🔥น้ำยากำจัดปลวก สคิวตัม (SCUTUM) ปลวกตายยกรัง ด้วยสารออกฤทธิ์ฟิโปรนิล 5%🔥

🔥น้ำยากำจัดปลวก สคิวตัม SCUTUM ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก มด และ แมลงในดินขนาดเล็ก🔥

🔥ปลวกตายต่อเนื่องยกรัง

View More

Product Description

ยากำจัดปลวก SCUTUM

🔥น้ำยากำจัดปลวก สคิวตัม SCUTUM ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก มด และ แมลงในดินขนาดเล็ก🔥

🔥ปลวกตายต่อเนื่องยกรัง

คุณสมบัติเด่นเฉพาะของ สารออกฤธิ์   ฟิโปรนิล 5% SC สูงกว่า น้ำยากำจัดปลวกทั่วไปในท้องตลาด

 1. สามารถควบคุมปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เป็นสารที่มีการออกฤทธิ์ในลักษณะปกป้องโครงสร้าง และ ควบคุมกำจัดปลวกได้แบบตายยกรัง
 3. สามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันกำจัดปลวกได้ยาวนาน
 4. ฆ่าปลวกแบบไม่ไล่ปลวก
 5. ออกฤทธิ์กับปลวกโดยทางสัมผัส และ ระบบทางเดินอาหาร
 6. สามารถกำจัดปลวกได้ด้วยปริมาณสารออกฤทธิ์ในความเข้มข้นที่ต่ำมาก
 7. สามารถส่งต่อสารออกฤทธิ์จากปลวกตัวที่ได้รับไปให้ปลวกตัวอื่นๆ ได้
 8. ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สารเคมีกำจัดปลวก สคิวตัม (Scutum)

สารเคมีกำจัดปลวก สคิวตัม (Scutum)

ผลิตภัณฑ์เข้มข้น  สูตรสารออกฤทธิ์ ฟิโปรนิล 5% SC

สำหรับป้องกันและกำจัดปลวก ได้ต่อเนื่องนานกว่า 5 ปี

คุณสมบัติ

กลไกการออกฤทธิ์และคุณสมบัติของ สารเคมีกำจัดปลวก สคิวตัม

 • ออกฤทธิ์ปกป้องบ้านและกำจัดปลวกแบบตายต่อเนื่อง
 • ฆ่าปลวกแบบไม่ไล่ปลวก ออกฤทธิ์โดยปลวกไม่รู้ถึงอันตรายที่รออยู่
 • ออกฤทธิ์กำจัดปลวกพร้อมกัน 2 ทาง (ทั้งจากการกินและการสัมผัส)
 • สารออกฤทธิ์จะถูกส่งผ่านไปยังสมาชิกตัวอื่นในรังและสุดท้ายจะแพร่กระจาย
 • ป้องกันกำจัดปลวกได้เป็นระยะเวลานานถึง 5 ปี
 • ยึดเกาะเม็ดดินได้ดี จึงไม่ถูกน้ำชะล้างได้ง่าย

ความเป็นพิษต่ำ

 • สามารถกำจัดปลวกได้โดยใช้ปริมาณความเข้มข้นต่ำมากเพียง 0.025%
 • ไม่ระคายเคืองตา
 • กลิ่นอ่อนจาง ไม่ฉุน
 • ไม่ระเหยเป็นไอ
 • ไม่มีผลกระทบหรือเป็นอันตรายต่อต้นไม้

ต้นแบบการกำจัดปลวกแบบตายต่อเนื่องยกรัง

 • ปลวกที่เดินผ่านเข้าไปในบริเวณที่ปริมาณ สารเคมีกำจัดปลวก สคิวตัม มีความเข้มข้นสูง จะตายอย่างรวดเร็ว และจะไม่สามารถสร้างอุโมงค์ทางเดินเข้าไปถึงโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างได้ จึงเกิด “แนวป้องกันปลวก” ที่จะช่วยหยุดปลวกไม่ให้เข้าไปทำลายอาคารบ้านเรือน
 • ปลวกที่เดินผ่านเข้าไปในบริเวณที่ปริมาณ สารเคมีกำจัดปลวก สคิวตัม มีความเข้มข้นต่ำ จะได้รับ สารเคมีกำจัดปลวก สคิวตัมจากดิน ทั้งจากการกินและการสัมผัส ปลวกจะไม่ตายทันที ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกระยะหนึ่ง และเมื่อกลับไปรัง จะส่งผ่านอาเจนด้าไปให้ปลวกตัวอื่นๆ ในรัง

