เหยื่อกำจัดปลวก Xterm ป้องกัน-กำจัดปลวก ตายยกรัง

Product Description

ระบบเหยื่อกำจัดปลวก Xterm ปลวกตายยกรัง

Xterm ระบบเหยื่อกำจัดปลวก  มี….ปลวก

  มี….เอ็กซ์เทอม

เอ็กซ์เทอม (Xterm)

นวัตกรรมเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่

ปลวก

ตัวทำลายล้างอย่างเงียบเชียบ

ปลวกเป็นสัตว์สังคมที่มักอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ภายในรัง ชอบที่มืดและอับชื้น โดยมีปลวกงานทำหน้าที่เก็บสะสมอาการ และป้อนอาหารให้นางพญาปลวก ราชาปลวก ปลวกทหาร และปลวกตัวอ่อนที่เกิดใหม่

เอ็กซ์เทอม Xterm

  อะไรคืออาหารของปลวก?

อาหารของปลวกใต้ดินจะเป็นไม้โดยเฉพาะ และวัสดุที่มีเซลลูโลสของไม้ ในลำไส้ของปลวก มีโปรโตซัวที่ผลิต   เอนไซม์  สำหรับกาย่อยเซลลูโลส  ปลวกสามารถกัดฉีกไม้ชิ้นเล็กๆ ด้วยฟันกรามที่มีลักษณะเหมือนเลื่อย  ปลวกมักเข้าทำลายอาคารและไม้แปรรูป วงกบประตู วงกบหน้าต่าง ขอบบัวของพื้นอาคาร ฝ้าเพดาน พื้นไม้ปาร์เก้  วอลเปเปอร์  พลาสติก วัสดุที่ทำจากกระดาษและใยผ้าต่างๆ  ผลของการทำลายและกัดกินของปลวกจะสูญเสียโครงสร้างอันสวยงามของไม้ พื้น พรม รูปภาพ หนังสือ เสื้อผ้า เครื่องเรือน และกระดาษที่มีค่า

 

 จะรู้ได้อย่างไรว่าปลวกขึ้นบ้านแล้ว?

  ปลวกจะ ไม่ขึ้นมาเดินบนพื้นผิวอาคารเพื่อหาอาหาร ส่วนใหญ่คุณจะพบตัวปลวกก็ต่อเมื่อมันได้เข้ามาแล้ว อย่างไรก็ตามคุณสามารถดูได้จากพฤติกรรมดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีปลวก

เอ็กซ์เทอม Xterm

 • มีแมลงเม่าในบ้านหรือรอบๆ บ้าน โดยเฉพาะใกล้แสงไฟหลังจากฝนตก

 • พบทางเดินปลวกจากพื้นดินเข้าสู่ตัวบ้าน หรือขี้ดินเป็นทางบนพื้นกำแพง

 • พบปีกแมลงเม่าที่สลัดออกอยู่ใกล้ประตูและกรอบหน้าต่าง

 • สีที่ทาบนผิวไม้โปร่งร่อน เมื่อเคาะมีเสียงกลวง

 • มีเสียงการเคลื่อนไหวอย่างวุ่นวายเมื่อเคาะบนพื้นผิวไม้

ปลวก..ศัตรูร้ายของไม้

ปลวกเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำลายทรัพย์สอนหลายร้อยล้านบาทใน แต่ละปี ไม่มีอาคารไหนที่มีระบบป้องกันตนเองต่อการรุกรานของมันได้ ปลวกส่วนใหญ่จะหลบซ่อนอยู่ภายในโครงสร้างซึ่งไม่สามารถเห็นหรือตรวจพบได้ กว่าจะรู้ก็สายเสียแล้ว

วิธีการกำจัดปลวก ..โดย เหยื่อล่อกำจัดปลวก

การใช้น้ำยากำจัดปลวกอัดลงดินจะสร้างเขตแดนไม่ให้ปลวกเข้าไปภายในบ้าน ซึ่งถ้ามีการอัดน้ำยาอย่างทั่วถึง จะสามารถป้องกันปลวกได้ 100% แต่ หากมีบริเวณใดหรือจุดใดไม่มีน้ำยาเข้าถึง ปลวกก็จะสามารถผ่านเข้าไปในบริเวณนั้นหรือจุดนั้น ซึ่งเมื่อผ่านเข้าไปภายในบ้านได้แล้ว ทั่วทั้งโครงสร้างที่ทำด้วยไม้ก็จะเป็นเป้าหมายของแหล่งอาหารของมัน

