สารเคมีกำจัดปลวก อาเจนด้า 25 อีซี (Agenda 25 EC)

Product Description

อาเจนด้า 25 อีซีขายน้ำยากำจัดปลวก อาเจนด้า 25 อีซี ราคาถูก

ชื่อทางการค้า         อาเจนด้า 25 อีซี (Agenda 25 EC)
กลุ่มสารเคมี            ฟิโปรนิล 2.5% w/v (Fipronil 2.5% w/v)
ชนิดหรือรูปแบบ     แบบสารละลายสูตรน้ำมัน (Emulsifier Concentration)
ประโยชน์                กำจัดและป้องกันปลวก  ให้ผลในการควบคุมได้ผลถึง 100 %
ลักษณะปรากฎ       ของเหลวใสสีเหลืองอ่อน
ขนาดบรรจุ              ขวดล่ะ 1 ลิต
ผู้ผลิต                      บริษัทไบเออร์ ประเทศเยอรมันนี

หมายเหตุ สารเคมีกำจัดปลวกต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกำจัดแมลงเท่านั้น

คุณสมบัติเด่นเฉพาะ

  • สารออกฤทธิ์ใหม่ ปกป้องบ้านและควบคุมกำจัดปลวกได้หมดทั้งรัง
  • ให้ผลในการควบคุมได้ 100%
  • สามารถออกฤทธิ์ป้องกันกำจัดปลวกได้ยาวนาน
  • ฆ่าปลวกแบบไม่ไล่ปลวก ปลวกไม่รู้ถึงอันตรายที่รออยู่ (Non-Repellant Activity)
  • ออกฤทธิ์กับปลวกทีเดียว 2 ทาง ทั้งทางปากและผิวหนัง
  • กำจัดปลวกได้ด้วยปริมาณสารออกฤทธิ์ ในอัตราต่ำมาก
  • สารออกฤทธิ์สามารถส่งต่อจากปลวกตัวที่ได้รับ ไปให้ปลวกตัวอื่นได้
  • ประสิทธิภาพการกำจัดปลวกขึ้นอยู่กับอัตราความเข้มข้นมากหรือน้อย
  • ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

วิธีการใช้น้ำยา อาเจนด้า 25 อีซี (Agenda 25 EC)

ควรใช้โดยผู้ชำนาญงานในการกำจัดปลวกเท่านั้น ต้องสวมถุงมือ หน้ากาก และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม หลังผสมแล้ว คนให้เข้ากันดีก่อนนำไปใช้

สำหรับการกำจัดปลวก  : ใช้ฉีดพ่น หรืออัดลงดินในอัตราส่วนผสมดังนี้

อัตราการผสม : อาเจนด้า 25 อีซี 1 ลิตร ต่อน้ำ 100 ลิตร

 

1.  ก่อนการปลูกสร้าง

หลังจากปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ใช้ อาเจนด้า 25 อีซี (Agenda 25 EC) เทราดหรือพ่นลงบนดินบริเวณที่ จะเทคอนกรีตให้ทั่ว  โดยใช้เครื่องพ่นแรงดันมาตรฐาน 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว กับหัวพ่นชนิดให้ละอองแบบหยาบ ในอัตรา 5 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร ควรเทคอนกรีตให้เสร็จภายในวันเดียว ถ้าไม่สามารถเทพื้นคอนกรีตให้เสร็จในวันนั้นได้ ให้ใช้แผ่นพลาสติกโพลีเอสเอททีลีนปูคลุมพื้นที่ดังกล่าว  เพื่อป้องกันฝนและแสงแดด หลังจากนั้นให้อัดสารเคมี อาเจนด้า 25 อีซี (Agenda 25EC) รอบแนวคอนกรีตโดย

1.1 ใช้ท่ออัดสารเคมีกำจัดปลวก (Rodding) โดยใช้ อาเจนด้า 25 อีซี (Agenda 25 EC) ที่ผสมแล้วอัดเข้าไปในดิน ในอัตรา 5 ลิตร ต่อความยาว 1 เมตร ลึก 30 เซนติเมตร  อัดสารเคมีกำจัดปลวก อาเจนด้า 25 อีซี (Agenda 25 EC) ห่างกันแต่ล่ะจุด 20 เซนติเมตร หรือ

1.2 ขุดร่องกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร  แล้วฉีดพ่น อาเจนด้า 25 อีซี (Agenda 25 EC) ที่ผสมแล้ว 5 ลิตร ต่อความยาว 1 เมตร ควรฉีดพ่น อาเจนด้า 25 อีซี (Agenda 25EC)  ลงบนดินที่ขุดขึ้นมาก่อนนำกลบลงในร่องตามเดิมเพื่อสร้างแนวป้องกันปลวก