ยากำจัดปลวก สคิวตัม (Scutum) โครงสร้างทางเคมีและกลไกการออกฤทธิ์

น้ำยากำจัดปลวก สคิวตัม (scutum) มีสารออกฤทธิ์คือ ฟิโปรนิล (fipronil) 5% w/v อยู่ในกลุ่มสาร ฟีนิลไพราโซล (phenylpyrazole) โดยออกจำหน่ายเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อปีพ.ศ. 2539 เพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมแมลง

น้ำยากำจัดปลวก สคิวตัม (scutum) เป็นสารฆ่าแมลงที่มีอันตรายระดับกลาง ซึ่งถ้าสารเคมีชนิดนี้เข้าไปในร่างกายของแมลง จะเข้าไปรบกวนการทำงานของระบบประสาท เข้าไปขัดขวางการไหลผ่านของคลอไรด์ไอออนในเซลล์ประสาท ทำให้การทำงานของระบบประสาทผิดปกติ และแมลงจะตายในที่สุด ข้อดีของของฟิโปรนิลคือจะเข้าทำลายระบบประสาทของสัตว์มีกระดูกสันหลังได้ยาก เพราะเข้าไปจับกับช่องรับคลอไรด์ได้ไม่ดี จึงเป็นพิษต่อแมลงเท่านั้น

โครงสร้างทางเคมีของฟิโปรนิล

ฟิโปรนิล : ออกฤทธิ์ในการกำจัดปลวก โดยรบกวนการทำงานของระบบประสาท โดยผ่านทาง GABA-gated chloride channel ขัดขวางการไหลผ่านของคลอไรด์ไอออนในเซลล์ประสาท ทำให้การทำงานของระบบประสาทผิดปกติ มีผลให้แมลงตายในที่สุด ข้อดีของฟิโปรนิลคือเป็นพิษต่อระบบประสาทเฉพาะของแมลง เนื่องจากฟิโปรนิลจับได้ไม่ดีกับ GABA receptor

สารออกฤทธิ์ ฟิโปรนิล (fipronil) เป็นสารฆ่าแมลงแบบไม่ขับไล่คือ ปลวกจะไม่สามารถรับรู้ได้ว่าบริเวณที่อยู่มีสารเคมี ทำให้ปลวกใช้ชีวิตตามปกติ สารเคมีเข้าไปในร่างการอย่างต่อเนื่องและตายในที่สุด ต่างจากสารเคมีในสมัยก่อนที่เป็นสารขับไล่ คือ ปลวกจะได้สัมผัสได้ถึงเคมีและจะไม่เข้ามาในพื้นที่ที่ฉีดพ่นสารเคมีไว้ แต่ปลวกจะเดินไปขึ้นในพื้นที่อื่นแทน ซึ่งสารขับไล่จะไม่สามารถกำจัดปลวกได้เท่าที่ควร แต่ทำให้ปลวกย้ายที่อยู่เท่านั้น

การวางระบบท่ออัดน้ำยาปลวก คือ การวางท่อที่จะใช้อัดน้ำยาไว้ใต้ฐานตามแนวคานของอาคารก่อนที่จะเทพื้นคอนกรีตเพื่อฉีดพ่นน้ำยาลงบนดินใต้อาคารหลังก่อสร้างอาคารเสร็จ โดยปกติแล้วสารเคมีจะตกค้างในบริเวณที่ฉีดพ่นประมาณ 3-5 ปี และการฉีดน้ำยาปลวกลงใต้ดินครั้งใหม่จะทำได้ยากเพราะก่อสร้างอาคารไปแล้ว จึงต้องมีการวางระบบท่ออัดน้ำยาปลวก

วิธีใช้น้ำยากำจัดปลวกสคิวตัม (Scutum)

