ยากำจัดแมลง Pesguard Space

Product Description


ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะกำจัดแมลงในบ้านให้หมดไป แต่หากคุณเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่เหมาะสมควบคู่ไปกับดูแลทำความสะอาดบ้านด้วยวิธีพื้นฐานทั่วไป และซ่อมแซมบ้านให้อยู่ในสภาพดี ทั้งหมดนี้ก็สามารถช่วยป้องกันแมลงได้ในระดับหนึ่งทีเดียว เพราะไม่มีผลิตภัณฑ์ชนิดใดเพียงชนิดเดียวที่สามารถจัดการปัญหาแมลงให้หมดไปได้ทั้งหมด

คุณจึงต้องใช้วิธีหลายๆ วิธีร่วมกันเพื่อให้การกำจัดแมลงเป็นไปอย่างได้ผล แล้วอย่าลืมว่าแมลงต่างๆ มักจะเข้ามาในบ้านด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น หาอาหาร น้ำ และที่อยู่อาศัย แต่หากคุณสามารถระบุชนิดของแมลงที่คุณกำลังเผชิญ รวมถึงกำจัดสิ่งที่ล่อให้แมลงเข้ามายังบ้าน คุณก็สามารถป้องกันไม่ให้พวกมันเข้ามาภายในบ้านได้ ยิ่งคุณมีวิธีกันให้พวกแมลงเข้าบ้านยากเท่าไหร่ โอกาสที่พวกมันจะบุกรุกบ้านคุณก็ยากเท่านั้น

ลำดับแรกในการจัดการกับปัญหาแมลงรบกวนคือต้องรู้ว่าแมลงที่คุณกำลังรับมืออยู่นั้นมีแมลงอะไรบ้าง เช่น มด แมลงสาบ แมลงคลาน ยุง เห็บ หมัด ตัวเลือด  หากไม่สามารถระบุประเภทของแมลงได้ถูกต้องแล้วละก็ ผลลัพธ์ในการจัดการปัญหาแมลงที่ได้อาจจะไม่ เป็นอย่างที่คุณคาดหวัง

การรับมือกับปัญหาแมลงต้องอาศัยการประสานกันระหว่างผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่เหมาะสมกับชนิดแมลงและการทำความสะอาดบ้านทั่วๆ ไปที่ดี มีสาเหตุหลากหลายประการที่แมลงเข้ามายังบ้าน เช่น หาอาหาร น้ำ และที่อาศัย การกำจัดสิ่งต่างๆ ที่อาจดึงดูดแมลงเป็นวิธีป้องกันเบื้องต้นไม่ให้เหล่าแมลงเข้ามารบกวนคุณ

จุดที่แมลงซ่อนอยู่  ป้องกันการบุกรุกของแมลงด้วยการกำจัดแหล่งหลบซ่อนของพวกมัน

  • จัดระเบียบภายในบ้าน โรงงาน โกดังเก็บสินค้า ให้ไม่รก ซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงอีกด้วย
  • ทำความสะอาดบริเวณบ้าน โรงงาน โกดังเก็บสินค้า ให้สะอาดอยู่เสมอ
  •  เก็บขยะไปทิ้งทุกวัน ไม่เก็บค้างคืนไว้
  • เปิดม่านรับแสงเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคอย่างหนึ่ง และ ป้องกันไม่ให้เกิดความอับชื้นภายในห้อง

วิธีการเบื้องต้นในการใช้น้ำยากำจัดแมลงโดย เพสกาด สเปซ (PESGUARD SPACE

เพสกาด สเปซ (pesguard space) มีสารออกฤทธิ์คือ ดี-เตตระเมทริน (d-tetramethrin) และ ไซฟีโนทรีน (cyphenothrin) เป็นสารเคมีกำจัดแมลงในกลุ่มไพรีทรอยด์ (pyrethroids) โดย ดี-เตตระเมทริน จะมีฤทธิ์น็อคดาวน์(เกิดอาการน็อคหรือสลบ) จะทำให้แมลงเป็นอัมพาตอย่างฉับพลัน ส่วนไซฟิโนทริน จะออกฤทธิ์ในการฆ่าแมลง

เพสกาด สเปช ถูกออกแบบมาเพื่อกำจัดแมลงโดยเฉพาะแมลงที่ดื้อยา หรือมีความต้านทานต่อยาของแมลง อาการดื้อยาของแมลงสามารถสังเกตได้จากการที่เมื่อแมลงได้รับ หรือสัมผัสกับสารเคมี แมลงมีอาการคล้ายกับการน็อก และตาย แต่เมื่อเวลาผ่านไปแมลงสามารถฟื้นกลับขึ้นมาใช้ชีวิตตามปกติได้ แมลงที่ได้รับสารเคมีเข้าไปในร่างกายแล้วไม่ตายจะมีการสร้างภูมิต้านทานสารเคมีกำจัดแมลงชนิดนั้นๆ แล้วพัฒนาและส่งต่อความต้านทานนี้ให้ลูกหลานได้ภายในไม่กี่ชั่วรุ่น ทำให้แมลงมีการดื้อยาเร็วขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฆ่าแมลงให้ตาย