 

2. สำหรับอาคารที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เจาะรูที่พื้นอาคาร  และพื้นคอนกรีตโดยรอบ  ให้ห่างกันจุดละประมาณ 20-30 เซนติเมตร แล้วอัด อาเจนด้า 25 อีซี (Agenda 25EC) ตามอัตราส่วนผสมข้างต้น  โดยใช้เครื่องพ่นที่มีแรงดันมาตรฐานประมาณ 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  ลงไปใต้พื้นคอนกรีตนอกอาคาร  ให้ใช้ท่ออัดสารเคมี  หรือขุดร่อง เช่นเดียวกับวิธีในข้อ 1

สำหรับบริเวณรอบๆ อาคาร สนามหญ้า ที่พบปลวก มด หรือแมลงใต้ดิน ใช้ อาเจนด้า 25 อีซี (Agenda 25EC) ตามส่วนผสมข้างต้นเทราด หรือฉีดพ่น บริเวณ และสถานที่ที่พบเห็นปลวก หรือแมลง อื่นๆ จนทั่ว

สำหรีบเสาไม้หรือวัตถุที่เป็นไม้ฝังอยู่ในดิน อัด อาเจนด้า 25 อีซี (Agenda 25EC) ตามอัตราส่วนผสมข้างต้น ลงในดินรอบเสาไม้ ในอัตรา 5 ลิตร ต่อความลึก 30 เซนติเมตร

* สารเคมีที่ผสมแล้วควรใช้ให้หมด ไม่ควรเก็บไว้เพื่อใช้ครั้งต่อไป

 

 กลไกการออกฤทธิ์ อาเจนด้า 25 อีซี

มีลักษณะ 2 รูปแบบ เอกลักษณ์เฉพาะของน้ำยากำจัดปลวก อาเจนด้า 25 อีซี (Agenda 25 EC)

การออกฤทธิ์แบบแรก (ที่มีความเข้มข้นต่ำ)

เมื่อปลวกเดินผ่านเข้าไปในบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำ ปลวกจะได้รับสาร อาเจนด้า 25 EC (Agenda 25EC) จากดินเข้าไป  ทั้งด้วยการสัมผัสและการกิน  โดยปลวกจะไม่ตายทันที ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้ อีกระยะเวลาหนึ่ง และเมื่อกลับรัง มันจะส่งต่อสารอาเจนด้า 25 EC (Agenda 25EC) ไปให้ปลวกตัวอื่นๆ ในรัง ด้วยการป้องอาหาร สัมผัสกัน ทำความสะอาดให้กันและกัน ลักษณะเช่นนี้จะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องคล้ายปฏิกริยาลูกโซ่ และในที่สุดปลวกก็จะตายหมดทั้งรัง

การออกฤทธิ์แบบสอง (ที่มีความเข้มข้นสูง)

ปลวกที่ผ่านเข้ามาในบริเวณที่มีความเข้มข้นสูง  จะตายอย่างรวดเร็ว จะไม่สามารถสร้างอุโมงค์ทางเดิน  เข้าไปถึงโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างได้   ทำให้เกิด แนวกันปลวก ที่จะช่วยหยุดปลวกไม่ให้เข้าไปทำลายตัวอาคารบ้านเรือน

 

อาเจนด้า 25 ECอาเจนด้า 25 อีซี

 

หมายเหตุ สารเคมีกำจัดปลวกต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกำจัดแมลงเท่านั้น

คำเตือน

1. ห้ามรับประทาน
2. ระวังอย่าให้ อาเจนด้า 25 อีซีเข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
3. ขณะใช้ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องและสัตว์เลี้ยงออกจากบริเวณนั้น และห้ามเข้าไปจนกว่า อาเจนด้า 25 อีซี จะแห้งสนิท
4. ขณะราดหรือพ่น ต้องอยู่เหนือลมเสมอ และต้องระวังมิให้ อาเจนด้า 25 อีซี นองหรือไหลออกนอกบริเวณที่ต้องการ
5. ต้องล้างมือและหน้าให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ ก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำหรือสูบบุหรี่
6. เมื่อเสร็จจากการใช้ อาเจนด้า 25 อีซี แล้ว ควรรีบล้างหน้า ล้างมือ อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าและซักชุด ที่สวมทำงานให้สะอาด
7. ภาชนะบรรจุเมื่อใช้หมดแล้ว ห้ามนำกลับมาใช้อีก ให้ทำลาย
8. ห้ามนำภาชนะบรรจุที่ใช้ผสม อาเจนด้า 25 อีซี ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
9. ห้ามล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์เครื่องพ่น หรือทิ้ง อาเจนด้า 25 อีซี ลงในแม่น้ำ คูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ
วิธีแก้พิษเบื้องต้น
1. หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
2. หากสูดดมให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ อาเจนด้า 25 อีซี
3. หากเข้าตาให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์
4. หากกลืนกิน อาเจนด้า 25 อีซี ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลากหรือใบแทรกของอาเจนด้า 25 อีซี

