แอคเทลิค 50 อีซี สารเคมีกำจัดมอด และแมลงศัตรูในโรงเก็บ

ACTELLIC 50 EC

หมดปัญหากังวลเรื่องมอด

เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานผลิตอาหาร โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โกดังวัตถุดิบ
โรงสีข้าว และแหล่งที่มีการทำลายของมอด เนื่องจาก สารเคมีกำจัดมอด แอคเทลิค มีความปลอดภัยสูง หมดกังวล เกี่ยวกับการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์

View More

Product Description

แอคเทลิค 50 อีซี
แอคเทลิค 50 อีซี

แอคเทลิค 50 อีซี สารเคมีกำจัดมอด แมลงศัตรูในโรงเก็บ

ผลิตโดยบริษัท Syngenta ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสารเคมีระดับโลก จากยุโรป

แอคเทลิค 50 อีซี

แอคเทลิค 50 อีซี (Actellic® 50EC) เป็นสารเคมีที่มีความยืดหยุ่นและปลอดภัยสูง ที่ได้รับการแนะนำโดย WHO Pesticide Evaluation Scheme (WHOPES) สำหรับการใช้ฉีดพ่นภายในอาคารบ้านเรือน และการฉีดพ่นบนพื้นผิว เพื่อควบคุมลูกน้ำ ตัวอ่อนยุงและกำจัดแมลงทางด้านสาธารณสุข และรวมไปถึงกำจัดยุงที่ดื้อยาในกลุ่มสารไพรีทอยด์ อีกด้วย

-เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานผลิตอาหาร โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โกดังวัตถุดิบ โรงสีข้าว และแหล่งที่มีการทำลายของมอด เนื่องจาก สารเคมีกำจัดมอด แอคเทลิค มีความปลอดภัยสูง หมดกังวล เกี่ยวกับการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์

– ได้รับการยอมรับ FAO/WHO/EPA CODEX ว่าแอทเทลิค 50 อีซี ไม่มีผลที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (WHO CLASS II)
– ได้รับการยอมรับจาก International Maritime Organisation ไว้ฉีดพ่นในตู้คอนทนเนอร์สำหรับป้องกันมอดในการขนส่งสินค้าทางเรือ
– ได้รับการยอมรับจากอุตสาหกรรมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ใช้ยา แอคเทลิค 50 อีซี ฉีดพ่นลงบนวัตถุดิบทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว โดยที่ผลการมดสอบไม่มีผลกระทบและตกค้างในเนื้อ นม และไข่ของสัตว์
ต้นทุนถูก ใช้ง่าย ประสิทธิภาพเยี่ยม ปลอดภัยต่อคนและผลิตภัณฑ์

แอคเทลิค 50 อีซี (Actellic® 50EC) คุณสมบัติสำคัญ

 • มีความยืดหยุ่นสูงในการควบคุมและกำจัด ทั้งในรูปแบบการออกฤทธิ์คงค้าง การพ่นเคลือบสารเคมีบนพื้นผิว และการกำจัดระยะวัยอ่อนหรือลูกน้ำยุง
 • ควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะนำโรคไ้หลากหลาย อาทิเช่น ยุง มด แมลงวัน แมลงสาบ ตัวต่อ หมัด และแมลงกัดแทะ
 • มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดแมลงที่ดื้อยา หรือสารเคมีในกลุ่มออกาโนฟอสเฟต, ไพรีทอยด์, คาร์บาเมต ซึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญ เนื่องสารเคมีกำจัดแมลงที่ใช้กันในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสารเดียวกัน ทำให้แมลงเกิดการดื้อยา ส่งผลให้การกำจัดไม่ได้ผล

แอคเทลิค 50 อีซี (Actellic® 50EC) Key Benefits

 • เป็นสารเคมีกำจัดแมลงบินที่แนะนำโดย WHO Pesticide Evaluation Scheme (WHOPES) ซึ่งมีเพียงไม่กี่ชนิด ทำให้สามารถไว้วางใจได้ในเรื่องของความปลอดภัย ระดับมาตรฐานโลก
 • เป็นสุดยอดการผสมผสานระหว่าง Icon 10CS in IRS or pyrethroid LLITNs