เพสกาด สเปซ (pesguard space) เป็นสารที่เหมาะสำหรับใช้กวาดล้างแมลงที่ระบาดอย่างหนัก เมื่อมีการฉีดพ่นจะทำให้แมลงตายในทันทีเห็นผลเร็ว แต่จะตกค้างในพื้นที่ไม่ได้นาน ทำให้แมลงตัวใหม่ที่เข้ามาในพื้นที่หลังจากฉีดพ่นแล้ว 3 สัปดาห์จะไม่ได้รับสารเคมี และสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ

การฉีดพ่นพื้นผิวเพื่อกำจัดแมลงคลาน ตามซอกมุม หรือแหล่งหลบซ่อน บางพื้นที่เราไม่สามารถฉีดพ่นเข้าถึงแหล่งที่แมลงอาศัย และหลบซ่อนอยู่ได้ สารเคมีในกลุ่มไพรีทรอยด์จะเป็นสารเคมีที่ฤทธิ์ขับไล่ ทำให้แมลงอยู่ในแหล่งหลบซ่อนไม่ได้ แมลงจะออกมาจากแหล่งหลบซ่อนและกระจายตัวออกมาตามพื้นที่โลง แล้วจะสัมผัสสารเคมีในที่สุด

เพสกาด สเปซ (pesguard space) เป็นสูตรน้ำมันจึงสามารถใช้ได้กับเครื่องพ่นยูเอลวี (ULV) และเครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging machine) ได้ สามารถนำมาพ่นเพื่อป้องกันกำจัดยุง และแมลงบินได้ โดยควันจะพาละอองเคมีลอยไปในอากาศและสัมผัสกับแมลงที่บินอยู่ ใช้กำจัดแมลงในบ้านเรือน ร้านอาหาร โรงงาน หรือแม้แต่นำมาใช้ในทางสาธารณสุขได้อีกด้วย

น้ำยากำจัดแมลง เพสกาด สเปซ (PESGUARD SPACE)

 

ประโยชน์ ป้องกันและกำจัดแมลงในและนอกบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ โรงงาน ฟาร์ม โกดังเก็บสินค้า  เช่น ยุง แมลงวัน มด แมลงสาบ มอด เห็บ หมัด แมลงบิน
ผ่านการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (อย) วอส. 368/2557
สารออกฤทธิ์ ไซฟรีโนทริน (CYPHENOTHRIN) 12% W/V

ดี-เตตระเมทริน (D-TETRAMETHRIN) 4% W?V

อยู่ในกลุ่มสาร ไพรีทรอยด์ (pyrethroids)
สูตรเคมี สูตรน้ำมัน
ผลกระทบต่อแมลง สารออกฤทธิ์ทำให้แมลงเกิดอาการสลบและฆ่าแมลงในคราวเดียวกันเพราะมีสารออกฤทธิ์ 2 ชนิด ซึ่งจะออกฤทธิ์ทั้งน็อกดาวน์และกำจัด
บรรจุ 1 ลิตร / ขวด
อัตราผสมสำหรับพ่นหมอกควัน ผสมเพสดกาด สเปซ 1 ลิตร กับน้ำมันดีเซล 160 ลิตร

ผสมแล้วสามารถพ่นได้ในอัตรา 10 ลิตร ต่อ พื้นที่ 10,000 ตารางเมตร

 สำหรับพื้นผิว (กำจัดแมลงคลาน) ผสมเพสดกาด สเปซ 1 ลิตร กับน้ำเปล่า 100 ลิตร

ผสมแล้วสามารถพ่นได้ในอัตรา  50 มิลลิลิตร ต่อ พื้นที่ 1  ตารางเมตร

การฉีดพ่น ในห้องที่มีแมลง ในโรงเรือนอุตสาหกรรม ฟาร์ม  รวมทั้งพื้นผิวเกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ต้องเคลื่อนย้ายหรือคลุมปิดอาหาร ภาชนะ ก่อนทำการพ่น ห้าม ฉีดพ่นขณะทำการผลิต
วิธีการเก็บรักษา เก็บให้มิดชิด ไม่โดนแสงแดด และ เก็บห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และ เปลวไฟ
คำเตือน
  1. ควรใช้โดยผู้มีความชำนาญในการกำจัดแมลงเท่านั้น
  2. ต้องสวมถุงมือ หน้ากาก และ อุปกรณ์ป้องกันขณะทำ
  3. ระหว่างอย่าให้เข้า ตา ปาก จมูก หรือ ถูกผิวหนัง
  4. ขณะใช้ให้คน และ สัตว์เลี้ยง ออกจากบริเวณนั้น
  5. หลังทำการกำจัดปลวกเสร็จ ให้ล้างมือ ล้างหน้า ด้วยน้ำสะอาดและสบู่ก่อนรับประทานอาหาร หรือ ดื่มน้ำ
  6. ห้ามนำภาชนะที่ใส่น้ำยา และ ขวดน้ำยา ไปทิ้งลงในแม่น้ำ คูน้ำ  แหล่งน้ำสาธารณะ


สนใจสั่งซื้อ น้ำยากำจัดมด น้ำยากำจัดแมลง เพสกาด สเปซ ราคาพิเศษ ได้ที่

(คุณหลิน) โทรศัพท์ 0818994987

email: thaipestchemical@gmail.com