วิธีกำจัดปลวกอย่างได้ผล หมดกังวลเรื่องปลวกขึ้นบ้าน

ปัญหาใหญ่ของคนมีบ้าน  ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวและเกือบทุกคนเคยประสบมานั่นก็คือ “ปลวกขึ้นบ้าน” นั่นเอง  ไม่ว่าจะเป็นบ้านปูนหรือบ้านไม้  ก็สามารถพบปัญหาการรุกรานจากปลวกทั้งนั้น  บางคนอาจจะบอกว่า  “อ้าว !! แล้วบ้านปูนปลวกมันจะขึ้นไปกินอะไรหล่ะ ”  คำตอบก็คือส่วนต่างๆ ที่เป็นไม้นั่นแหล่ะค่ะ  ไม่ว่าจะเป็น วงกบ บานประตู  ไม้ระแนง เป็นต้น บางทีบ้านปูนของเรา  ก็อาจจะมีปลวกมาสร้างจอมปลวกฝากติดไว้กับกำแพงบ้านได้  แม้ในปัจจุบันจะมีไม้ชนิดที่ป้องกันปลวกโดยการอบ หรือเคลือบสารเคมีเอาไว้แล้ว  แต่สำหรับบ้านที่ใช้ไม้แบบธรรมดาย่อมได้รับผลกระทบจากปลวกอย่างแน่นอน

วิธีกำจัดปลวก

เราเลยมีวิธีกำจัดปลวกมา ให้คุณผู้อ่านได้ลองเอาไปใช้ประโยชน์กันดู  เพื่อที่จะได้ป้องกันและปกป้องบ้านของเรา  และจะได้รักษาสมบัติเหล่านี้ไว้ให้อยู่จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน  และพักอาศัยอยู่อย่างมีความสุข

ไอเดียวิธีกำจัดปลวกท

 

วิธีกำจัดปลวกด้วยไส้เดือนฝอย

หลายคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออก  ว่าไส้เดือนฝอยเนี่ยมันจะสามารถช่วยกำจัดปลวกได้ อย่างไร เราจะขออธิบายให้ฟังค่ะ  คือเจ้าไส้เดือนฝอยเนี่ยเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กมากๆ เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะค่ะ  โดยเราจะเอาไส้เดือนฝอยไปให้ปลวกกิน  ซึ่งปลวกเป็นสัตว์เลือดเย็นก็จะป่วยและตายไปในที่สุด  ส่วนปลวกตัวอื่นก็จะมากินซากของปลวกที่ตาย  แล้วไส้เดือนฝอยก็จะขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆ จนกำจัดปลวกทั้งรัง  และอีกอย่างอย่ากังวลว่าไส้เดือนฝอยเนี่ย จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์นะค่ะ เพราะมันจะมีผลต่อสัตว์ไม่มีกนะดูกสันหลัง และสัตว์เลือดเย็นเพียงเท่านั้นเองค่ะ ประเทศไทยเราสามารถพบไส้เดือนฝอยได้แถวๆ จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ   โดยวิธีใช้นั้นคือเราจะเอาไส้เดือนฝอยเนี่ยไปผสมน้ำ  แล้วเอาไปฉีดตามบริเวณที่มีปลวกกันได้เลย  แต่ระวังอย่าให้ไส้เดือนฝอยโดนแสงแดดนะค่ะ  เพราะมันอ่อนไหวต่อแสงแดดมากๆ ทางที่ดีเราควรฉีดเวลากลางคืนค่ะ  ซึ่งเจ้าไส้เดือนฝอยเนี่ยเราสามารถเก็บเอาไว้ในตู้เย็นได้นานถึง 3 เดือนด้วยกัน  ลองไปหาซื้อมาฉีดปลวกกันดูนะค่ะ