การใช้น้ำยากำจัดปลวกอัดลงดินจำเป็นต้องขุดเจาะรูภายใน บริเวณบ้านและรอบบ้าน ทั้งยังต้องใช้น้ำยากำจัดปลวกในปริมาณที่สูง ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้บริเวณพื้นภายในบ้านเสียหายและดูไม่สวยงามแล้ว ยังก่อให้เกิดสิ่งไม่พึงประสงค์ตามมา เช่น กลิ่น และฤทธิ์ตกค้างของน้ำยากำจัดปลวก ซึ่งอาจมีผลต่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงและคนในบ้าน ดังนั้น เหยื่อกำจัดปลวกจึงเป็นคำตอบที่แก้ไขปัญหาได้

เหยื่อกำจัดปลวกใช้ปริมาณสารเคมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในการกำจัดปลวกทั้งรัง สิ่งนี้ เป็นการเลียนแบบพฤติกรรมตามธรรมชาติของแมลงสังคม เช่น การหาอาหารและแบ่งปันอาหารของปลวก ปลวกงานจะกินเหยื่อและนำเหยื่อกลับไปที่รังเพื่อแบ่งปันอาหาร วิธีนี้จะถูกกระทำอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปลวกทั้งรังได้รับเหยื่อและตายทั้งรังในที่สุด

 

ทำไมควรใช้เหยื่อกำจัดปลวก?

เอ็กซ์เทอม (Xterm)
เอ็กซ์เทอม (Xterm)

การใช้น้ำยากำจัดปลวกโดยวิธีอัดลงดิน ต้องใช้การขุดเจาะให้เป็นรูภายในบริเวณบ้านและนอกบ้าน ทั้งยังต้องใช้ย้ำยาเคมีในปริมาณมาก เพื่ออัดลงไปใต้ดิน น้ำยาเคมีเหล่านี้มีฤทธิ์ตกค้าง และสามารถก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบเหยื่อกำจัดปลวก จะเป็นนวัตกรรมใหม่ในการกำจัดปลวก ระบบนี้ประกอบด้วยพลาสติกทรงกระบอกซึ่งใส่ใต้ผิวดินรอบๆ บ้าน ภายในพลาสติกทรงกระบอกนี้จะมีชิ้นไม้ กระดาษ กล่องกระดาษ หรือวัสดุที่ทำจากเซลลูโลส ซึ่งจะทำหน้าที่ “สังเกตการณ์” ตรวจดูปลวก เมื่อปลวกเข้ามากินอาหารเหล่านี้แล้ว ก็จะเติมเหยื่อกำจัดปลวกลงไป

นอกจากสถานีใต้ดินที่วางสังเกตการณ์อยู่รอบบ้านแล้ว การวางเหยื่อสำหรับสถานีบนดินให้ตรงจุดที่พบปลวกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ กำจัดปลวกให้ดียิ่งขึ้น และเหยื่อกำจัดปลวกสำหรับปลวกสำหรับสถานีบนดินจะเริ่มทำงานหลังจากการติด ตั้ง

เหยื่อจะมีผลต่อปลวกงานมาก เมื่อมันได้พบเหยื่อแล้วจะแจ้งให้พรรคพวกในรังรู้ว่ามีแหล่งอาหาร การแจ้งข้อความนี้จะผ่านทางฟีโรโมนของปลวกงานที่เดินเป็นทางมาจากรัง ดังนั้น ปลวกงานตัวอื่นก็จะเดินตามทางกลิ่นฟ๊โรโมนนี้มายังแหล่งอาหารใหม่

สารออกฤทธิ์ที่อยู่ในเหยื่อกำจัดปลวก

สารออกฤทธิ์ที่ใช้ในเหยื่อกำจัดปลวกมี 2 ชนิด คือ :

สารควบคุมการเจริญเติบโต (Insect Growth Regulators – IGRs) และ ตัวควบคุมการปล่อยสาร สารควบคุมการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนเฉพาะสำหรับแมลงในเหยื่อกำจัดปลวก สารนี้จะยับยั้งไม่ให้ปลวกลอกคราบ ซึ่งรู้จักกันในนามของสารยับยั้งการลอกคราบ (Chitin Synthesis Inhibitors – CSI) หลังจากปลวกได้กินเหยื่อที่มีสารยับยั้งการลอกคราบ ปลวกไม่สามารถลอกคราบได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งในที่สุดปลวกจะตายทั้งรัง

Xterm AG Bait Station

เอ็กซ์เทอม (Xterm) มีคุณสมบัติพิเศษอย่างไร?

