จำหน่ายน้ำยาสารเคมี ซูมิไธออน 20 ซีเอส สำหรับกำจัดแมลงสาบ แมลงคลาน

Product Description

 

สารเคมี ซูมิไธออน 20 ซีเอส
สารเคมีกำจัดแมลง ซูมิไธออน 20 ซีเอส สูตรไมโครเอ็แคปซูลเลท

ซูมิไธออน 20 ซีเอส (Sumithion 20 CS) โดย Sumitomo Chemical

ประโยชน์ ป้องกันกำจัด แมลงสาบ แมลงคลานเล็ก ๆ แมลงวัน และแมลงบิน ในและนอกอาคาร บ้านเรือน หรือ สถานที่
ผ่านการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (อย.) วอส. 598/2554
สารออกฤทธิ์ เฟอร์นิโทรไทออน (fenitrothion) 20 % w/v
อยู่ในกลุ่มสาร ออร์กาโนฟอสเฟต (organophosphate)
สูตรเคมี เอ็นไมโครแคปซูล
ผลกระทบต่อแมลง เข้าไปทำลายระบบประสาทสั่งการของแมลง ทำให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ประสาทมากกว่าปกติ แมลงจะเกิดอาการชัก กระตุก ร่างกายไม่สามารถทำงานได้ และตายในที่สุด
บรรจุ ขวดละ 1 ลิตร
วิธีใช้ ควรใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการป้องกันกำจัดปลวกเท่านั้น ต้องสวมถุงมือ หน้ากาก และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เขย่าก่อนใช้ผสมกับน้ำ
อัตราผสม (สำหรับแมลงคลาน)   ผสมซูมิไธออน 20 ซีเอส 1 ลิตรต่อน้ำ 42 ลิตร (ฉีดพ่นครั้งแรก)

ผสมซูมิไธออน 20 ซีเอส 1 ลิตรต่อน้ำ 80 ลิตร (ฉีดพ่นครั้งต่อไป)

ฉีดพ่นพื้นผิวตามทางเดิน ซอกมุม ที่หลบซ่อนของแมลง

อัตราการฉีดพ่น ค้างนาน 1 เดือน  ฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
อัตราการฉีดพ่น ค้างนาน 3 เดือน ฉีดพ่นในอัตรา 100 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
อัตราผสม (สำหรับแมลงบิน)  ผสมซูมิไธออน 20 ซีเอส 1 ลิตร ต่อน้ำ 9 ลิตร
อัตราฉีดพ่น อัตราฉีดพ่น 50 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

ฉีดพ่นพื้นผิวที่เป็นแหล่งเกาะพักของแมลงบิน

วิธีแก้พิษเบื้องต้น  1. หากถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำในปริมาณมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที

2. หากได้รับสารเคมีจากการสูดดม ให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณนั้น

3. หากเข้าตา ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์

4. หากกลืนกิน ซูมิไธออน 20 ซีเอส ห้าม ทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุหรือฉลากของซูมิไธออน

 

ซูมิไธออน 20 ซีเอส (Sumithion 20 CS) จุดเด่น

ซูมิไธออน 20 ซีเอส (Sumithion 20 CS) เหมาะกับการกำจัดแมลงสาบทุกชนิด เรือด เห็บ หมัด แมลงวัน และแมลงคลานเล็กๆ เนื่องจากเป็นสูตรไมโครเอ็นแคปซูล (Micro-encapsulated) คือ สารเคมีจะอยู่ในรูปแคปซูล คือจะมีการล็อคสารเคมีใว้ในแคปซูล ลดอัตราการสลายตัวในธรรมชาติ แคปซูลจะแตกแล้วสารเคมีจะออกมาเมื่อมีแมลงมาสัมผัส ทำให้สามารถตกค้างในพื้นที่ได้นาน 3-6 เดือน เพราะมีความคงทนมากกว่าสารเคมีทั่วที่อยู่ในรูปน้ำหรือน้ำมัน และที่สำคัญคือปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ฉีดพ่นได้แทบทุกสภาพผิว เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในหลายประเทศ

ซูมิไธออน 20 ซีเอส (Sumithion 20 CS) มีสารออกฤทธิ์ คือ เฟอร์นิโทรไทออน (fenitrothion) 20 % อยู่ในกลุ่มสาร อออ์กาโนฟอสเฟต(organophosphate) มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอ็นไซม์ โคลีนเอสเตอเรสแบบถาวร เมื่อได้รับทั้งทางปาก ผิวหนัง และสูดดม จะมีอาการคลื่นไส้ วิงเวียนอ่อนเพลีย กล้ามเนื้อหดตัวเป็นหย่อมๆ แน่นหน้าอก อาเจียน ท้องเดิน ตาพร่า มีน้ำลายออกมากกว่าปกติ

