💥ไบธอร์ BITHOR Dual Action น้ำยากำจัดแมลงสาบ ยุง แมลงบิน ตัวเรือด ไบเฟนทริน+อิมิดาคลอพริด ปลอดภัยสูง ไม่มีกลิ่น Made in USA

💥ไบธอร์ BITHOR Dual Action น้ำยากำจัดแมลงสาบ ยุง แมลงบิน ตัวเรือด ไบเฟนทริน+อิมิดาคลอพริด ปลอดภัยสูง ไม่มีกลิ่น Made in USA

View More

Product Description

ไบธอร์ ดูอ้อล แอ๊คชั่น (Bithor Dual Action)

ไบธอร์ ดูอ้อล แอ๊คชั่น (Bithor Dual Action)

ได้ทำการขึ้นทะเบียนไว้ให้สามารถกำจัดแมลงได้หลายชนิด ทั้งภายใน และ ภายนอกอาคาร

มีการทดลองกับทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย , ICPMA, โรงพยาบาล และ กีฏวิทยาทางการแพทย์ประเทศไทย

วัตถุประสงค์: สารเคมีป้องกัน และ กำจัดมด แมลงสาบ ยุง แมลงบิน ตัวเรือด

ขนาดบรรจุ: 500 มิลลิลิตร / ขวด

เลขที่ขึ้นทะเบียน อย. วอส 5/2558

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : ไบธอร์ (ฺBITHOR)

ชื่อการค้า: ไบธอร์ ดูอ้อล แอ็คชั่น อินเซ็คทิไซด์ (BITHOR DUAL ACTION INSECTICDE)

ชื่อสามัญสารออกฤทธิ์: ไบเฟนทริน (BIFENTHRIN) 4.5 % w/v + อิมิดาโคลพริด (IMIDACLOPRID) 5.5% w/v

สูตร: MSC-สารแขวนลอยขนาดเล็ก

ปลอดภัยสูง ไม่มีกลิ่น ไม่ระคายเคือง (แต่แนะนำต้องใส่ถุงมือ ผ้าปิดจมูก แว่นตา ขณะใช้น้ำยา)

อัตราการผสม

– กำจัดมด แมลงสาบ ยุง แมลงบิน น้ำยา 100 มิลลิลิตร ต่อน้ำเปล่า 10 ลิตร

ฉีดพ่นอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร

ฉีดพ่นตามแหล่งอาหาร ทางเดิน แหล่งหลบซ่อนของแมลง

– กำจัดตัวเรือด น้ำยา 100 มิลลิลิตร ต่อน้ำเปล่า 10 ลิตร

ฉีดพ่นตามขอบเตียง หัวเตียง ตู้เสื้อผ้า ขอบที่นอน ฐานรองเตียง ตะเข็บผ้าม่าน ตามรอยแตก รอยแยก วอลเปเปอร์ที่ฉีดขาด

หลังจากสเปรย์น้ำยากำจัดตัวเรือดแล้วสิ่งที่ต้องปฏิบัติ

ถ้าเป็นที่นอน และ ผ้าม้าน ต้องปล่อยให้น้ำยาแห้งประมาณ 2-3 วัน จึงจะสามารถใช้งานได้ตามปกติห้ามใช้ห้องที่ทำการสเปรย์ 2-3 วันให้สเปรย์น้ำยากำจัดตัวเลือดเฉพาะจุด เพราะหัวสเปรย์เป็นแบบฟุ้งกระจายห้ามสเปรย์ลงบริเวณที่สามารถสัมผัสถูกได้ง่ายควรใช้เฉพาะผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง

ไบธอร์ ดูอ้อล แอ๊คชั่น (Bithor Dual Action)

ไบธอร์ ดูอ้อล แอ๊คชั่น (Bithor Dual Action)

ไบธอร์ ดูอ้อล แอ๊คชั่น อินเซ็คทีไซด์ (Bithor Dual Action Insecticide)

ไบธอร์ ดูอ้อล แอ๊คชั่น เป็นการรวมการออกฤทธิที่มีประสิทธิภาพทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน สารออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันทั้งสองแบบ จึงเป็นวิธีการกำจัดแมลงที่ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งได้

เป็นสูตรโครงสร้างที่คิดขึ้นมาเป็นครั้งแรก โดยใช้เทคโนโลยี Blended Active Concentrate (BAC) โดยการนำสารออกฤทธิ์ทั้ง 2 ชนิดบดและผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน

โดยการใช้กระบวนการ BAC นี้ เอ็นซิสเท็กส์ได้สร้าง การลอบสังหารอย่างไร้ร่องรอย ตั้งแต่สูตรน้ำที่มีอนุภาคขนาดเล็ก ไร้กลิ่น และไม่เป็นสารไล่แมลง ซึ่งหมายถึง แมลงจะยังสัมผัสกับพื้นผิวที่มีการฉีดพ่นสารเคมีอยู่ พวกมันจะไม่รู้ตัวว่าได้รับสารเคมีเข้ามาแล้ว

โดยการใช้สารออกฤทธิ์ทั้งสองชนิดจากสารเคมีสองกลุ่ม นำมารวมกันเป็นหนึ่งเดียว จนเป็นสารเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกัน นั่นหมายความว่า ผลชอง ไบธอร์ ดูอ้อล แอ๊คชั่น มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้สารตัวเดียว ดังนั้น มืออาชีพในการกำจัดแมลงนั้นสามารถใช้เพื่อกำจัดแมลงที่ปราบได้ยากที่สุดได้

Bithor Dual Action Insecticide

 

ไบธอร์ ดูอ้อล แอ๊คชั่น ได้ทำการขึ้นทะเบียนไว้ให้สามารถกำจัดแมลงได้หลายชนิด ทั้งในและนอกอาคาร มีการทดลองกับทางกรมวิยาศาสตร์การแพทย์, ICPMA, โรงยาบาล เวสต์มีด เกี่ยวกับตัวเรือด (Cimex lectularius Linnaeus) และกีฏวิทยาทางการแพทย์ประเทศไทย เกี่ยวกับตัวเรือดเขตร้อน (Cimex hemipterus Fabricius) แสดงให้เห็นแล้วว่า มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดตัวเรือดทั้งสองสายพันธุ์ รวมถึงสายพันธุ์ที่ทนต่อสารเคมีในกลุ่มไพรีทรอยด์อีกด้วย

อิมิดาโคลพริดเป็นสารกำจัดแมลงในกลุ่มนีโอนิโคตินอยด์ ซึ่งเป็นพิษต่อเซลประสาท มันทำงานเลียนแบบระบบการทำงานของสารสื่อประสาท, อะซิตีลโคลีน อะซิตีลโคลีนทำหน้าที่นำสัญญาณประสาทข้ามผ่านช่องว่างระหว่างเซลล์ประสาท ซึ่งเอนไซม์อะซิตีลโคลีนเอสเทอเรสทำหน้าที่สลายอะซิตีลโคลีน อย่างไรก็ตาม เอนไซม์อะซิตีลโคลีนเอสเทอเรส ไม่สามารถสลายอิมิดาโคลพริดได้ ทำให้เซลประสาทมีการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้มีการกระตุ้นประสาทมากเกินไป

ในทางตรงข้ามกับอิมาดาโคลพริด, ไบเฟนทรินเป็นสารกำจัดแมลงในกลุ่มไพรีทรอยด์ ซึ่งออกฤทธิ์เป็นพิษกับสายเส้นใยเซลล์ประสาท สายเส้นใยเซลล์ประสาทมีคุณสมบัติเป็นขั้วไฟฟ้าสัญญาณประสาทผ่านไปตามเซลล์ประสาทโดย ‘ช่อง’ โซเดียมและ โพแทสเซียม ไพรีทรอยด์ส่งผลต่อความเป็นขั้วของสายเส้นใยเซลล์ประสาทโดยเปิด ‘ช่องโซเดียม’ ค้างไว้ แมลงจึงชักกระตุก

ไม่เหมือนกับไพรีทรอยด์อื่นๆ ส่วนใหญ่ ไบเฟนทรินไม่มีกลุ่มอัลฟ่า-ไซยาโน ในโครงสร้างเคมี และเมื่อผสมผสานกับอิมิดาโคลพริด ทำให้สามารถใช้ปริมาณไบเฟนทรินน้อยลง หมายถึง ไบธอร์ ดูอ้อล แอ๊คชั่น ไม่เป็นสารไล่แมลง ทำให้มั่นใจได้ว่าแมลงจะสัมผัสกับพื้นผิวที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์นานขึ้นส่งผลให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ไพรีทรอยด์ที่มีกลุ่มแอลฟ่า-ไซยาโน* ซึ่งหมายถึง ไบธอร์ ดูอ้อล แอ๊คชั่น มีประสิทธิภาพมากกว่าแม้ในความเข้มข้นที่น้อยกว่า จึงเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เป็นลำดับ

ไบธอร์ ดูอ้อล แอ๊คชั่น (Bithor Dual Action)

สนใจติดต่อสั่งซื้อ ไบธอร์ ดูอ้อล แอ๊คชั่น (Bithor Dual Action)

TEL: 0818994987

Email: thaipestchemical@gmail.com

LAZADA ==> ไบธอร์