ขาย กล่องใส่เหยื่อหนู ราคาถูก

Product Description

กล่องใส่เหยื่อหนู (Rodent Bait Box) ราคาถูก

กล่องใส่หยื่อหนูขาย กล่องใส่เหยื่อหนู (Rodent Bait Box) ราคาถูกพิเศษ

ขนาดและรูปร่าง  เป็นลักษณะกล่องสี่เหลี่ยม ขนาดกว้าง 7 นิ้ว ยาว 11.5 นิ้ว สูง 3.5 นิ้ว

ประโยชน์  ใช้เพื่อเป็นที่วางเหยื่อกำจัดหนู หรือวางกาวดักหนู

วัสดุ          ทำจากพลาสติกอย่างดี สีดำ กันน้ำได้ ทนต่อแรงกระแทก สามารถเปิดปิดฝากล่อง เพื่อทำการวางเหยื่อกำจัดหนู ได้ง่าย พร้อมรูสำหรับร้อยวัสดุ ล็อกฝากล่อง

ลักษณะภายในกล่องเหยื่อหนู  เป็นช่อง  3 ช่อง เพื่อสำหรับวางเหยื่อล่อ เพื่อใช้กำจัดหนู และใส่น้ำเพื่อให้หนูกินน้ำ พร้อมมีที่วางแท่งเหล็ก เพื่อร้อยเหยื่อ ในกรณีที่ต้องการวางเหยื่อแบบมีรู

หมายเหตุ สารเคมีกำจัดแมลงต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกำจัดแมลงเท่านั้น

สนใจติดต่อสั่งซื้อ กล่องใส่เหยื่อหนู (Rodent Bait Station)

• สั่งซื้อทาง อีเมลล์ โดยส่งความต้องการของท่าน เกี่ยวกับ กล่องใส่เหยื่อหนู มายัง E-mail : thaipestchemical@gmail.com
• โทรสอบถามได้โดยตรงกับทาง คุณหลิน เบอร์โทร 081 899 4987
• ในกรณีที่สั่งซื้อกล่องใสเหยื่อหนูเป็นจำนวนมาก มีส่วนลดพิเศษ ให้ค่ะ จำหน่ายทั้งปลีกและส่งค่ะ

กล่องใสเหยื่อหนู กล่องใส่เหยื่อหนู-3 กล่องใส่เหยื่อหนู-4กล่องใส่เหยื่อหนู

วิธีใช้ กล่องใส่เหยื่อหนู (Rodent Bait Station)

การ ป้องกันกำจัดหนู ภายในบ้านเรือน ที่พักอาศัย หรือโรงงาน เพื่อให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหาร Food Safety, GMP, HACCP นั้น ต้องดำเนินการไม่ให้มีหนูหรือมีหนูเหลือจำนวนน้อยที่สุดตามเป้าหมาย ซึ่งวิธีการควบคุมกำจัดหนูนั้น มีหลายวิธีด้วยกัน แต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียที่ได้ผลจะมีหลายวิธีตามความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆ ควรได้รับความร่วมมือจากผู้ที่รับผิดชอบของสถานที่ เช่น ด้านสุขอนามัย สภาพแวดล้อม หรือช่องทางเข้าออกของหนูนั้น การกำจัดหนูจะดำเนินการใช้การป้องกันกำจัดหนูตามความเหมาะสมได้ ซึ่งแบ่งการป้องกันกำจัดหนูเป็น 3 แนว ดังนี้

แนวที่ 1 แนวกำแพงรอบพื้นที่ ใช้การวางเหยื่อพิษกำจัดหนู เพื่อตรวจสอบการระบาดของหนู
แนวที่ 2 พื้นที่ภายนอกอาคารและแนวรอบอาคาร ใช้การวางเหยื่อพิษกำจัดหนู
แนวที่ 3 พื้นที่ภายในอาคาร ใช้การวางกระดานกาว

