะ หรือมูลจากสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว
 • กำจัดกลิ่นควัน หรือสารเคมี
 • กำจัดกลิ่นสาบของสัตว์เลี้ยง
 • กำจัดกลิ่นหนูตาย/หนูเน่า/หนูเหม็นเน่า
 • กำจัดกลิ่นควันบุหรี่ ที่ติดอยู่ภายในห้อง
 มั่นใจได้ว่า
 • ไม่มีปัญหาการร้องเรียน
 • ประสบความสำเร็จในวงการ Pest control
 • มีความปลอดภัยสูง
 • ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า

 

 

 

ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นหรือถุงดูดกลิ่น EarthCare odor remover bags

ลักษณะ และสถานที่ในการใช้งาน

 

                                                              ขายถุงดับกลิ่น หนูตาย ฉี่หนู กลิ่นควันบุหรี่ กลิ่นสัตว์เลี้ยง

 

 • ห้องเก็บขยะ/บริเวณที่ทิ้งขยะ/กลิ่นขยะ

ขยะเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก และยิ่งบริเวณใกล้ร้านอาหาร หรือบริเวณที่พักอาศัยด้วยแล้ว ต้องมีการจัดการที่ดีเพื่อลดปัญหาดังกล่าว

วิธีใช้

 • แขวน ถุงดูดกลิ่น Earth care odor remover bags บริเวณห้อง หรือที่เก็บขยะ เนื่องจากกลิ่นของขยะมีค่อนข้างมากจึงปล่อยประจุลบออกมามากทำให้ผงดูดกลิ่นดักจับประจุลบได้มากไปด้วย แนะนำให้เปลี่ยนทุก 1 เดือน เพื่อประสิิทธิภาพที่ดีในการใช้งาน
 • หรือโรยผงดูดกลิ่น Earth care odor remover ปริมาณ 800 กรัม รอบบริเวณที่ทิ้งขยะ หรือเทโรยลงไปในถังขยะโดยตรง
 • สามารถโรยผงดูดกลิ่น Earth care odor remover ตามปริมาณที่ต้องการ ทับลงบนน้ำจากขยะเน่าเหม็น ที่ไหลออกมาเลอะเทอะจากนอกตัวถังขยะ ทิ้งไว้ 2-24 ชั่วโมง กลิ่นไม่พึงประสงค์จะลดลงถึง 98 %
 • นอกจากนี้ การแขวนถุงดูดกลิ่น Earth care odor remover bags ยังสามารถลดกลิ่นบุหรี่/ยาสูบ/กลิ่นในร้านอาหาร/ตู้เย็น

  » แขวนถุงดูดกลิ่น Earth care odor remover bags 1 ถุง ต่อ พื้นที่ 5 ตารางเมตร และควรเปลี่ยนทุก 1 เดือน

 • กลิ่นห้องน้ำ/บริเวณใกล้ห้องน้ำ

วิธีใช้

 • แขวน ถุงดูดกลิ่น Earth care odor remover bags 1 ถุง ต่อ หนึ่งห้อง และเปลี่ยนใหม่ทุก 1 เดือน
 • กำจัดกลิ่นอับ และกลิ่นไม่พึงประสงค์จากเชื้อรา
 • บริเวณที่อาจเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นแหล่งน้ำท่วมขัง และเป็นที่ชื้น
 • โรยผงดูดกลิ่น Earth care odor remover ลงบนพื้นบริเวณนั้น ๆ โดยใช้ในอัตราส่วน 445 กรัม ต่อ พื้นที่ 9 ตารางเมตร ทิ้งไว้ 24-48 ชั่วโมง หลังจากนั้นเก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อย ในขณะเดียวกันยังสามารถแขวนถุง Earth care odor remover bags 1 ถุง ต่อ พื้นที่ 9 ตารางเมตร ได้เช่นกัน และควรเปลี่ยนทุก 2 เดือน

แก้ปัญหากลิ่นเหม็นทุกชนิด นวัตกรรมใหม่ล่าสุด ต้องนี้สิถุงดับกลิ่นเหม็น  Earth Care ช่วยในการดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด ทุกสถานการณ์