และ กำจัดปลวก ได้อย่างไร?

 • เอ็กซ์เทอม(Xterm) คือ นวัตกรรมของระบบเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่ที่ให้ผลเร็ว โดยอาศัยพฤติกรรมตามธรรมชาติของปลวกที่แบ่งอาหารให้กันในกลุ่ม ตามกระบวนการที่เรียกว่า “Trophallaxis”Xterm Bait Station

 • เอ็กซ์เทอม(Xterm) ถูกออกแบบมาเป็นเม็ดกลมที่บรรจุในตลับซึ่งง่ายต่อการติดตั้ง สำหรับสถานีบนดิน ขนาดกระทัดรัด ดูทันสมัย และป้องกันปลวกได้เป็นอย่างดี

 • เอ็กซ์เทอม(Xterm) บรรจุในตลับที่มีช่องว่างเล็กๆ กระจายทั่วตลับ เพื่อให้ปลวกสามารถเข้ากินได้อย่างสะดวก ตัวตลับยังถูกออกแบบมาให้เหยื่อสามารถดูซับความชื้นได้ ซึ่งจะเพิ่มความอร่อยให้กับตัวเหยื่อ

 • สารออกฤทธิ์ใน เอ็กซ์เทอม(Xterm) คือสารยับยั้งการลอกคราบซึ่งผสมอยู่ในรูปแบบเม็ด และบรรจุในตลับ ดังนั้น จึงมีแต่ปลวกเท่านั้นที่เข้ากินเหยื่อ จึงไม่กระทบต่อแมลง หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และสิ่งแวดล้อม

 • เอ็กซ์เทอม(Xterm) เหยื่อกำจัดปลวก ใช้ง่าย สะอาด สะดวก ตั้งแต่ตัวสถานีจนถึงตัวเหยื่อ และการเติมเหยื่อสามารถทำได้อย่างนิ่มนวล โดยลดการรบกวนการกินเหยื่อของปลวกได้น้อยที่สุด

รู้ได้อย่างไรว่า…ปลวกถูกกำจัดแล้ว?

 • โดยทั่วไป เราจะสังเกตเห็นว่าไม่มีการเคลื่อนไหวของปลวกภายในสถานี

 • พบซากปลวกที่ตายแล้วกระจายอยู่ภายในสถานี และมีราขึ้นรอบๆ สถานี

 • ปลวกที่ยังมีชีวิตอยู่จะไม่สามารถควบคุมทิศทางการเดินได้

 • ปริมาณปลวกงานลดลงในขฯที่ปริมาณปลวกทหารสูงขึ้น

(ระบบเหยื่อกำจัดปลวกต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกำจัดแมลงเท่านั้น)

XTERM เอ็กซ์เทอม นวัตกรรมเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่

สารออกฤทธิ์ Bistrifluron 1%w/w (บิสทริฟฟรูรอน 1%)