เนื่องจากอยู่ในรูปแคปซูล เฟอร์นิโทรไธออน (fenitrothion) จึงไม่มีกลิ่นเหม็น หรือฉุนเหมือนเคมีกำจัดแมลงทั่ว และไม่ระคายเคืองต่อคนและสัตว์เลี้ยงเพราะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ ต้องได้รับสารในปริมาณมากจึงจะมีผลต่อร่างกาย ต่างจากแมลงที่มีขนาดตัวเล็กมาก แม้ได้รับสารเคมีในปริมาณน้อยก็สารมารถทำให้แมลงตายได้

 

วิธีการใช้

สำหรับแมลงคลาน ผสมซูมิไธออน 20 ซีเอส 1 ลิตรต่อน้ำ 42 ลิตร

=>อัตราฉีดพ่นสำหรับฤทธิ์ตกค้างนาน 1 เดือน ฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

=>อัตราฉีดพ่นสำหรับฤทธิ์ตกค้างนาน 3 เดือน ฉีดพ่นในอัตรา 100 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

โดยฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลงทั้งภายในและภายนอกอาคาร

 

สำหรับแมลงบิน ผสมซูมิไธออน 20 ซีเอส 1 ลิตร ต่อ น้ำ 9 ลิตร

=>อัตราฉีดพ่นพื้นผิว 50 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

โดยฉีดพ่นตามแหล่งเกาะพักของแมลงบิน

 

ข้อควรระวังในการใช้ ซุมิไทออน 20 ซีเอส

ในห้องครัวและโรงงานอุตสาหกรรม ให้ทำการปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร

ห้าม ฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นและก่อนทำการผลิตให้ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณนั้น ๆ ก่อนเริ่มขั้นตอนการผลิตต่อไป

ควรใช้โดยผู้เชียวชาญ และปฏิบัติตามรายละเอียดในฉลากผลิตภัณฑ์ อย่างเคร่งครัด

ซูมิไธออน 20 ซีเอส Sumithion 20 CS

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะกำจัดแมลงในบ้านให้หมดไป แต่หากคุณเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่เหมาะสมควบคู่ไปกับดูแลทำความสะอาดบ้านด้วยวิธีพื้นฐานทั่วไป และซ่อมแซมบ้านให้อยู่ในสภาพดี ทั้งหมดนี้ก็สามารถช่วยป้องกันแมลงได้ในระดับหนึ่งทีเดียว เพราะไม่มีผลิตภัณฑ์ชนิดใดเพียงชนิดเดียวที่สามารถจัดการปัญหาแมลงให้หมดไปได้ทั้งหมด คุณจึงต้องใช้วิธีหลายๆ วิธีร่วมกันเพื่อให้การกำจัดแมลงเป็นไปอย่างได้ผล แล้วอย่าลืมว่าแมลงต่างๆ มักจะเข้ามาในบ้านด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น หาอาหาร น้ำ และที่อยู่อาศัย แต่หากคุณสามารถระบุชนิดของแมลงที่คุณกำลังเผชิญ รวมถึงกำจัดสิ่งที่ล่อให้แมลงเข้ามายังบ้าน คุณก็สามารถป้องกันไม่ให้พวกมันเข้ามาภายในบ้านได้ ยิ่งคุณมีวิธีกันให้พวกแมลงเข้าบ้านยากเท่าไหร่ โอกาสที่พวกมันจะบุกรุกบ้านคุณก็ยากเท่านั้น

ลำดับแรกในการจัดการกับปัญหาแมลงรบกวนคือต้องรู้ว่าแมลงที่คุณกำลังรับมืออยู่นั้นมีแมลงอะไรบ้าง เช่น มด แมลงสาบ แมลงคลาน ยุง เห็บ หมัด ตัวเลือด  หากไม่สามารถระบุประเภทของแมลงได้ถูกต้องแล้วละก็ ผลลัพธ์ในการจัดการปัญหาแมลงที่ได้อาจจะไม่ เป็นอย่างที่คุณคาดหวัง

การรับมือกับปัญหาแมลงต้องอาศัยการประสานกันระหว่างผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่เหมาะสมกับชนิดแมลงและการทำความสะอาดบ้านทั่วๆ ไปที่ดี มีสาเหตุหลากหลายประการที่แมลงเข้ามายังบ้าน เช่น หาอาหาร น้ำ และที่อาศัย การกำจัดสิ่งต่างๆ ที่อาจดึงดูดแมลงเป็นวิธีป้องกันเบื้องต้นไม่ให้เหล่าแมลงเข้ามารบกวนคุณ