 1. ก่อนปลูกสร้าง ใช้สคิวตัม 1 ลิตร (1 ขวด) ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่น ได้ 40 ตารางเมตร บนพื้นที่ปรับหน้าดินแล้ว บริเวณที่จะก่อสร้างอาคารหรือเทพื้นคอนกรีตหรือฉีดพ่นบริเวณรอบๆ อาคาร
 2. อาคารที่ปลูกสร้างแล้ว(มีการวางท่ออัดน้ำยาปลวก) ใช้สคิวตัม 1 ลิตร (1 ขวด) ผสมน้ำ 200 ลิตร อัดเข้าท่อที่วางระบบไว้ใต้อาคาร ตารางเมตรละ 5 ลิตร
 3. อาคารที่ก่อสร้างแล้ว (ไม่มีการวางระบบท่ออัดน้ำยาปลวก) ใช้สคิวตัม 1 ลิตร (1 ขวด) ผสมน้ำ 200 ลิตร ทำการเจาะรูพื้นอาคารหรือพื้นคอนกรีตบริเวณโดยรอบทั้งในและนอกอาคาร ให้ห่างกันจุดละ 20-30 เซนติเมตร อัดพ่นน้ำยาในอัตรา 5 ลิตร ต่อ 1 รู ด้วยเครื่องพ่นที่มีแรงดันต่ำ ประมาณ 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ข้อมูล น้ำยากำจัดปลวก สคิวตัม (Scutum)

ประโยชน์ ป้องกันและกำจัดแมลงในและนอกบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ โรงงาน ฟาร์ม โกดัง ปลวก มด และ แมลงที่อาศัยอยู่ในดิน
ผ่านการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (อย) วอส. 300/2559
สารออกฤทธิ์ ฟิโปรนิล (fipronil) 5% W/V
อยู่ในกลุ่มสาร ฟินิลไพราโซล  (phenylpyrazole)
สูตรเคมี สูตรน้ำ
ผลกระทบต่อแมลง สารออกฤทธิ์จะไปทำลายระบบประสาทของแมลง ขัดขวางการไหลของกระแสประสาทผ่านเซลล์ประสาทให้ทำงานผิดปกติ และตายในที่สุด
บรรจุ 1 ลิตร / ขวด
อัตราผสม ก่อนการปลูกสร้าง ผสมน้ำยาสคิวตัม 1  ลิตร กับน้ำเปล่า 200  ลิตร

ผสมแล้วสามารถพ่นได้ในอัตรา 200  ลิตร ต่อ พื้นที่ 40  ตารางเมตร

อัตราผสม อาคารที่ปลูกสร้างแล้ว เจาะรูพื้นอาคาร ให้ห่างกันจุดละ 20 -30 ซม. แล้วทำการอัดน้ำยาที่ผสมแล้ว 5 ลิตร ต่อ 1 รู

ผสมน้ำยาสคิวตัม 1  ลิตร กับน้ำเปล่า 100  ลิตร (ต้องการความเข้มข้น)

วิธีการเก็บรักษา เก็บให้มิดชิด ไม่โดนแสงแดด และ เก็บห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และ เปลวไฟ
คำเตือน 1.          ควรใช้โดยผู้มีความชำนาญในการกำจัดปลวกเท่านั้น

2.          ต้องสวมถุงมือ หน้ากาก และ อุปกรณ์ป้องกันขณะทำ

3.          ระหว่างอย่าให้เข้า ตา ปาก จมูก หรือ ถูกผิวหนัง

4.          ขณะใช้ให้คน และ สัตว์เลี้ยง ออกจากบริเวณนั้น

5.          หลังทำการกำจัดปลวกเสร็จ ให้ล้างมือ ล้างหน้า ด้วยน้ำสะอาดและสบู่ก่อนรับประทานอาหาร หรือ ดื่มน้ำ

6.          ห้ามนำภาชนะที่ใส่น้ำยา และ ขวดน้ำยา ไปทิ้งลงในแม่น้ำ คูน้ำ  แหล่งน้ำสาธารณะ

Thai Pest Chemical จำหน่าย น้ำยากำจัดปลวก ที่ดีที่สุดในท้องตลาด สนใจติดต่อ
โทร. 081 -899 -4987