คุณสมบัติพิเศษ
o เอ็กซ์เทอม คือนวัตกรรมของระบบเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่ที่ให้ผลเร็ว โดยอาศัยพฤติกรรมตามธรรมชาติของปลวกที่แบ่งอาหารให้กันในกลุ่ม ตามกระบวนการที่เรียกว่า “Trophallaxis”
o เอ็กซ์เทอม ถูกออกแบบมาเป็นเม็ดกลมที่บรรจุในตลับซึ่งง่ายต่อการติดตั้ง สำหรับสถานีบนดิน ขนาดกระทัดรัด ดูทันสมัย และป้องกันปลวกได้เป็นอย่างดี
o เอ็กซ์เทอม บรรจุในตลับที่มีช่องว่างเล็กๆ กระจายทั่วตลับ เพื่อให้ปลวกสามารถเข้ากินได้อย่างสะดวก ตัวตลับยังถูกออกแบบมาให้เหยื่อสามารถดูดซับความชื้นได้ ซึ่งจะเพิ่มความอร่อยให้กับตัวเหยื่อ
o สารออกฤทธิ์ใน เอ็กซ์เทอม คือสารยับยั้งการลอกคราบซึ่งผสมอยู่ในเซลลูโลสในรูปแบบเม็ด และบรรจุในตลับ ดังนั้นจึงมีแต่ปลวกเท่านั้นที่เข้ากินเหยื่อ จึงไม่กระทบต่อแมลงหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และสิ่งแวดล้อม
o เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก ใช้ง่าย สะอาด สะดวก ตั้งแต่ตัวสถานีจนถึงตัวเหยื่อ และการเติมเหยื่อสามารถทำได้อย่างนิ่มนวล โดยลดการรบกวนการกินเหยื่อของปลวกได้น้อยที่สุด
o สารออกฤทธิ์ บิสไทฟลูร่อน 1%
o ลิขสิทธิ์ ซูมิโตโม้ สารเคมีในรูปแบบอัดเม็ดภายในสถานี
o กำจัดปลวกยกรังได้อย่างรวดเร็วภายใน 4-6 สัปดาห์
o ง่ายต่อการใช้งานและติดตั้งระบบเหยื่อ Xterm
o ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสัตย์เลี้ยง
o สารดึงดูด เซลลูโลส มีประสิทธิภาพสูงมาก
o มี ISO 14001
o สารออกฤทธิ์ตัวล่าสุดในระบบเหยื่อ

ผลการทดสอบเอ็กซ์เทอมภาคสนามโดยกรมป่าไม้

สถานที่ : บ้าน 2 ชั้นในซอยหมอเหล็ง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

เอ็กซ์เทอม Xterm

เอ็กซ์เทอม Xterm

ติดตั้งสถานีบนดินที่ห้องน้ำชั้น 2 ของบ้าน และใส่ เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก 1 ก้อน

เอ็กซ์เทอม Xterm

2 สัปดาห์หลังการติดตั้ง ปลวกได้เข้ากินเหยื่อก้อนแรกจนหมด พบปริมาณปลวกทหารมากกว่าปลวกงาน จึงใส่เหยื่อก้อนที่ 2

เอ็กซ์เทอม Xterm

4 สัปดาห์หลังการติดตั้ง พบปลวกงานตายมากขึ้น

เอ็กซ์เทอม Xterm

6 สัปดาห์หลังการติดตั้ง ไม่พบการเคลื่อนไหวของปลวกภายในสถานี และพบซากปลวกกระจายอยู่ทั่วสถานี

ผลการทดสอบในมาเลเซีย เพื่อให้เห็นการเคลื่อนไหวของปลวกภายในสถานี

สถานที่ : กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

เอ็กซ์เทอม Xterm

สำรวจและติดตั้ง เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก 1 ก้อนในสถานี

เอ็กซ์เทอม Xterm

1 สัปดาห์หลังการติดตั้ง พบปลวกเข้าไปกินเหยื่อ และในช่องที่ไม่มีเหยื่อพบทางเดินและเศษอาหารของปลวก

เอ็กซ์เทอม Xterm

4 สัปดาห์หลังการติดตั้ง (มีการเปลี่ยนเหยื่อ 2 ครั้ง)* พบทางเดินปลวกล้อมรอบตลับเหยื่อจนเต็มสถานี

เอ็กซ์เทอม Xterm

ไม่พบการเคลื่อนไหวของปลวกภายในสถานี พบซากปลวกทหาร (สีน้ำตาล) มากกว่าปลวกงาน (สีขาว) ลำตัวของปลวกงานที่ได้รับพิษจะมีสีขาวขุ่น

*มีการเปลี่ยนเหยื่อทุก 2 สัปดาห์

 

ทำไมควรเลือก เหยื่อกำจัดปลวก เอ็กซ์เทอม?

 • ได้ผลเร็ว

 • ติดตั้งง่าย ไม่ต้องสัมผัสถูกสารเคมี

 • ไม่ต้องขุดเจาะ / ฉีดพ่นสารเคมี

 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • คุณสมบัติพิเศษของเซลลูโลสอัดเม็ดซึ่งเป็นอาหารอันโอชะของปลวก

หา เอ็กซ์เทอม ได้ที่ไหน? อย่างไร?

เหยื่อกำจัดปลวก เอ็กซ์เทอม สามารถหาได้จากบริษัทผู้เชี่ยวชาญกำจัดแมลงที่ได้รับการอบรม และแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนในการจัดการแก้ปัญหาในการกำจัดปลวกด้วย เอ็กซ์เทอม โปรดติดต่อวันนี้เพื่อการสำรวจ ตรวจสอบปลวกฟรี อย่าปล่อยให้บ้านของคุณเป็นอาหารของปลวก ก่อนที่จะสายเกินไป!!

