เจลแมลงสาบ ออพทิการ์ด Cockroach Gel Bait ราคาถูก

Product Description

เจลแมลงสาบ ออพทิการ์ด Cockroaches Bait

เจลแมลงสาบ ออพทิการ์ด ค๊อคโรช เบท

#1 เจลแมลงสาบ โดย บริษัท Syngenta ที่ขายดีทั่วโลก

เปลี่ยนการกำจัดแมลงสาบแบบเดิมๆ ที่ใช้แต่การสเปร์น้ำยาสารเคมี มาเป็นการใช้เจลกำจัดแมลงสาบ ที่ใช้งานง่าย ไม่มีกลิ่นเหม็น สามารถทำได้ด้วยตัวเอง และปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง

โดยเพียงใช้เจลแมลงสาบ ป้ายไปตามที่หลบซ่อน ตามมุม ใต้โต๊ะ ปลั๊กไฟ โทรศัพท์ ตามมุมตู้ต่างๆ ที่แมลงสาบชอบหลบซ่อน เพียงเท่านี้ แมลงสาบจะเข้ากินเหยื่อและตายภายใน 2-3 วัน

สารออกฤทธิ์ เจลกำจัดแมลงสาบ

อีมาเมกตินเบนโซเอต (emamectin benzoate)………………….0.1% w/w

จุดเด่นของ เจลกำจัดแมลงสาบ ออพทิการ์ด ค๊อคโรช เบท

• ใช้กำจัดแมลงสาบได้ทุกชนิด

• เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงสาบที่เปนระบบเหยื่อ

• สารออกฤทธิ์ เป็นพิษต่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเท่านั้น

• ส่งผลให้เกิดการอัมพาตของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อของแมลง

• สามารถทำให้แมลงสาบตายยกรังและตายต่อเนื่อง เป็นเวลาหลายเดือน

• สามารถใช้กับแมลงสาบที่ดื้อยาในปัจจุบันได้

• ใช้ในปริมาณน้อยแต่สามารถกำจัดแมลงสาบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• แมลงสาบที่กินเหยื่อจะไม่ตายทันที แต่จะตายภายใน 1-2 วัน

• แมลงสาบที่กินเจลแมลงสาบเข้าไป จะสำรอกอาหารให้ตัวอ่อนในรังกิน และจะได้รับพิษไปด้วย ทำให้สามารถกำจัดแมลงสาบได้อย่างต่อเนื่อง

เจลแมลงสาบ ออพทิการด คอคโรช เบท

(Optigard Cockroach Gel Bait)

ประโยชน ใช้กำจัดแมลงสาบภายในสถานที่ต่างๆ ทั้งในและนอกอาคาร

สารออกฤทธิ์  อีมาเมกตินเบนโซเอต (emamectin benzoate) 0.1% W/W อยู่ในกลุ่มสาร Avermectin

ผลกระทบต่อแมลง สารออกฤทธิ์จะเข้าไปทำลายการรับส่ง ประจุไฟฟ้า ของช่องกลูตาเมตในเส้นประสาท ของแมลงทำให้เกิดการไหลเข้าของประจุมากเกินไป ระบบประสาทและ กลามเนื้อของแมลงสาบจะเปนอัมพาต แมลงสาบจะตายในที่สุด

บรรจุ 30 กรัม/หลอด

วิธีใช้ ป้ายเจลแมลงสาบ ออพทิการ์ดเจล 1-3 หยด บริเวณที่พบแมลงสาบ แมลงสาบชอบเดินผ่าน หรือบริเวณที่แมลงสาบชุกชุม

วิธีการเก็บรักษา เก็บในที่แห้งให้ห่างจากอาหาร เด็ก สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

ขอควรระวัง

• หลังจากหยิบจับและใช้ผลิตภัณฑ์ จะต้องล้างมือให้สะอาด ด้วยน้ำสบู่ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่

• ภาชนะบรรจุห้ามนำมาใช้ซ้ำ ให้ทิ้งหรือทำลาย

เปรียบเทียบ  เจลแมลงสาบ Optigard Cockroach Gel Bait Attracts Cockroaches

เหยื่อเจลแมลงสาบ มีสารออกฤทธิ์ที่หลากหลายชนิด แต่ละชนิดสามารถใช้กำจัดแมลงสาบได้แตกต่างกัน เมื่อแมลงสาบกินเหยื่อกำจัดแมลงสาบและถูกฆ่าโดยสารออกฤทธิ์
อย่างไรก็ตามแมลงสาบค่อนข้างเลือกเหยื่อที่กิน บ่อยครั้งที่แมลงสาบแสดงให้เห็นถึงความเลือกเหยื่อโดยเฉพาะ ผลคือแมลงสาบไม่กินเหยื่อเจลแมลงสาบ ทำให้ไม่สามารถกำจัดแมลงสาบได้
เหยื่อเจลแมลงสาบจะแห้งในเวลาต่อมาและกลายเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนใจกับแมลงสาบ ทำให้การเลือกเหยื่อเจลแมลงสาบ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญนอกจากสารออกฤทธิ์แล้ว
อีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือส่วนผสมที่ล่อให้แมลงสาบเข้ามากินเหยื่อเจลกำจัดแมลงสาบนั่นเอง

 สนใจสั่งซื้อ-ขายเจลแมลงสาบ ออพทิการ์ด ค๊อคโรช เบท ได้ที่

คุณหลิน โทร 081 899 4987
email: thaipestchemical@gmail.com