วิธีกำจัดปลวกด้วยสารเคมี

จากที่เห็นๆ กันนั้น  วิธีกำจัดปลวกที่พบได้บ่อยมากที่ สุดนั่นก็คือการใช้สารเคมีนั่นเอง  ซึ่งสารเคมีหรือยาฆ่าปลวกเหล่านี้สามารถหาซื้อได้อย่างง่ายดายตามร้านขาย สินค้าทั่วไป  ซึ่งยากำจัดปลวกแต่ละประเภทก็มีการใช้งาน ที่ไม่เหมือนกัน  มีทั้งอัดลงไป  ฉีดเป็นของเหลว พ่น เป็นต้น  ซึ่งยาบางตัวก็สามารถฆ่าปลวกได้เป็นบริเวณกว้าง  เพราะปลวกเป็นสัตว์ที่กินซากของพวกเดียวกัน  เมื่อตัวอื่นมากินตัวที่ตายเพราะสารเคมี  ก็จะทำให้พิษแพร่กระจายไปเรื่อยๆ จนหมดทั้งรัง  แต่การใช้สารเคมีมากำจัดปลวกนั้น  ในระยะยาวอาจทำให้ปลวกเกิดการดื้อยาได้  เมื่อฉีดตัวยาเดิมๆ เข้าไปบ่อยๆ ก็จะไม่สามารถฆ่าปลวกได้  และบางทีสารเคมีอาจก่อมลพิษให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้านได้อีกด้วย  ดังนั้นจึงควรเลือกใช้สารเคมีที่กำจัดปลวกให้สิ้นซากยกรังตั้งแต่ครั้งแรกไปเลย

หมายเหตุ สารเคมีกำจัดปลวกต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกำจัดแมลงเท่านั้น

วิธีกำจัดปลวกโดยใช้น้ำมันเก่า

ถ้าเป็นบ้านที่มีเสาเป็นไม้  ให้คุณเอาน้ำมันเครื่องเก่าๆ มาเทรอบๆ บริเวณโคนเสานะค่ะ  หรืออาจจะใช้ผ้าเศษเก่าๆ มาพันเอาไว้รอบโคนเสา แล้วเอาน้ำมันเก่าเข้าทาให้ทั่วผ้าที่พันไว้  ปลวกและมดจะไม่มากวนใจคุณแน่นอน

 

ใช้เกลือเทรองพื้นคาน

เมื่อเราจะสร้างบ้านใหม่ ให้เอาเกลือเม็ดที่ขายกันเป็นกระสอบ  มาโรยรองพื้นก่อนเทคาน  จะช่วยป้องกันปลวก และกำจัดปลวกที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอีกด้วย

 

น้ำส้มควันไม้ช่วยคุณได้

แม้ว่าปลวกจะขึ้นไปกินไม้สูงมากขนาดไหน  แต่สุดท้ายก็ต้องลงมากินน้ำที่ใต้ดินอยู่ดี  เราจะมาดักจากน้ำที่มันกินนี่แหล่ะค่ะ ด้วยการเจาะรูตรงที่เราเห็นปลวกลงมาพื้นดิน  แล้วเอาน้ำส้มควันไม้  เกลือ หรือน้ำมันเครื่องเก่าเนี่ย  เทลงไปในเลยนะค่ะ  จะเป็นการไล่ปลวกให้ย้ายถิ่นฐานได้เป็นอย่างดี

 

วิธีกำจัดปลวกด้วยน้ำมันโซล่า

วิธีนี้คุณก็แค่ไปหาซื้อน้ำมันโซล่าตามปั๊มน้ำมัน  แล้วเอามาเทราดลงบริเวณที่มีปลวก หรือรังของปลวก  วิธีนี้เราต้องดูแลเป็นพิเศษ เพราะน้ำมันโซล่าจะค่อนข้างไวไฟ และมีกลิ่นแรง  อย่าเอาราดใกล้บริเวณที่มีประกายไฟเด็ดขนาดนะค่ะ  น้ำมันโซล่าจะเป็นตัวกำจัดปลวกได้ดีเลยค่ะ

 