วิธีการกำจัดกลิ่น หนูตาย ฉี่หนู กลิ่นควันบุหรี่ กลิ่นสัตว์เลี้ยง กลิ่นอับชื้น จากเชื้อรา กลิ่นขยะ ในบ้าน แบบง่ายๆ

ทุกวันนี้อากาศบ้านเรามันร้อนชื้น จึงทำให้เกิดกลิ่นอันไม่พึ่งประสงค์เกิดขึ้นมากมายล้อมรอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเหม็นเน่าของหนูที่ตาย  กลิ่นฉี่หนู   กลิ่นของกองขยะ น้ำขยะ  ถังขยะ  กลิ่นบุหรี่ ภายในห้องนอน  ห้องทำงาน  ห้องต่างๆ รวมทั้งภายในรถยนต์  กลิ่นเหม็นอับ กลิ่นจากรองเท้า  กลิ่นอื่นๆ อีกมากมาย  รวมทั้งห้องเก็บของ และ ห้องนอนสัตว์เลี้ยง

มนุษย์เราจึงเกิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหากลิ่นต่างๆ อันไม่พึ่งประสงค์นี้ขึ้น เกิดการผลิตผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง ได้แก่

ถุงดับกลิ่นเหม็น  Earth Care เหมาะสำหรับใช้ภายในบ้านพักอาศัย คอนโด  ห้องพักโรงแรม  ห้องเก็บขยะของโรงงาน  ภัตตาคาร  ร้านอาหาร  เพื่อลดปริมาณแมลง แมลงวัน หนู และ สัตว์ต่างๆ ที่จะมาก่อความรำคาญ ให้หมดไป

รวมทั้งกลิ่นของน้ำขยะ น้ำคาวของสินค้าที่เป็นของทะเล ห้องทำอาหาร หรือ ห้องเก็บของ ห้องเก็บขยะ  รถถังขยะ จะหายไปในช่วงเวลาที่ใช้ผงโรยดับกลิ่น คู่กับ ถุงดับกลิ่น Earth Care

เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สะดวก สบาย แก้ปัญหาได้ตรงจุด และ รวดเร็วต่อการใช้ชีวิตในยุคดิจิตอล

วันนี้เราจึงขอนำเสนอวิธีการใช้งานของผลิตภัณฑ์ล้ำๆ ที่ชื่อว่า Earth Care ดังนี้

วิธีการใช้งานถุงดูดกลิ่น  Earth Care  ( 1 ถุง บรรจุ  500 กรัม )

 • กรณีมีกลิ่นของบุหรี่ ภายในห้องพักโรงแรม คอนโด บ้านอยู่อาศัย ให้นำถุงดูดกลิ่นไปแขวนไว้ภายในบริเวณห้อง 1 ถุง จะครอบคลุมพื้นทื่ 10 ตรม. อายุการใช้งานอยู่ได้นาน  3 -4 เดือน
 • สามารถแขวนถุงดับกลิ่น ได้ทุกห้องที่มีกลิ่นเหม็น ไม่ว่ากลิ่นเหม็นอับห้อง กลิ่นอับชื้น
 • กรณีมีกลิ่นหนูตาย ให้ทำการแขวนถุงดูดกลิ่นภายในห้องที่มีพื้นที่ 10 ตรม. จำนวน 3 ถุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ได้ผลเร็วขึ้น เหม็นจะหายไปภายใน 24 ชม.
 • กรณีภายในรถยนต์มีกลิ่นเหม็นไม่พึ่งประสงค์ ก็สามารถนำถุงดูดกลิ่นไปทำการแขวนเพื่อช่วยลดกลิ่นเหม็นได้

สนใจสั่งซื้อ Earthcare Odor Remover Bag ถุงดับกลิ่น หนูตาย ฉี่หนู กลิ่นควันบุหรี่ กลิ่นสัตว์เลี้ยง กลิ่นขยะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 081 -899 -4987

หรือสั่งซื้อถุงดับกลิ่น EarthCare ได้ที่ ==> Lazada