(การบริการต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกำจัดแมลงเท่านั้น)

สนใจติดต่อรับบริการ ระบบเหยื่อกำจัดปลวกเอ็กซ์เทอม (Xterm)

  ติดต่อได้ที่ E-mail : thaipestchemical@gmail.com
• โทรสอบถามได้โดยตรงกับทาง คุณหลิน เบอร์โทร 081 899 4987

Xterm Termite Bait Station

วิธีใช้  เหยื่อกำจัดปลวก เอ็กซ์เทอม (Xterm)  สำหรับสถานีบนดิน (AG)

ก่อนการใช้และติดตั้ง  เหยื่อกำจัดปลวก  เอ็กซ์เทอม (Xterm)  สำหรับสถานีบนดิน (เอจี) ควรเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

 • ไฟฉาย
 • ไขควง
 • ผ้าเทป
 • มีดอเนกประสงค์
 • น้ำกลั่นและหลอดเข็มฉีดยา (แบบไม่มีเข็ม)
 • ถุงมือยางใช้แล้วทิ้ง (แบบไม่มีแป้ง)
 • เทปกาวสองหน้า
 • อุปกรณ์ / เครื่องมือตรวจการเคลื่อนไหวของปลวก (ถ้ามี)

 

ปัจจัยสำคัญของผู้ติดตั้งต้องทำความสะอาดมือก่อนการจับต้อง  เหยื่อกำจัดปลวก  เอ็กซ์เทอม (Xterm) สำหรับสถานีบนดิน (เอจี) และตัวสถานี  การปนเปื้อนต่างๆ และ การสูบบุหรี่ จะเป็นตัวเหนี่ยวรั้งไม่ให้ปลวกเข้าไปกินเหยื่อในสถานีปลวก

ควรสวมถุงมือยางใช้แล้วทิ้งแบบไม่มีแป้งเมื่อจับต้อง เหยื่อกำจัดปลวก  เอ็กซ์เทอม (Xterm) สำหรับสถานีบนดิน (เอจี)

อย่าแกะถุงพลาสติกที่ห่อหุ้ม  เหยื่อกำจัดปลวก  เอ็กซ์เทอม (Xterm)  สำหรับสถานีบนดิน (เอจี) ออกจนกว่าจะถึงเวลาใช้

 

การสำรวจตรวจจุดที่จะติดตั้ง  เหยื่อกำจัดปลวก  เอ็กซ์เทอม (Xterm)  สำหรับสถานีบนดิน (เอจี)

ก่อนการติดตั้ง  เหยื่อกำจัดปลวก  เอ็กซ์เทอม (Xterm)  สำหรับสถานีบนดิน (เอจี) ต้องสำรวจตรวจทางเดินของปลวก หรือ ทางขึ้นของปลวกที่เข้าทำลายผนัง   ไม้  กระดาษ  บานประตู และ หน้าต่าง  อีกสิ่งหนึ่งที่สามารถบอกได้ว่ารังปลวกอยู่ใกล้ๆ  คือการพบแมลงเม่าที่สลัดปีกออก

ปลวกจะกัดกินไม้จนกระทั่งเหลือแค่พื้นผิวบางๆ เท่านั้นซึ่งดูเหมือนปกติ แต่ภายในได้ถูกปลวกกัดกินจนกลวงหมด  ดังนั้นการตรวจด้วยวิธีการเคาะพื้นผิวของไม้เพื่อฟังเสียง และ การเจาะพื้นผิวไม้เพื่อดูปลวกจึงเป็นวิธีหนึ่งในการวางจุดที่จะติดตั้ง เหยื่อกำจัดปลวก  เอ็กซ์เทอม (Xterm)  สำหรับสถานบนดิน (เอจี)   การใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจวัดความร้อน หรือ การตรวจความเคลื่อนไหวของปลวกก็สามารถกำหนดจุดที่จะติดตั้งได้เช่นกัน

เหยื่อกำจัดปลวก  เอ็กซ์เทอม (Xterm)  สำหรับสถานีบนดิน (เอจี)  ควรติดตั้งบนพื้นผิวที่มีปลวกอยู่  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ปลวกได้เข้าไปกินเหยื่อได้อย่างรวดเร็ว