สมุนไพรกำจัดปลวก

วิธีนี้ก็ได้ผลดีเช่นกัน  ซึ่งคุณสามารถปรุงยากำจัดปลวกได้ด้วยตัวเอง  โดยให้เตรียมน้ำประมาณ 10 ลิตร ,  น้ำส้มสายชู ½ ขวด , เหล้าขาว½ ขวด , กระเทียม , ข่า , ตะไคร้    ซึ่งส่วนผสมทั้งหมดนี้เราหาได้ไม่ยาก  จากนั้นก็เอา  กระเทียม , ข่า , ตะไคร้  มาตำให้แหลก  แล้วเอาใส่ไว้ในถัง  เทเหล้าขาวกับน้ำเปล่าที่เตรียมไว้ตามลงไป  จากนั้นก็หมักทิ้งไว้ 1 อาทิตย์  เมื่อครบ 1 อาทิตย์แล้ว  ก็ให้เอาน้ำที่เราหมักไว้  มาผสมน้ำเปล่าในอัตรา  น้ำหมัก 1 ช้อนชาต่อน้ำเปล่า 1 ลิตร  แล้วก็เอาส่วนผสมนี้  ไปเทบริเวณที่มีปลวกกันได้เลย  ถือเป็นภูมิปัญญาที่ใช้ได้ผลไม่แพ้สารเคมีสมัยใหม่เลยนะ

 

 ใช้จาระบีกั้นทางเดินของปลวก

วิธีนี้จะคล้ายกับการใช้น้ำมันเครื่องเก่าเลยนะค่ะ  วิธีคีอให้นำเอาจาระบีมาทารอบๆ โคนเสา  เพียงเท่านี้ปลวกและมดก็จะไม่มากวนใจคุณแล้วหล่ะ

 

 ป้องกันแหล่งแพร่พันธุ์ของปลวก

การที่เรานำเอาท่อนไม้เศษเก่าๆ มาวางกองไว้เป็นเวลานาน  จะทำให้ที่นั่นเป็นที่เพาะพันธุ์และขยายพันธุ์ปลวกได้เป็นอย่างดี  มด แมลงสาบ  ตะขาบ  แมงป่อง อาจจะเข้าไปอยู่ในกองไม้นั้นได้  ให้คุณจัดพื้อนที่ให้โล่งสะอาด  ให้แสงแดดเข้าถึง  เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ต่างๆ

 

 สร้างรังปลวกไว้นอกบริเวณบ้านซะเลย

โดยการให้เรานั้นขุดหลุมกว้างซักครึ่งเมตร  ลึกซัก 2 คืบ  ทำแบบนี้ 5 หลุม  โดยให้ห่างจากตัวบ้านของเรา 5 เมตรขึ้นไปนะค่ะ  แล้วเอาเศษไม้ กระดาษลัง  หรือสิ่งที่ปลวกแถวบ้านคุณชอบกิน  เอาไปกองไว้ในหลุมเลยค่ะ  เมื่อปลวกมาอาศัยอยู่ที่นี่แล้ว  ก็ให้หมุนเวียนเปิดครั้งละหลุมให้ไก่ลงไปกินซะเลย ฮ่า ฮ่า !!

 

อย่าใช้ลังกระดาษมาเก็บหนังสือ

บางทีเราเก็บหนังสือของเราที่อ่านแล้วไว้ในกล่องลังกระดาษ  เมื่อเวลาผ่านไปนาน  กลับมาดูอีกที  ข้างใต้กล่องโดนปลวกกินไปหมดแล้ว  ดังนั้นอย่าใช้นะค่ะ  ให้หากล่องกลาสติกมาใช้แทนจะดีกว่า  แล้วหาลูกเหม็นใส่ลงไปซัก 2 ก้อนด้วยนะค่ะ  จะได้กลบกลิ่นหนังสือ  ไม่ให้ปลวกได้กลิ่น

หมายเหตุ สารเคมีกำจัดปลวกต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกำจัดแมลงเท่านั้น

 

*** ท่ายผู้อ่านก็ลองนำเอาวิธีกำจัดปลวกที่ ได้อ่านกันไปแล้วนี้  ทดลองใช้ให้เหมาะสมกับบ้านและเหมาะกับปัยหาของคุณกันดูนะค่ะ  ซึ่งแต่ละวิธีจะได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรนั้น  ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วย  ซึ่งแต่ละวิธีที่เราบอกมานั้น  ก็สามารถกำจัดปลวกได้จริงค่ะ  แต่ถ้าคุณไม่มีเวลาหรือไม่สามารถใช้วิธีที่เราแนะนำได้  ก็ลองปรึกษาบริษัทกำจัดปลวกที่ มีอยู่ใกล้บ้านคุณดูนะค่ะ  ปัญหาเรื่องปลวกนี่ต้องรีบเลยนะค่ะ  เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้นาน  บ้านของคุณจะเสียหายเยอะมากเลยหล่ะค่ะ ค่าซ่อมแซมอาจจะแพงกว่าค่ากำจัดปลวกซะด้วยซ้ำ

ที่มา: TIPZAnaaruk  website: http://www.tipsza.com