💥สเปรย์กำจัดแมลง โพรเทค-อัส อควาเซลล์ 500 มล. ระดับ FOOD GRADE (Protect-Us AQUACELL 500 ml.) ปราศจากเคมีอันตราย ปลอดภัยทั้งคนและสัตว์เลี้ยง Made in UK

Product Description

💥สเปรย์กำจัดแมลง โพรเทค-อัส อควาเซลล์ 500 มล. ระดับ FOOD GRADE (Protect-Us AQUACELL 500 ml.) ปราศจากเคมีอันตราย ปลอดภัยทั้งคนและสัตว์เลี้ยง Made in UK

💥รายละเอียดสินค้า สเปรย์กำจัดแมลงสาบ มด ยุง แมงมุม แมลงคลาน แมลงบิน ออกฤทธิ์เร็ว ที่สุดของนวัตกรรม หยุดการเคลื่อนไหวของแมลงคลาน แมลงบิน ปราศจากสารเคมีอันตราย มีส่วนประกอบด้วย: เซลลูโลส พอลิเมอร์ ฟู้ด-เกรด (ทำจากต้นสน)  ผลิตโดยบริษัท Ensystex

✅Made In UK

✅รูปแบบน้ำ

✅สูตรพร้อมใช้ แบบสเปรย์

✅ไม่มีสารเคมีอันตราย

✅ไม่ใช่สารเคมีกำจัดแมลง

✅ปราศจากกลิ่นรบกวน #ไม่มีกลิ่น

✅บริษัทกำจัดปลวกยอดนิยม ในไทย นิยมใช้

✅ฟู้ดเกรด Food Grade -ส่วนประกอบทุกตัวผ่านการรับรองว่าใช้กับอาหารสำหรับการบริโภคได้

✅สารออกฤทธิ์ได้มาจากต้นสน ปลูกในป่าแบบยั่งยืน

✅ทำให้แมลงเคลื่อนไหวไม่ได้แบบเฉียบพลัน นำไปสู่การตายต่อไป

✅การฉีดพ่นที่ให้ผลแบบใยแมงมุม (หรือกระดานกาว)

✅กำจัดแมลงที่ดื้อต่อสารเคมี

✅เป็นมิตรต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

✅ไม่ทำร้ายสัตว์เลี้ยงในบ้าน ไม่ส่งกลิ่นรบกวน

✅ทุกตัวเป็นออร์แกนิคและสำหรับคนรักสุขภาพ

✅ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบหายใจ

✅ออกฤทธิ์ปกป้องบ้านได้ยปริมาณสุทธิ 500 มิลลิลิตร

 

ความแตกต่างที่โดดเด่น

  • อควาเซลล์ได้รับการยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ไม่มีสารเคมีอันตราย เหมาะสำหรับการควบคุมแมลงรบกวนในบ้าน ที่กำจัดได้ยาก ใช้พอลิเมอร์แบบฟู้ดเกรดชนิดเดียวกับที่ใช้ทำแคปซูลเคลือบอาหาร มีการใช้การแพร่หลายในอุตสหกรรมยาและอาหารเสริม สกัดมาจากต้นสนที่อยู่ในป่าไม้แบบยั่งยืน
  • อควาเซลล์ทำงานคล้ายกับใยแมงมุมในการดักจับและหยุดการเคลื่อนไหวของแมลงได้หลากหลายชนิด (รวมทั้งแมงมุม และ แมงป่อง) ไม่มีผลต่อระบบประสาท หรือ ส่วนประกอบของเคมีกำจัดแมลง อควาเซลล์ใช้พ่นโดยตรงบนกลุ่มของแมลงศัตรูโดยโครงสร้างพอลิเมอร์ที่มีลักษณะเด่นในการดักและจัดแมลงไม่ให้เคลื่อนไหวได้
  • อควาเซลล์ใช้พ่นโดยตรงบนกลุ่มของแมลงศัตรูโดยโครงสร้างพอลิเมอร์ที่มีลักษณะเด่นในการดักและจัดแมลงไม่ให้เคลื่อนไหวได้ อัตราการตายของแมลงจะสูงขึ้นจากการที่เคลื่อนไหวไม่ได้เช่นเดียวกันกับการถูกจับกับใยแมงมุมหรือบนกระดานกาว

🎯วิธีใช้ อควาเซลล์ AQUACELL สเปรย์กำจัดมด แมลงสาบ ยุง แมงมุม แมลงบินแมลงคลาน

1. ให้กดถอดสลักสีดำใต้หัวฉีดออกก่อนเริ่มใช้งาน

2. ทำการฉีดพ่นไปทีมีตัวมดแมลงสาบ ยุง แมงมุม แมลงคลาน แมลงบิน

3. ทำการฉีดพ่นบริเวณโต๊ะทำงาน โต๊ะอาหาร เคาน์เตอร์ครัว รอบชามอาหารสัตว์เลี้ยง รอบกรงสัตว์เลี้ยง

4. ทำการฉีดพ่นภายในร้านอาหาร หัองครัว ห้องเก็บสินค้า

5. กดฉีดพ่น 2-3 ครั้ง สำหรับแมลงขนาดเล็ก เช่น มด ยุง แมลงวัน ตัวเรือด

6. กดฉีดพ่น 5 ครั้ง สำหรับแมลงขนาดกลาง เช่น แมลงสาบ แมลงคลาน

7. กดฉีดพ่นมากกว่า 10 ครั้ง สำหรับแมลงขนาดใหญ่ และ แมงมุม

8. สามารถฉีดพ่นได้ทุกวัน หรือ สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับสถานะการณ์ ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้าง

💥Protect-Us AQUACELL Insect Spray FOOD GRADE – Organic spray for control ants, cockroach, spider, mosquito, fly insect, Toxin-free Every ingredient food-grade Rapidly immobilises & kills pests insects Made in UK

It’s a NATURALLY DERIVED product with a PLANT BASED ACTIVE INGREDIENT in a water-based spray that acts like a spider web to encase and immobilise insects, killing them dead in their tracks.

– Toxin-free
– Every ingredient food-grade
– Active derived from pine trees grown in sustainable forests
– Rapidly immobilises & kills pest insects
– Works like a sprayable spider’s web
– Kills insects resistant to traditional insecticides
– Water-based spray
– Ready-to-use
– All organic

สนใจสั่งซื้อ Protect-Us AQUACELL

โทร 0818994987

email: thaipestchemical@gmail.com

หรือสั่งซื้อได้ที่ LAZADA ==> Protect-Us AQUACELL