 

วิธีการติดตั้ง  เหยื่อกำจัดปลวก  เอ็กซ์เทอม (Xterm)  สำหรับสถานีบนดิน (เอจี)

 • เมื่อสามารถกำหนดจุดที่จะติดตั้งได้แล้ว ให้เตรียมสถานีบนดิน (เอจี) โดยแกะพลาสติกที่ห่อหุ้มออก
 • ใช้กระดาษกาวสองหน้า ติดด้านหลังของตัวสถานี หลังจากนั้นนำไปทำการติดตั้งให้เข้ากับผนัง  ฝ้า  เพดาน  ขอบประตู  หน้าต่าง  หรือพื้นผิวที่แห้งที่มีปลวกอยู่ใกล้กับ หรือ ระหว่างทางเดินของปลวก
 • ถ้าต้องการติดตั้งสถานีให้แน่นกับผนัง ให้ใช้ไขควงขันน๊อตให้แน่น
 • การติดตั้งสถานีบนดิน (เอจี) ควรจะมีช่องทางเดินให้ปลวกจากแหล่งอาหารเดิมเพื่อให้ปลวกเข้ามากินเหยื่อ
 • แกะพลาสติกที่ห่อหุ้ม ก้อนเหยื่อกำจัดปลวก เอ็กซ์เทอม (Xterm)ออก  ใช้หลอดเข็มฉีดยา (ไม่มีเข็ม)  ดูดน้ำกลั่น  15-25 มิลลิลิตร  แล้วฉีดลงใน ก้อน เหยื่อกำจัดปลวก  เอ็กซ์เทอม (Xterm)  เพื่อให้ความชื้นเข้าไปได้ทั่วถึง
 • แล้วนำ ก้อนเหยื่อกำจัดปลวก เอ็กซ์เทอม (Xterm) ใส่ลงไปในสถานีบนดิน  อาจใช้ก้อนเหยื่อจำนวน 1 หรือ 2 ก้อนภาย ในสถานีเดียวกันขึ้นอยู่กับจำนวนมากน้อยของปลวกแต่ละสถานที่
 • ทำการปิดฝาสถานีบนดิน (เอจี) ลงให้สนิท
 • ใช้ผ้าเทปปิดที่ฝาและขอบของสถานี รวมทั้งปิดที่ฐานสถานีให้เข้ากับผนัง หรือพื้นผิว  เพื่อไม่ให้อากาศและแสงรบกวนปลวกในการกินเหยื่อ

การใช้เจลล่อเพื่อให้ปลวกมากินเหยื่อ

ในกรณีที่สถานีไม่สามารถติดตั้งบนบริเวณที่มีปลวกอยู่ หรือ ทางเดินปลวก  อาจต้องใช้เจลล่อปลวก (เอ็กซ์เทอม (Xterm) เพสท)  เป็นตัวล่อให้ปลวกเข้ามากินเหยื่อในสถานี  โดยการป้ายลงบริเวณที่มีปลวกอยู่  หรือ ทางเดินปลวกเข้าที่สถานี  ให้ป้ายภายนอกสถานี  เชื่อมเข้าไปที่ตัวก้อนเหยื่อปลวก เพื่อเป็นทางเชื่อมให้ปลวกเดินเข้ามากินเหยื่อในสถานี

วิธีการตรวจสอบผลการกำจัดปลวก

การตรวจสอบครั้งแรก

โดยทั่วไปการตรวจสอบครั้งแรก  ควรจะทำการตรวจสอบหนึ่งอาทิตย์หลังจากทำการติดตั้ง  ทำการเปิดฝาสถานี  ถ้าพบว่าปลวกกำลังกิน  ก้อนเหยื่อกำจัดปลวก เอ็กซ์เทอม (Xterm)  ก็ให้ทำการปิดฝา และ ปิดผ้าเทป ให้สนิทเหมือนการติดตั้งครั้งแรก