แอคเทลิค 50 อีซี (ACTELLIC 50 EC) รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ACTELLIC 50EC เป็นสารออกฤทธ์ที่คุณสมบัติน๊อคดาวน์(knock-down activity) คือออกฤทธิ์ทันทีและสามารถคงค้างอยู่ได้นาน ( long lasting protection) ป้องกันการบุกรุกโดยแมลงศัตรูพืช และแมลงศัตรูในโรงเก็บ โรงสีข้าว โรงเก็บแป้ง โกดังเก็บข้าว แป้ง

ประโยชน์ ใช้ป้องกันกำจัดแมลงในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด
ผ่านการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย(อย.) เลขทะเบียน 112/2558
อยู่ในกลุ่มสาร ออร์กาโนฟอสเฟส (organophosphate)
สารออกฤทธิ์ พิริมีฟอส เมทิล (pirimiphos-methyl) 50% W/V  500 g/l pirimphos-methyl
ส่งผลต่อแมลงเมื่อได้รับสาร สารเคมีจะเข้าไปรบกวนการทำงานของระบบประสาท ส่งผลให้กล้ามเนื้อของแมลงกระตุกสั่นจนเกิดอาการเกร็ง และตายในที่สุด
บรรจุ ขวดละ 1 ลิตร
วิธีเก็บรักษา ควรเก็บให้ห่างจากเปลวไฟหรือความร้อน

เก็บให้มิดชิดพ้นจากมือเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

สำหรับแมลงคลาน

วิธีผสม

(ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลง)

ใช้แอคเทลิค 50 อีซี ในอัตรา 50 ซีซี ผสมน้ำ 1 ลิตร

หรือใช้แอคเทลิค 50 อีซี ในอัตรา 1 ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร

อัตรการฉีดพ่น ฉีดพ่นในอัตรา 40 ซีซีต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตรหรือฉีดพ่นในอัตรา 20 ลิตร ต่อพื้นที่ 500 ตารางเมตร
สำหรับแมลงบิน

วิธีผสม

 

(ฉีดพ่นตามแหล่งเกาะพักของแมลง)

ใช้แอคเทลิค 50 อีซี ในอัตรา 50 ซีซี ผสมน้ำ 1 ลิตร

หรือใช้แอคเทลิค 50 อีซี ในอัตรา 1 ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร

อัตรการฉีดพ่น ฉีดพ่นในอัตรา 40 ซีซี ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

หรือฉีดพ่นในอัตรา 20 ลิตร ต่อพื้นที่ 500 ตารางเมตร

สำหรับแมลงบิน

วิธีผสม

(ฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่นหมอกควัน)

ใช้แอคเทลิค 50 อีซี ในอัตรา 1 ลิตร ผสมน้ำ 25 ลิตร

อัตรการฉีดพ่น ฉีดพ่นในอัตรา 5 ลิตร ต่อพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร

หรือฉีดพ่นในอัตรา 25 ลิตร ต่อพื้นที่ 50,000 ตารางเมตร

สำหรับแมลงบิน

วิธีผสม

(ฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่น ULV)

ใช้แอคเทลิค 50 อีซี ในอัตรา 1 ลิตร ผสมน้ำ 19 ลิตร

อัตรการฉีดพ่น ฉีดพ่นในอัตรา 5 ลิตร ต่อพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร

หรือฉีดพ่นในอัตรา 20 ลิตร ต่อพื้นที่ 40,000 ตารางเมตร

คำเตือน 1. โปรดใช้อย่างระมัดระวัง มิให้เข้าตา ปาก จมูก สัมผัสผิวหนังหรือเสื้อผ้า

2. หลังจากฉีดพ่นเสร็จ รีบทำความสะอาดชำระร่างกาย และเปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนดื่มน้ำ รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่

** หากมีการระคายเคืองหรืออาการแพ้อย่างรุนแรง ควรรีบพบแพทย์พร้อมฉลากแอคเทลิค 50 อีซี

สารเคมีกำจัดมอด และแมลง แอคเทลิค 50 อีซี (Actellic 50 EC)

แอคเทลิค 50 อีซี เป็นยากลุ่มออกาโนฟอสเฟส ที่มีความปลอดภัยที่สุดก็ว่าได้เนื่องจาก แอคเทลิค 50 อีซี สารออกฤทธิ์คือ พิริมิฟอส เมททิล (pirimiphos-methy) 50% สามารถใช้กำจัดแมลงได้ในวงกว้าง คือสามารถใช้กับการฉีดพ่นสเปรย์ ใช้กับเครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นหมอกควัน การกำจัดแมลง สามารถกำจัดแมลงบินเช่น ยุง แมลงวัน กำจัดแมลงคลาน เช่น แมลงสาบ มด ตัวเรือด และสามารถกำจัดแมลงศัตรูโรงเก็บ จำพวกมอด ได้เป็นอย่างดี