1.  การวางเหยื่อพิษกำจัดหนู

สิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อนการปฏิบัติงาน

1. การกำหนดตำแหน่งวางเหยื่อพิษกำจัดหนู พิจารณาจากแผนผังบริเวณสถานที่ทำบริการตลอดจนแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร เส้นทางหาอาหาร และทางเข้า-ออก ของหนู เป็นต้น
2. ตำแหน่งของการวางเหยื่อพิษกำจัดหนู จะต้องอยู่ภายนอกอาคาร รอบอาคารหรือบริเวณแนวกำแพงโดยรอบ และจะต้องไม่อยู่ในบริเวณผลิตอาหาร โกดังเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับอาหารหรือบริเวณอื่นๆซึ่งอาจทำ ให้เกิดการปนเปื้อนกับสินค้า
3. ตำแหน่งการวางเหยื่อพิษ กำหนดระยะห่างประมาณ 10 – 30 เมตร ต่อจุดหรือพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานที่
4. การติดตั้งอุปกรณ์วางเหยื่อพิษกำจัดหนูให้ช่องทางเข้ามีทิศขนานกับผนัง และวางให้ชิดกับผนัง
5. การวางเหยื่อพิษจะต้องวางในอุปกรณ์การวางเหยื่อพิษเท่านั้น
6. การวางกล่องวางเหยื่อพิษทุกจุดจะต้องมีหมายเลขกำกับอยู่ และระบุหมายเลขกล่องวางเหยื่อพิษบริเวณผนังที่มีการติดตั้งกล่องวางเหยื่อ พิษนั้นๆ
7. กรณีที่วางเหยื่อพิษบริเวณนอกตัวอาคารโดยรอบ ระยะของกล่องวางเหยื่อพิษต้องห่างจากตัวอาคารไม่เกิน 15 เมตร ยกเว้นในบริเวณที่เป็นทางสาธารณะ เช่น ที่จอดรถ หรือทางเดิน อาจไม่จำเป็นต้องมีการวางกล่องวางเหยื่อพิษ
8. กล่องวางเหยื่อพิษจะต้องมีการปิดล็อกฝาทุกกล่อง

หมายเหตุ สารเคมีกำจัดแมลงต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกำจัดแมลงเท่านั้น

 

การยึดปิดฝากล่องวางเหยื่อพิษกำจัดหนู
     1. ใช้ลวดหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม ร้อยตรงรูบริเวณปากฝากล่อง เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคล หรือสัตว์ทำการเปิดฝากล่องได้โดยง่าย

การติดตั้งกล่องวางเหยื่อหนู
การติดตั้งกล่องเหยื่อพิษกำจัดหนู จะต้องมีการยึดกล่องเพื่อมิให้สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยง่าย ซึ่งมี 2 วิธี ดังนี้

การยึดกล่องวางเหยื่อพิษหนูกับพื้นคอนกรีต

1. วางกล่องเหยื่อพิษตามตำแหน่งที่กำหนด โดยให้ด้านที่มีช่องทางเข้า-ออก ด้านข้างกล่องอยู่ชิดกับผนัง
2. ใช้สว่านเจาะผ่านพื้นกล่องจนทะลุถึงพื้นคอนกรีต จำนวน 2 ตำแหน่ง (ซ้าย-ขวา)
3. ยึดกล่องไว้กับพื้นด้วยน๊อตพร้อมแหวนรองน๊อต
4. ปิดฝากล่อง แล้วคล้องห่วงบนฝากล่องด้วยสายรัดหรือวัสดุอื่นๆ ตามความเหมาะสม
5. ติดสติกเกอร์แสดงสัญลักษณ์อันตราย บนฝากล่องด้านซ้ายบน พร้อมทั้งลงหมายเลขกำกับกล่องให้ชัดเจน
6. ติดป้ายแสดงตำแหน่งการวางเหยื่อพิษกำจัดหนู บนผนังหรือบริเวณดังกล่าว ให้ตรงกับหมายเลขประจำกล่องในตำแหน่งดังกล่าว