จุดที่แมลงซ่อนอยู่  ป้องกันการบุกรุกของแมลงด้วยการกำจัดแหล่งหลบซ่อนของพวกมัน

 • จัดระเบียบภายในบ้าน โรงงาน โกดังเก็บสินค้า ให้ไม่รก ซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงอีกด้วย
 • ทำความสะอาดบริเวณบ้าน โรงงาน โกดังเก็บสินค้า ให้สะอาดอยู่เสมอ
 •  เก็บขยะไปทิ้งทุกวัน ไม่เก็บค้างคืนไว้
 • เปิดม่านรับแสงเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคอย่างหนึ่ง และ ป้องกันไม่ให้เกิดความอับชื้นภายในห้อง

วิธีการเบื้องต้นในการใช้น้ำยากำจัดแมลงเหล่านี้ที่เข้ามารบกวน

 • ใช้น้ำยากำจัดแมลง ซูมิไธออน 20 ซีเอส (Sumithion 20 CS) เหมาะสำหรับการผสมน้ำเปล่า มากกว่าผสมกับน้ำมัน  วิธีการผสมน้ำยา ให้ผสมในอัตราส่วนที่ฉลากข้างขวดกำหนด  หลังจากผสมแล้วให้ทำการสเปรย์ฉีดพ่นที่บริเวณพื้นผิว สำหรับกำจัด แมลงคลาน มด แมลงสาบ เห็บ หมัด ตัวเรือด  ได้ทุกสายพันธุ์
 • น้ำยาซูมิไธออน 20 ซีเอส มีสารออกฤทธิ์ เฟอนิโทรไทออน (Fenitrotion 20% )  ออกฤทธิ์อยู่ในรูปไมโครเอ็นแคปซูลเลท  เป็นสูตรน้ำมีกลิ่นอ่อนๆ ลดกลิ่นฉุนของสารเคมีเนื่องจากเคมีอยู่ในรูปแบบแคปซูล  สารเคมีจะเกาะอยู่บนพื้นผิวและแตกตัวเมื่อแมลงเหยียบหรือเดินผ่าน
 • น้ำยาซูมิไธออน 20 ซีเอส เพิ่มประสิทธิภาพของการออกฤทธิ์ที่มีต่อแมลงคลาน รวมถึงแมลงสาบที่มีความต้านทานต่อสารไพรีทรอยด์
 • กำจัดได้แม้กระทั้งแมลงที่หลบซ่อนตัวอยู่
 • ออกฤทธิ์นาน และ น้ำยาตกค้าง ต่อเนื่อง 2 – 4 สัปดาห์

Sumithion 20 CS Reviews

Micro-encapsulated water-based concenrtate
Technical Information Leaflet

Sumithion® 20CS incorporates the latest in microcapsule formulation technology from Sumitomo Chemical,
combined with the well-know superior action afforded by its active ingredient Sumithion®

Composition and propeties

Sumithion® 20CS contains the well-known and tested organophosphate Sumithion® in the latest low odour, water-based, micro-encapsulated formulation. The product is suitable for application to  most surfaces for the effective long-term residual action against a wide range of crawling insect pests.
The microcapsules hold the active on the sprayed surface where it is required, rather than allow it to keep away. It is not recommended that this formulation be applied to white marble, which has a tendency to yellow.

Sumithion® 20CS is non-flammable concentrate suitable for dilution only with water.
The encapsulation technology utilised allows for :
 • Extended residual action against most crawling insect pests, including pyrethroid resistant cockroaches.
 • A further reduction in the already comparatively low toxicity of Sumithion®
 • Reduced odour due to the encapsulation process and a lack of organic solvents in the formulation

 

Composition of solution (active expressed as pure) Sumithion® : 20% w/w pure (21.4% w/v pure)
Thickening & dispersing agents, wall material & deionised water: to 100%
Packing (UN approved) 20L drums: 1L COEX bottles
Density 1.07 g/ml at 20°C
Stability Stable in original package at room temperature for at least 3 yeras. Sedimentation may occur following standing for long periods. This is readily dispersed by shaking.
pH 6.0-7.0
Flash point Non-flammable (Tag closed cup)
Toxicology of product
Acute Oral LD 50 (rats) >20,000 mg/kg
Acute Dermal LD 50 >5,000 mg/kg

สนใจสั่งซื้อ ซูมิไธออน 20 ซีเอส ราคาพิเศษ เพื่อนำไปใช้กำจัดแมลงสาบ แมลงคลาน แมลบิน ภายในบ้าน

ติดต่อ คุณหลิน 081 899 4987