แอคเทลิค 50 อีซีเป็นยาที่มีคุณสมบัติสูงในการกำจัดแมลงบิน เนื่องจาก สารเคมีส่วนใหญ่ที่พบในการควบคุมปริมาณยุงและแมลงโดยมากจะเป็นสารกลุ่ม ไพรีทรอยด์ เพราะสารเคมีกลุ่มออกาโนฟอสเฟส (organophosphate) โดยปกติจะมีค่าความเป็นพิษสูงและมีกลิ่นแรงมาก จึงไม่นิยมใช้ในการพ่นควบคุมแมลงบิน แต่แอคเทลิค 50 อีซี เป็นสารที่มีค่าความปลอดภัยสูงมาก และยังมีเอกสารรับรองอีกมากมาย

มีการยืนยันจาก WHOPES ว่าเป็นสารเคมีที่สามารถใช้ในการควบคุมแมลงที่มีความปลอดภัยสูงมาก และมีความปลอดภัยสูงที่สุดในกลุ่มของออร์กาโนฟอสเฟต ทั้งในยุโรป แอฟริกา และเอเชีย แอคเทลิค 50 อีซี ยังเหมาะสมใช้ในการควบคุมกำจัดแมลงที่ดื้อยาในกลุ่ม ไพรีทรอยด์ และคาร์บาเมท ได้ดีอีกด้วย

สำหรับการควบคุมยุงตามแหล่งน้ำ เรายังสามารถฉีดพ่นยาพิริมีฟอส เมทิล (pirimiphos-methyl) 50% ในอัตราส่วนเพียงเล็กน้อยเพื่อใช้ในการป้องกันการเกิดของลูกน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆได้ดี

สารเคมีกำจัดแมลง แอคเทลิค 50 อีซี มีเอกสารรับรองถูกต้องตามมาตราฐานองค์การอาหารและยา ว่าเหมาะสมกับการใช้ภายในที่อยู่อาศัย โรงงาน โรงอาหาร สถานที่ราชการ เป็นต้น

แอคเทลิค 50 อีซี (Actellic® 50EC) เป็นสารเคมีที่กำจัดมอดและแมลงศัตรูในโรงเก็บ 

สามารถกำจัดแมลงที่พบบ่อยในโรงเก็บ หรือโกดัง ข้าวสาร ข้าวเปลือก ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และข้าวโอ๊ตที่เก็บไว้ ดังนี้