การยึดกล่องวางเหยื่อพิษกับแท่นซีเมนต์

1. หล่อแท่นซีเมนต์ขนาด กว้าง 15 X ยาว 30 X สูง 5 เซนติเมตร
2. ทิ้งให้ซีเมนต์เซ็ทตัวประมาณ 2 ชั่วโมง
3. วางกล่องเหยื่อพิษเจาะรูใต้กล่อง 2 ตำแหน่ง (ซ้าย-ขวา)
4. นำกล่องพลาสติกที่เจาะรูเรียบร้อยแล้ว มาวางบนแท่นซีเมนต์ที่เตรียมไว้
5. ยึดกล่องพลาสติกและแท่งซีเมนต์อีกครั้งด้วยน๊อตพร้อมแหวนรองน๊อต ลงในช่องที่เจาะไว้
6. รอให้แท่นซีเมนต์แห้ง และยึดติดกับกล่องดีแล้ว
7. วางกล่องเหยื่อพิษที่ยึดแท่งซีเมนต์เรียบร้อยแล้ว ไปวางตามตำแหน่งที่กำหนด โดยให้ด้านที่มีช่องทางเข้า-ออก ด้านข้างกล่องอยู่ชิดกับผนัง
8. ปิดฝากล่อง แล้วคล้องห่วงบนฝากล่องด้วยสายล็อกหรือวัสดุอื่นๆ ตามความเหมาะสม
9. ติดสติกเกอร์แสดงสัญลักษณ์อันตราย บนฝากล่องด้านซ้ายบน พร้อมทั้งลงหมายเลขประจำกล่องให้ชัดเจน
10. ติดป้ายแสดงตำแหน่งการวางเหยื่อพิษกำจัดหนู บนผนังหรือบริเวณดังกล่าว ให้ตรงกับหมายเลขกำกับกล่องในตำแหน่งดังกล่าว
หมายเหตุ : กรณีที่ลูกค้าระบุให้ใช้อุปกรณ์อื่นๆ สำหรับวางเหยื่อพิษให้พิจารณาตามความเหมาะสม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. กำหนดตำแหน่งการวางกล่องเหยื่อพิษลงในแผนผังหลังการสำรวจพื้นที่ (rodent bait station layout)
2. ระบุหมายเลขกำกับตำแหน่งการวางเหยื่อพิษแต่ละตำแหน่ง และบันทึกตำแหน่งหมายเลขที่กำหนดลงในแผนผัง
3. จัดส่งแผนผังแสดงตำแหน่งการวางกล่องเหยื่อพิษ พร้อมระบุ วันที่ และผู้จัดทำ ให้ลูกค้าที่รับบริการพิจารณา พร้อมทั้งลงนามรับทราบ
4. ทำการติดตั้งอุปกรณ์วางเหยื่อพิษตามจุดที่กำหนด
5. วางเหยื่อพิษลงในช่องใส่เหยื่อพิษภายในกล่องเหยื่อพิษ
6. นำสายรัดหรือห่วงมาร้อยตามรูที่เจาะไว้ที่ฝาและตัวกล่อง เพื่อให้ยึดติดกัน
7. ตัดปลายสายล็อกที่เกินออก เพื่อความเรียบร้อยและสวยงาม

การวางเหยื่อพิษกำจัดหนู

1. การวางเหยื่อพิษเริ่มต้นให้วาง 3-5 ก้อน ต่อจุด
2. ทำการสำหรับหลังจากวางเหยื่อครั้งแรก 7 วัน หากพบว่าเหยื่อมีการกัดแทะ หรือปริมาณลดลง ให้วางเหยื่อเพิ่มเติม หากกรณีที่พบว่ามีการระบาดของหนูในบริเวณใดมาก สามารถเพิ่มการวางเหยื่อพิษได้ตามความเหมาะสม

3. ตรวจสอบกล่องใส่เหยื่อทุกๆ 15 วัน เพื่อดูว่าปริมาณเหยื่อหนูมีร่องรอยการกิน หรือกัดแทะ อยู่หรือไม่ ทำเช่นนี้จนกว่าปริมาณหนูลดลง และให้วางเหยื่อพิษหนูตามปกติ เพื่อใช้เป็นการเฝ้าระวังว่ายังมีหนูระบาดอยู่หรือไม่
3. เหยื่อพิษหนูที่ใช้จะต้องมีการสลับเปลี่ยนชนิดทุก 3 เดือน เพื่อป้องกันการเข็ดเหยื่อ
หมายเหตุ  :
     – ภายในโรงงานผลิตอาหาร ห้ามมิให้ใช้เหยื่อพิษชนิดผงหรือเม็ดเล็กๆ
     – กรณีที่พบปากทางเข้ารูหนู เส้นทางเดินของหนู ภายนอกอาคาร  เหยื่อพิษกำจัดหนูสำเร็จรูปวางในบริเวณดังกล่าว
     – หากพบซากหนู จะต้องเก็บซาก และฉีดน้ำยาดับกลิ่น

การตรวจสอบการวางเหยื่อพิษกำจัดหนู

1. เปิดฝา กล่องวางเหยื่อหนู โดยการตัดสายล็อกด้านหน้าออก
2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของกล่องวางเหยื่อพิษ หากชำรุดให้เปลี่ยนใหม่
3. ทำความสะอาดกล่องวางเหยื่อพิษ โดยการใช้แปรงทำความสะอาด และผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ด ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งวัชพืชที่ขึ้นอยู่บริเวณกล่องเหยื่อพิษ
4. หากพบเหยื่อถูกกัดแทะ มีฝุ่นเกาะเป็นจำนวนมาก หรือหมดสภาพ เช่น เปียก หรือ ขึ้นราให้ทำการเปลี่ยนเหยื่อ
5. ปิดฝาอุปกรณ์วางเหยื่อพิษ พร้อมคล้องสายล็อก และตัดปลายสายล็อกส่วนที่เกินออก