ไบตรอน ไบเฟนทริน 10% อีซี

Product Description

ไบตรอน ไบเฟนทริน 10% อีซี (ฺBitron Bifenthrin 10% EC)

ไบตรอนขายน้ำยากำจัดมด แมลงสาบ แมลงวัน ไบตรอน ไบเฟนทริน 10% อีซี

ชื่อทางการค้า       ไบตรอน (Bitron)
กลุ่มสารเคมี          ไบเฟนทริน 10% อีซี (Bifenthrin 10% W/V EC )
ชนิดหรือรูปแบบ    สำหรับฉีดพ่นกำจัด แมลงวัน แมลงสาบ มด
ประโยชน์              ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่น แมลงวัน แมลงสาบ มด
ลักษณะปรากฎ      เป็นของเหลวใส สีเหลืองเล็กน้อย กลิ่นเบาบางกว่า
ขนาดบรรจุ            ขวดละ 1 ลิตร
เลขที่ อย.              วอส. 619/2553

 

หมายเหตุ สารเคมีกำจัดแมลงต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกำจัดแมลงเท่านั้น

สนใจติดต่อสั่งซื้อ ไบตรอน ไบเฟนทริน 10% อีซี

• สั่งซื้อทาง อีเมลล์ โดยส่งความต้องการของท่าน เกี่ยวกับ ไบตรอน ไบเฟนทริน 10% อีซี

  มายัง E-mail : thaipestchemical@gmail.com
• โทรสอบถามได้โดยตรงกับทาง คุณหลิน เบอร์โทร 081 899 4987
• ในกรณีที่สั่งซื้อเป็นจำนวนมาก มีส่วนลดพิเศษ ให้ค่ะ

ไบตรอน-1 ไบตรอน-2

วิธีใช้ ไบตรอน ไบเฟนทริน 10% อีซี

ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง

1. ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว สำหรับแมลงบิน ใช้ ไบตรอน ไบเฟนทริน 10% อีซี อัตรา 80 ซีซี แล้วเติมน้ำให้ได้ 10 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ ไปฉีดพ่นในอัตรา 1ลิตร ต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร ฉีดพ่นพื้นผิวตามแหล่งเกาะพักของแมลงบิน

2. สำหรับแมลงคลาน ใช้ ไบตรอน ไบเฟนทริน 10% อีซี อัตรา 90 ซีซี แล้วเติมน้ำให้ได้ 10 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ในห้องครัวและโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

วิธีเก็บรักษา เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

คำเตือน

1. ห้ามรับประทาน
2. ระวังอย่าให้ ไบตรอน ไบเฟนทริน 10% อีซี เข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
3. ขณะใช้ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องและสัตว์เลี้ยงออกจากบริเวณนั้น และห้ามเข้าไปจนกว่า ไบตรอน ไบเฟนทริน 10% อีซี จะแห้งสนิท
4. ขณะราดหรือพ่น ต้องอยู่เหนือลมเสมอ และต้องระวังมิให้ ไบตรอน ไบเฟนทริน 10% อีซี นองหรือไหลออกนอกบริเวณที่ต้องการ
5. ต้องล้างมือและหน้าให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ ก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำหรือสูบบุหรี่
6. เมื่อเสร็จจากการใช้ ไบตรอน ไบเฟนทริน 10% อีซี แล้ว ควรรีบล้างหน้า ล้างมือ อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าและซักชุด ที่สวมทำงานให้สะอาด
7. ภาชนะบรรจุเมื่อใช้หมดแล้ว ห้ามนำกลับมาใช้อีก ให้ทำลาย
8. ห้ามนำภาชนะบรรจุที่ใช้ผสม ไบตรอน ไบเฟนทริน 10% อีซี ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
9. ห้ามล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์เครื่องพ่น หรือทิ้ง ไบตรอน ไบเฟนทริน 10% อีซี ลงในแม่น้ำ คูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

หมายเหตุ สารเคมีกำจัดแมลงต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกำจัดแมลงเท่านั้น

 

วิธีแก้พิษเบื้องต้น
1. หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
2. หากสูดดมให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ ไบตรอน ไบเฟนทริน 10% อีซี
3. หากเข้าตาให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์
4. หากกลืนกิน ไบตรอน ไบเฟนทริน 10% อีซี ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลากหรือใบแทรกของไบตรอน ไบเฟนทริน 10% อีซี