 • Common Flour Mite ไรแป้งทั่วไป
Maximum individual dose Maximum total dose Maximum number of applications Pre Harvest Interval (PHI) Aquatic Buffer Zone Non Target Arthropods Buffer Zone Non Target Plant Buffer Zone
8 ml/tonne 8 ml/tonne 1 0 day withholding period Not applicable None None
Stage of use: Stored grain
Restriction of Use:  Do not exceed a maximum concentration of 8 ml in 0.75 litres water.
 • Cosmopolitan Food Mite
Maximum individual dose Maximum total dose Maximum number of applications Pre Harvest Interval (PHI) Aquatic Buffer Zone Non Target Arthropods Buffer Zone Non Target Plant Buffer Zone
8 ml/tonne 8 ml/tonne 1 0 day withholding period Not applicable None None
Stage of use: Stored grain
Restriction of Use: Do not exceed a maximum concentration of 8 ml in 0.75 litres water.
 • มอดแป้ง Flour beetle
Maximum individual dose Maximum total dose Maximum number of applications Pre Harvest Interval (PHI) Aquatic Buffer Zone Non Target Arthropods Buffer Zone Non Target Plant Buffer Zone
8 ml/tonne 8 ml/tonne 1 0 day withholding period Not applicable None None
Stage of use: Stored grain
Restriction of Use: Do not exceed a maximum concentration of 8 ml in 0.75 litres water.
 • ผีเสื้อกลางคืน Flour or Mill Moth
Maximum individual dose Maximum total dose Maximum number of applications Pre Harvest Interval (PHI) Aquatic Buffer Zone Non Target Arthropods Buffer Zone Non Target Plant Buffer Zone
8 ml/tonne 8 ml/tonne 1 0 day withholding period Not applicable None None
Stage of use: Stored grain
Restriction of Use:  Do not exceed a maximum concentration of 8 ml in 0.75 litres water.
 • ด้วงกินเมล็ดพืช Grain Weevil
Maximum individual dose Maximum total dose Maximum number of applications Pre Harvest Interval (PHI) Aquatic Buffer Zone Non Target Arthropods Buffer Zone Non Target Plant Buffer Zone
8 ml/tonne 8 ml/tonne 1 0 day withholding period Not applicable None None
Stage of use: Stored grain
Restriction of Use: Do not exceed a maximum concentration of 8 ml in 0.75 litres water.
 • มอดข้าวสาร Rust-red Grain Beetle
Maximum individual dose Maximum total dose Maximum number of applications Pre Harvest Interval (PHI) Aquatic Buffer Zone Non Target Arthropods Buffer Zone Non Target Plant Buffer Zone
8 ml/tonne 8 ml/tonne 1 0 day withholding period Not applicable None None
Stage of use: Stored grain
Restriction of Use: Do not exceed a maximum concentration of 8 ml in 0.75 litres water.
 • แมลงผีเสื้อกลางคืนในโรงเก็บ Warehouse Moth
Maximum individual dose Maximum total dose Maximum number of applications Pre Harvest Interval (PHI) Aquatic Buffer Zone Non Target Arthropods Buffer Zone Non Target Plant Buffer Zone
8 ml/tonne 8 ml/tonne 1 0 day withholding period Not applicable None None
Stage of use: Stored grain
Restriction of Use: Do not exceed a maximum concentration of 8 ml in 0.75 litres water.
บทความที่แนะการใช้สารเคมี แอคเทลิค 50 อีซี (Actellic® 50EC) โดย FAO
ที่มา: http://www.fao.org/docrep/x5048e/x5048E14.htm

The use of pesticides for protection of grain is a common practice adopted by farmers of many countries. However, in Sri Lanka, the use of insecticides for protection of stored grain is restricted to a small farming population. Quantity of paddy stored by farmers for consumption, and as seed paddy is small, and they fear to mix insecticides with the grain meant for their consumption as they consider insecticides as highly toxic chemicals.

Cleaned, well dried paddy is stored by the farmers either in bags of in bulk, and by adopting good hygiene, the grain is kept insect free. In some cases, Margosa and Citrus leaves are kept in the ‘Bins’ or bags to repel the insects. Wood ash obtained from the kitchen is mixed with paddy by some farmers in addition to the use of leaves. Certain farmers resort to insecticidal sprays on the surface of bags and for that purpose the insecticide ‘Actellic 50’ is used. Besides the emulsifiable concentrate some farmers use BHC and actellic dust to protect bagged grain from insects.

Paddy stored in Central Warehouses of the Paddy Marketing Board is subjected to under mentioned treatments so as to minimize pest populations. Actellic 50% E.C. which contains the active ingredient, Pirimi-phosmethyl is applied ate dilution of 1: 150 as high volume sprays on the surface of bags and the entire warehouses. This treatment reduces the population of insects considerably. Spraying is done at least once in 3 weeks. In addition to spraying, warehouses are fogged with Actellic 50 EC at a dose of 120-240 nl. per 4 litres of diesel. If the insect population cannot be reduced by fogging, the grain is fumigated by using phosphine gas produced in situ by Magnesium Phosphide plates and Aluminium phosphide tablets. Fumigation is carried out under gas proof sheets when other pest control processes fail to achieve a reasonable level of pest control. 2-3 grams of phosphine gas per ton of grain is used as the standard dose for grain.

In the case of commodities like Rice, Maize, Cowpea, Green gram and Soyabeans the stocks are fumigated within a month of storage so as to prevent any major attack by pests. The stocks are fumigated when first signs of insect attack appear, so that the the quality is preserved.

Paddy Marketing Board,
No. 277, Union Place,
Colombo 2
Sri Lanka

แอคเทลิค 50 อีซี

สนใจสั่งซื้อ แอคเทลิค 50 อีซี (ACTELLIC 50 EC)

ราคาพิเศษ ได้ที่

คุณหลิน

โทรศัพท์ 0818994987

email: thaipestchemical@gmail.com

สามารถสั่งซื้อ-ขาแอคเทลิค 50 อีซี (ACTELLIC 50 EC) ได้ทั้งปลีกและส่ง