ถ้ากรณีเปิดฝาสถานีแล้วไม่พบว่ามีปลวกในสถานีให้ทำการตรวจสอบ   ก้อนเหยื่อกำจัดปลวก เอ็กซ์เทอม (Xterm)  ว่าตัวก้อนเหยื่อแห้งเกินไปหรือเปล่า  ถ้าพบว่าแห้งเกินไปให้เติมน้ำกลั่นเพิ่มเข้าไปที่ก้อนเหยื่อ  ใช้หลอดเข็มฉีดยา (ไม่มีเข็ม)  ดูดน้ำกลั่น  15-25 มิลลิลิตร  แล้วฉีดลงใน  เหยื่อกำจัดปลวก  เอ็กซ์เทอม (Xterm)  เพื่อให้ความชื้นเข้าได้ทั่วถึง  แล้วให้ทำการปิดผ้าเทปให้สนิทเหมือนการติดตั้งครั้งแรก

 

การตรวจสอบซ้ำในครั้งที่สอง หลังจากครั้งแรก อีก 15 วัน

กรณีใส่ก้อนเหยื่อกำจัดปลวก  ตอนการติดตั้งครั้งแรกจำนวน 1 ก้อน    ถ้าตรวจสอบพบว่าประชากรของปลวกมีการเคลื่อนไหวมาก  ให้ทำการใส่ก้อนเหยื่อกำจัดปลวก  เอ็กซ์เทอม (Xterm) ก้อนที่สองลงไปภายในสถานี ของช่องที่ว่าง  ( 1 สถานี สามารถใส่ก้อนเหยื่อกำจัดปลวกได้จำนวน 2 ก้อน)  อย่าไปทำการรบกวนก้อนเหยื่อกำจัดปลวก เอ็กซ์เทอม (Xterm) ก้อนแรกที่อยู่ก่อนแล้ว  หลังจากนั้นทำการปิดฝาสถานี พร้อมทั้งทำการปิดผ้าเทปที่ฝาสถานี และ ฐานสถานีให้เข้ากับผนังมิดชิดตามเดิม  เพื่อลดการรบกวนการกินเหยื่อของปลวก

หลังจากนั้นก็ทำการตรวจสอบซ้ำ ครั้งที่ 3  อีก 15 วัน หลังจากครั้งที่สอง

กรณีปลวกมากินก้อนเหยื่อ เอ็กซ์เทอม (Xterm)  จนหมดไม่ว่าก้อนแรก หรือ ก้อนที่สอง  หรือ หมดทั้งสองก้อน  ให้ทำการเปลี่ยนเหยื่อก้อนใหม่ลงไปแทนที่ก้อนเหยื่อเดิมที่หมด โดยการเปลี่ยนก้อนเหยื่อที่ละก้อนอย่างเบาๆ

ห้ามทำความสะอาดสถานีใดๆ ทั้งสิ้น เพราะจะเป็นการรบกวนการกินของปลวก จะทำให้ปลวกไม่กลับมากินเหยื่อที่สถานีอีก  หลังจากนั้นก็ทำการตรวจสอบสถานีทุกๆ 2 เดือนครั้ง

การถอด  เหยื่อกำจัดปลวก  เอ็กซ์เทอม (Xterm)  และ ตัวสถานีบนดิน (เอจี)

หลังจากการตรวจสอบและพบว่าปลวกได้ถูกกำจัดหมดแล้ว  ให้ถอดสถานีบนดิน และ ก้อนเหยื่อกำจัดปลวก  เอ็กซ์เทอม (Xterm)  ออก  โดยความระมัดระวังไม่ให้ทำลายพื้นผิวผนัง   และ นำตัวสถานี และ ก้อนเหยื่อปลวกที่เหลือไปทำการทิ้ง ห้ามนำกลับมาใช้ใหม่

ข้อห้ามสำหรับการเก็บรักษา ก้อนเหยื่อกำจัดปลวก เอ็กซ์เทอม (Xterm) และ สถานีบนดิน

 • ห้ามเก็บก้อนเหยื่อกำจัดปลวก เอ็กซ์เทอม (Xterm) และ สถานี รวมกับสิ่งของที่มีกลิ่นฉุน เช่น บุหรี่ ยาสระผม ผงซักฟอก น้ำยาสารเคมีกำจัดแมลงทุกชนิด เป็นต้น
 • ให้เก็บภายในห้องที่มีอุณหภูมิปกติ ไม่โดนความชื้น
 • ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งเหยื่อกำจัดปลวก Xterm อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

สนใจติดต่อสั่งซื้อ ระบบเหยื่อกำจัดปลวกเอ็กซ์เทอม (Xterm)

  ติดต่อได้ที่ E-mail : thaipestchemical@gmail.com
• โทรสอบถามได้โดยตรงกับทาง คุณหลิน เบอร์โทร 081 899 4987